Co dělat s manželstvím bez lásky

Pár v manželství bez lásky
„Manžela jsem přestala milovat a chci odejít, ale máme dvě malé děti. Jsme manželé už devět let. Máme sedmiletého a čtyřletého syna. Nemůžu si pomoct, ale už ho prostě nemiluju“. Moje klientka se téměř rozplakala, když mi popisovala, proč přišla do poradny.
Dále podrobně vysvětlovala: „Fyzicky mě přitahoval, ale teď k němu necítím vůbec žádnou sexuální přitažlivost. Poslední tři roky jsem se snažila vyhýbat sexuální intimitě, kdykoli to šlo. Jindy, kdykoli to nešlo, jsem se snažila předstírat, že je to v pořádku. Je hrozné mít sex s někým, koho nemilujete. A přesto můj manžel říká, že ať se děje cokoli, stále mě miluje a nikdy by mě neopustil. Bylo by ode mě sobecké, kdybych nezůstala a nepokusila se, aby to fungovalo. Ale já to tak cítím už tak dlouho. Nevím, co mám dělat. Možná bych byla šťastnější s někým jiným,“ domnívala se. Je mi 36 let a vím, jak osamělý může být život single. Ale myslím, že raději budu svobodná, než abych s ním zůstala v manželství bez lásky a byla nešťastná. Cítím se v pasti a jako darebák, když s ním mluvím o rozchodu. Tak co mi poradíte?“ zeptala se mě.“
Rada, kterou jsem jí dal, byla vyřčena od srdce a zrodila se na základě mé více než 25leté práce se stovkami párů v manželstvích „bez lásky“. Nejprve jsem odpověděl: „Myslím, že byste neměla dělat nic ukvapeně.“

Potom jsem se ve snaze pomoci jí zvážit její možnosti zeptal: „Co vás vede k tomu, že si myslíte, že by jiný vztah byl lepší? Jak by tě to, že jsi sama, mohlo skutečně učinit šťastnější? Pokud váš manžel není fyzicky hrubý, řekl bych, že pokud byste vy i on byli ochotni dodržovat funkční plán, je velká šance, že se vaše pocity opět změní.“

Nebyl jsem domýšlivý ani necitlivý, když jsem jí dal tuto radu. Koneckonců jako poradce, který již více než 25 let pracuje se stovkami párů v manželstvích bez lásky, více než 86 % párů, s nimiž jsem měl tu čest pracovat, zjistilo, že láska je skutečně křehká. Ať už je však jakkoli křehká, pokud se rozpadne, je možné ji opravit. Tak Bůh lásku stvořil.

Svěřil jsem se klientovi s příběhem páru, se kterým jsem nedávno pracoval. Asi před rokem se zúčastnili jednoho z mých manželských intenzivních kurzů. Nedávno jsem se s nimi setkal na ročním následném sezení, a tak jsem měl jejich příběh čerstvě v paměti. Abych chránil jejich soukromí, budu o nich mluvit jako o Jimovi a Janet. Je jim kolem třicítky a jsou spolu od střední školy. Mají tři děti. Během sezení s nimi jsem identifikoval dvě nebo tři různé fáze, kterými jejich vztah prošel.

Po druhém dítěti nastalo období, kdy Janet říkala, že k němu opravdu necítí žádnou přitažlivost ani lásku, ale kvůli dětem to přežili. Řekla: „Teď jsme na úplně jiném místě; jsme opět šťastní a zamilovaní, trávíme čas spolu a s dětmi. „Nebylo to snadné. Intenzivní zkušenost s manželstvím byla velmi léčivá. A zásadní pro náš úspěch“ řekla, „máme své vlastní zájmy a projekty, stejně jako děláme náročnou práci, kterou jste nám doporučili při obnově našeho manželství. Náš vztah se nyní stává láskyplnějším a vyznačuje se náklonností a úctou.“

Pokud není odchod odpovědí… tak co je? Bez ohledu na to, co k sobě právě teď cítíte, i když máte pocit, že mezi vámi už žádná láska není, pomohli jsme stovkám párů znovu objevit jejich lásku.

