Blog

Myslím, že důležitější je položit si tuto otázku: Proč by proboha Bůh chtěl, aby jeho království pocházelo z rodu Juda? Vždyť Jákob prorokuje, že „žezlo neodejde od Judy“ (Gn 49,10), tj. že Boží království bude pocházet z Judova kmene. A vidíme, že se to děje prostřednictvím Davida, Šalomouna a nakonec vyvrcholí Ježíšem, který je nazýván Lvem Judovým (Zj 5,5).

Ale proč ze všech synů Izraele právě Juda? Proč ne Ruben, když je nejstarší? Nebo Benjamín, protože je nejmladší a Bůh historicky upřednostňuje nejmladší? Nebo proč ne Josef – vždyť je to docela dobrý chlapík. Nebo proč ne Lévi, protože jeho rod byl vyčleněn jako kněz?“

Gary Schnittjer, znalec hebrejštiny ve SZ, zastává teorii, že Bůh si vybral království, které má přijít skrze Jidášův kmen, kvůli příběhu o Judovi v Gn 38. Podle něj se Bůh rozhodl, že Judův kmen se stane knězem. Jak Schnittjer tvrdí: „Proč právě Juda? Ne proto, že by byl lepší než jeho bratři. Spíše proto, že poznal, že není.“

Jinými slovy, Bůh se rozhodl přinést království skrze Judu, aby ukázal, jak jeho království funguje. Království přišlo skrze Judu ne proto, že byl spravedlivým synem, ale proto, že uznal, že spravedlivý není. Proto Ježíš nenazýval spravedlivé, ale nespravedlivé – protože Boží království patří těm, kteří přiznávají svou porušenost.

Závěr

Napsat komentář