Existuje NADĚJE a POMOC…

Intenzivní manželský víkend, který obnoví vaše manželství a znovu ho učiní láskyplným

Pro více informací nám zavolejte na telefonní číslo (281) 304-1500 nebo nám napište na e-mail: [email protected]

Pokud jste se mnou zůstali a dočetli až sem, možná se nacházíte v manželství bez lásky? Možná si také kladete otázku; „Pokud není odchod řešením, co tedy?“. Jistě, Bůh pro nás chce to nejlepší, což znamená, že chce, abychom žili v poslušnosti Jeho cestám. Bůh nám nezaručuje štěstí. Ježíš je toho skvělým příkladem. Byl vždy šťastný, když byl na této zemi? Kdykoli se ocitneme v těžké situaci a přistihneme se při myšlence, že bychom se možná měli rozhodnout a rozvést se, může nám pomoci vzpomenout si, jak Kristus zemřel na kříži a přijal trest, který jsem si skutečně zasloužil, aby mi odpustil a dal mi lepší život.

Božský plán pro manželství nepřichází s doživotně plnitelným receptem na vzrušení a dobrý pocit. Není to herní plán na výrobu spřízněných duší, jejichž jediným cílem je osobní naplnění a štěstí. Důležitým aspektem Božího plánu pro manželství je proměna jeho lidí, aby se více podobali Kristu. Lidé často zjišťují, že jakmile se rozhodnou následovat jeho plán a zůstat v těžkostech života, osobní naplnění často přichází jako vedlejší produkt poslušnosti a ochoty přizpůsobit se Božímu plánu.

Někteří zmatení lidé ve starověku, kteří toužili využít drobného písma v manželském slibu, se jednou Ježíše zeptali: „Smí se muž rozvést se svou ženou z jakéhokoli důvodu?“

Místo aby zabředl do technických detailů, Ježíš poukázal na velký účel a záměr manželství. „Copak jsi nečetl,“ odpověděl, „že na počátku je Stvořitel ‚stvořil jako muže a ženu‘ a řekl: ‚Proto opustí muž svého otce i matku a spojí se se svou ženou a ti dva se stanou jedním tělem‘?“ „Ne,“ odpověděl. Takže už nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj'“. (Matouš 19,5).

V Malachiášovi 2,16 nám Bůh říká, co si myslí o rozpadu manželství: „Nenávidím rozvod, je výrok Hospodina, Boha Izraele.“ Náš Stvořitel, Bůh, nás miluje a záleží mu na nás. Proto nenávidí rozvod. Miluje nás tak moc, že nenávidí rozvod kvůli tomu, co nám může způsobit. Bůh chce pro vás to nejlepší, proto chce, abyste zůstali v manželství. Chce, abyste zůstali v manželství, ale chce vám pomoci změnit nešťastné manželství ve šťastné. S Kristem může být manželství bez lásky minulostí. Jak?

Po léta se jako nejlepší lék na manželství bez lásky doporučoval rozvod. Nedávná studie však naznačuje, že představa „rozvedli se a žili šťastně až do smrti“ je pouhým pohádkovým koncem. Lidé, kteří se rozvedou, nejsou v průměru šťastnější než manželé, kteří zůstanou v obtížném manželství, tvrdí vědci ve studii, kterou zveřejnil Institut pro americké hodnoty, nestranický think tank se sídlem v New Yorku. Podle výzkumníků je většina manželů, kteří setrvávají v obtížných manželstvích, o pět let později mnohem šťastnější.

Studie, kterou provedl výzkumný tým z Chicagské univerzity, naznačuje, že existuje významný rozdíl mezi těmi nešťastnými lidmi, kteří se rozhodnou zůstat v manželství bez lásky, a těmi, kteří se rozhodnou rozvést. Výzkumníci zkoumali údaje o více než 5 000 dospělých osobách. O těch, kteří se rozvedli, zjistili toto:

  • Symptomy deprese se nesnížily.
  • Samostatnost se nezvýšila.
  • Jejich pocit „mistrovství“ (mít kontrolu nad vlastním životem) se nezvýšil.
  • Pět let po rozvodu byla šťastná jen asi polovina z nich.

Zde je to, co zjistili o těch nešťastných lidech, kteří zůstali v manželství.

  • Často se to časem zlepšilo.
  • Manželé, kteří spolu zůstali, často aktivně pracovali na řešení problémů, komunikaci a vzorcích chování.
  • Jednotlivci pracovali na zlepšení svých osobních životních dovedností. To mělo zřejmě pozitivní vliv na jejich manželství.
  • Dvě třetiny z nich byly po pěti letech šťastné.

„Rozvod není jasným a zřejmým řešením nešťastného manželství,“ říká syndikovaná publicistka Maggie Gallagherová, vědecká pracovnice Institutu pro americké hodnoty a spoluautorka zprávy „Dělá rozvod lidi šťastnými? Findings From a Study of Unhappy Marriages.“

Pravda o rozvodech: Rozvod nepřináší štěstí. Ve skutečnosti rozvod ve většině případů více problémů vytváří, než řeší. Mluvil jsem se spoustou lidí, kteří se rozvádějí pět, deset, mnozí i patnáct let nebo déle s ranami, které se prostě nezahojí. Stejně jako já nedokázali předvídat bolest a zmatek, které po sobě rozvod zanechává. Slyšel jsem mnoho rozvedených lidí říkat, že v manželství bez lásky stále hluboce bojují se stejnými starými problémy, o kterých si mysleli, že je nechávají za sebou, když se rozvádějí. Příliš pozdě se dozvěděli, že problémy ve skutečnosti nezanecháte za sebou, ale nakonec si je vezmete s sebou do dalšího vztahu.

Slyšel jsem mnoho zklamaných rozvedených lidí, jak vyjadřují lítost nad svým přesvědčením, že problémem byl jejich bývalý manžel, aby pak podobné problémy objevili ve svém druhém manželství nebo ještě překvapivěji ve svém novém svobodném životě. Přiznávají, že jejich neproduktivní vzorce vzájemných vztahů a staré návyky, které si během let vypěstovali, se v jejich nových vztazích znovu vytvářejí a oni jsou stále nešťastní.

Ano, rozvod je bolestná, srdce drásající zkušenost, ale stejně tak život v nešťastném manželství bez lásky. A souhlasím s tím, že život je příliš krátký na to, abychom byli nešťastní. Dobrou zprávou je, že i když je váš vztah ve vážných problémech, bez ohledu na to, jak neláskyplné se vaše manželství nyní zdá, a jakkoli se to může zdát nemožné, stále můžete směr své manželské cesty změnit. Navzdory bolesti, kterou cítíte, a problémům, s nimiž se dnes možná potýkáte, můžete zastavit sestupnou spirálu negativních akcí a reakcí, které mohou manželství zničit. Můžete si otevřít dveře nejen k opětovnému získání lásky, kterou jste kdysi měli, ale také k objevení láskyplnějšího a naplňujícího manželství, než jaké jste kdy poznali.

Viděl jsem doslova zázraky u párů, které zdánlivě neměly šanci. Mohu s jistotou říci, že s Boží pomocí lze překonat i to největší manželské trápení, dokonce včetně nevěry, a Bůh dokáže zvrátit to špatné a použít to k dobrému. Bůh může do vašeho manželství bez lásky vdechnout nový život.

V průběhu let jsme pracovali s bezpočtem párů na jejich manželstvích. Obvykle v době, kdy je vidíme, je to často jejich poslední volání o pomoc před rozchodem nebo rozvodem. Je to smutný stav, když vidíte pár, který se dostal na konec svých sil a má pocit, že mu nezbývá nic jiného než to zabalit. Bezpochyby je jen málo věcí v životě skličujících víc.

Tak to bylo i s Jimem a Chrisem. Po více než roční známosti se vzali. Chris vzpomíná na dobu, kdy spolu chodili, a na hezké chvíle: „Obzvlášť vzpomínám na večeře při svíčkách, které mi Jim dopřával“. Když jsme spolu chodili, vždycky jsme spolu chodili do kostela.“

Už na začátku jejich vztahu se však začaly objevovat zjevné problémy. Ne že by bylo tak neobvyklé, že se páry setkávají s problémy již na počátku manželství. Ve skutečnosti většina párů naráží na určité potíže v prvním roce manželství. Stejně jako ostatní se i Jim a Chris setkali s typickou škálou manželských problémů. Jim pracoval dlouhé hodiny v automobilovém průmyslu. Chris chodila do školy a čekala dítě. Brzy přišlo další dítě, hypotéka, účty a kariéra a s každým z nich se zvyšovaly nároky na jejich zdroje a čas. Byly tu však i další komplikující faktory, které nakonec vedly k zániku jejich lásky a manželství.

„Bohužel,“ říká Chris, „hned po svatbě jsme byli tak zaneprázdněni, že jsme nakonec přestali chodit do kostela a náš aktivní duchovní život šel z kopce“. Následně jejich vztah nabral sestupnou tendenci a nakonec se vymkl kontrole. Jak roky přicházely a odcházely, mnoho jejich problémů, konfliktů a otázek zůstalo nevyřešeno. Sny byly brzděny krutou realitou. Napětí narůstalo a stres si začal vybírat svou daň.

Jim uvedl, že se často bál přijít po práci domů kvůli neustálému napětí a nepřátelství. Chris se cítil odstrčený. Často místo toho raději chodil do společnosti a popíjel se svými spolupracovníky a přáteli.

Chris vzpomíná, jak se cítila prázdná, zklamaná, naštvaná a úplně sama. Přiznává: „Po tak dlouhém životě jsem se stala velmi uraženou a těžko se mi s ní žilo“. Jejich manželství se dále zkomplikovalo, když se Chris, prázdná a zoufale toužící po uznání, uchýlila ke dvěma aférkám.

Jim říká: „Naše manželství začalo být charakterizováno podvody, nevěrou a nepřátelstvím“. Toho roku byl Jim přijat na nové místo a přestěhovali se do Houstonu. Vzpomíná, že vedli oddělené životy a jejich vztah se nadále zhoršoval. „Byli jsme odloučení a nespokojení,“ říká Jim, „v podstatě jsme jen koexistovali pod jednou střechou bez intimity, jen jsme přežívali, žili jsme každý ve svém světě.“

Chris říká: „Začala jsem být vůči němu tak nevrlá, že jsem začala nenápadně podkopávat jeho autoritu u dětí“. Její hněv se změnil v nelibost, nelibost v zahořklost a nakonec zahořklost v dlouholetou apatii. Chris říká, že nakonec začala být ve svých citech k Jimovi nejednoznačná. Nevyřešené problémy a bolestné události z minulosti narušily jejich vztah až k zoufalství; ocitli se v manželství bez lásky.

Po osmnácti letech tohoto manželství bez lásky a se dvěma dětmi bylo jejich manželství v troskách. Jim nakonec říká: „Nedůvěra zničila náš vztah. Navzdory svému neoblomnému přesvědčení proti rozvodu jsem pro naše manželství neviděl žádnou naději. Nezbývalo mi nic jiného než odejít a žít dál každý svůj život. Věděl jsem, že naše manželství skončilo.“ Znechucený a znechucený Jim se dobrovolně odstěhoval.

Chris byla zdrcená a v noci, kdy se odstěhoval, se obrátila k Pánu o jeho záchrannou milost. Modlila se: „Pane, zkazila jsem si život, když jsem se ho snažila udělat po svém, a tak ho předávám tobě, aby to bylo po tvém“. Během této doby začal Chris pravidelně navštěvovat kostel a vyhledal pomoc poradce.

Během dvouapůlletého odloučení si Jim začal všímat upřímné změny na Chrisovi, přestože stále chtěl přistoupit k rozvodu. „Stávala se z ní mnohem laskavější a soucitnější osoba. Jednoho dne,“ říká, „jsem jí zavolal a zeptal se jí, jestli by neuvažovala o vzájemném dialogu o usmíření“. Chris to promyslela a řekla Jimovi, že by byla ochotná. „Ale,“ řekla důrazně, „opravdu věřím, že to bez Boží pomoci nedokážeme.“ „To je pravda. Jim souhlasil.

Jen několik dní předtím Chris slyšela v rádiu o jednom z víkendů organizace Cornerstones New Beginning, Manželská obnova. Řekla o něm Jimovi a v březnu se ho zúčastnili. To, co se jim o víkendu přihodilo, jim změnilo život. „Nejdůležitější bylo,“ říká Chris, „že jsme si dokázali o věcech promluvit a odpustit si navzájem za roky bolesti a zranění, které jsme si způsobili.“

„Nejdůležitější pro mě bylo,“ říká Jim, „že jsem si uvědomil, jakou bolest jsem Chris způsobil a jakou škodu jsem našemu vztahu způsobil. A pak pro nás zažít hlubokou úroveň uzdravení bolestivých způsobů, které jsme si navzájem způsobili.“

Po víkendu Jim a Chris pilně pracovali na uplatňování principů a používání nástrojů, které se naučili. O několik měsíců později se k sobě opět nastěhovali. Měl jsem tu čest vést obřad obnovení jejich svatebního slibu. Jim a Chris, stejně jako mnoho dalších lidí, které známe, zažili nový začátek. Je zřejmé, že jejich nové manželství roste v lásce, péči a porozumění. Jistě, jako každý pár se na své cestě vždy setkají se zádrhely, výzvami a obtížemi. Nyní však mají nástroje, jak se s obtížemi vypořádat. Vědí, že „s Bohem je možné všechno“. Bůh může změnit manželství bez lásky na štědrý, láskyplný vztah.

Pokud jste vy nebo někdo, koho milujete, žili v manželství bez lásky a dočkali se obnovy, znáte ten neuvěřitelný pocit. Vidět pár v nesnázích znovu zažehnout lásku a obnovit manželství je vzrušující! A vidět je, jak se z Boží milosti společně a v harmonii dostávají ze své krize, je úžasné!

Možná se cítíte ubití zklamáním ve svém vlastním manželství bez lásky. Tkanina vašeho vztahu se může zhoršovat kvůli hlubokým, ošklivým, jizvám. Možná si myslíte, že je konec. Právě v tom vás může Bůh a síla vašich slibů přenést přes těžké časy, kterým čelíte. Můžete toto temné období překonat a znovu objevit svou lásku.

Strávil jsem značný čas zkoumáním tradičních rad o manželství, které se v naší kultuře dávají. Některé rady mi přišly užitečné. Některé jsem shledal pochybnými a některé vyloženě absurdními. Nicméně serióznější výzkumy prováděné v oblasti manželských vztahů potvrzují jednu důležitou skutečnost. Nejlepší nadějí na prožití štěstí a spokojenosti v manželství je zůstat se stejným partnerem po celý život.

Souhlasím s Ralphem Waldo Emersonem, který poznamenal: „Jediná cesta ven je skrz“. Z obtíží a těžkých časů, kterým možná v současné době čelíte, neexistuje snadná cesta ven. Existuje však cesta, která vede k uzdravení, obnovení lásky a intimity a větší spokojenosti a štěstí.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vaše manželství a zachránit před sestupnou spirálou vedoucí k rozvodu, klikněte zde. Ať už je vaše situace jakákoli, jakmile učiníte rozhodnutí vyhnout se rozvodu za každou cenu, jste připraveni zaměřit se na cíl, kterým je náprava vašeho manželství. Zásady uvedené v této brožuře, které pomohly zachránit doslova stovky manželství.

I když se neustále hádáte nebo bojujete se lží, žárlivostí nevěrou, závislostmi, zneužíváním či minulou nevěrou, nevzdávejte se. S Boží pomocí vaše manželství opět získá lásku, důvěru, naději a štěstí.

Klikněte sem a dozvíte se více o tom, jak můžete obnovit lásku ve svém manželství. Další informace a zdroje můžete získat, když nás kontaktujete.

O autorovi

Roy Milam je zakladatelem a prezidentem společnosti Cornerstone Marriage & Family Ministries. Se svou ženou Sue Milamovou pracují společně ve službě manželství od roku 1992. Roy má více než 25 let kombinovaných zkušeností s pastorační službou, manželským poradenstvím, koučováním a & rozvojem. Poskytl poradenství stovkám párů a vedl rekolekce pro obnovu manželství po celých Spojených státech. pomohl tisícům lidí dosáhnout jejich Bohem daného potenciálu v manželství.

Roy získal bakalářský titul v oboru biblických studií na univerzitě Corpus Christi. Navštěvoval také Jihozápadní baptistický teologický seminář a získal magisterský titul v oboru poradenství na University of Houston-Clear Lake. Sue je absolventkou Central Missouri State University, kde získala bakalářský titul v oboru komunikace. Roy a Sue pracují s páry jako tým manželů a pořádají intenzivní manželské poradenské rekolekce po celých Spojených státech. Roy a Sue jsou odhodláni obnovovat a posilovat manželství a rodiny. Se stovkami párů se podělili o poselství naděje a uzdravení. Jejich služba pomohla stovkám párů obnovit jejich manželství a nasměrovat je na cestu celoživotní lásky.

Napsat komentář