Co očekávat při pronájmu mobilní věže

Odpověděl vám bezdrátový operátor a chcete uzavřít smlouvu o pronájmu mobilní věže. V tuto chvíli si pravděpodobně budete chtít udělat dobrou představu o tom, co vám smlouva o pronájmu může nabídnout.

Někteří pronajímatelé mohou být zahlceni technickým žargonem v rámci nájemní smlouvy a často činí ukvapená rozhodnutí, která mohou být z dlouhodobého hlediska škodlivá. Pochopení toho, co nájemní smlouva obnáší, a vyjednávání může být vyčerpávající a zabere čas. V následujícím textu se dozvíte typické součásti smlouvy o pronájmu mobilní věže spolu s problémy, které mohou nastat, abyste znali všechna fakta.

Nájemné pronajímatele

Především pronajímatelé obvykle chtějí znát výši nájemného, které budou za svou mobilní věž dostávat. Tato částka se však bude lišit, protože cenu nájmu určuje několik faktorů.

Cena nájmu závisí na vaší lokalitě a na tom, jak je na tom s konkurencí, na stavebních nákladech a na poptávce po pokrytí mobilními telefony v dané oblasti. Je také nutné si uvědomit, že krátkodobý zisk a dlouhodobý zisk se liší. Maximalizace měsíčního nájemného na počátku vám nemusí přinést nejlepší a nejlukrativnější nabídku v dlouhodobém horizontu.

Doba trvání nájmu

Nájemní smlouvy na mobilní věže mohou obecně začínat pětiletým obdobím. Pokud dojde k prodloužení nájemní smlouvy, pak je dána další pětiletá lhůta, což dává dohromady potenciálních 25-30 let. Na začátku smlouvy však může být dohodnuta i celá doba trvání 30 let.

Přestože mít k dispozici dalších pět nebo pětadvacet let nájmu může znít výhodně, v rámci těchto smluv mohou nastat smluvní důsledky. Ve stále se rozvíjejícím technologickém odvětví může vaše mobilní věž časem ztratit na hodnotě, nebo v horším případě již nebude pro operátora mobilních vln potřebná.

Je také důležité vzít v úvahu inflaci a to, že vaše peníze se budou časem snižovat, fixní příjem z pronájmu může být značný nyní, ale ne za třicet let.

V nájemní smlouvě na mobilní věž je třeba nabízenou výpovědní doložku brát s rezervou. Tato doložka umožňuje bezdrátovým operátorům předčasně ukončit smlouvu s krátkou výpovědní lhůtou a zanechat na vašem pozemku svůj nechtěný bezdrátový majetek. Ty zahrnují stávající stavby spolu s kabely, oplocením a kabelovými rozvody. Náklady na odstranění jsou ponechány na vlastníkovi pozemku.

Dalším problematičtějším úskalím, do kterého se pronajímatelé dostávají, je doložka o právu prvního odmítnutí (ROFR). Bezdrátoví operátoři, kteří obsadí věž mobilního telefonu a uplatní tuto doložku, budou moci dorovnat nebo překročit nabídky potenciálních kupujících. Pokud by nový kupující chtěl podat nabídku na nemovitost, pozemek nebo pronájem bezdrátové sítě pronajímatele, mohl by ji překročit a prodat místo něj bezdrátovému operátorovi. Překročení nabídek kupujících odradí další potenciální kupující od podání nabídky, a pokud se sníží poptávka, sníží se i počet kupujících. Menší konkurence by mohla znamenat, že za svou nemovitost, pozemek nebo pronájem bezdrátové sítě nezískáte nejlepší možnou finanční nabídku.

Pronájem společného umístění a pronájem střechy

Pronájem společného umístění zahrnuje pronájem bezdrátového operátora, který chce využívat mobilní věž a její pozemek, který je již obsazen stávajícím operátorem.

Poplatek za společné umístění je vyjednán a odsouhlasen oběma operátory za podnájem části pozemku mobilní věže novému operátorovi. Pronájmy tohoto druhu se zpravidla netýkají vlastníka pozemku. Vlastníkem nemovitosti by v tomto případě musel být operátor nebo společnost provozující věž.

K pronájmu střechy podobně dochází v případě, že operátor chce nainstalovat svou střešní anténu a další přenosové zařízení, ale není vlastníkem stavby. Mezi typy přenosových zařízení patří vysílače/přijímače, záložní zdroje energie, základnové vysílací stanice (BTS) a GPS. Vlastník a operátor sjednají nájemní smlouvu, která umožní instalaci.

Odkup pronájmu mobilní věže

Pronajímatelé, kteří jsou v současné době v nájmu, mají možnost prodat svůj pronájem mobilní věže. Investor, který kupuje pronájem mobilní věže, tak může učinit formou věcného břemene nebo postoupení nájemní smlouvy.

Při oslovení potenciálním kupujícím je nezbytné zvážit následující faktory, které mohou ovlivnit současnou hodnotu budoucího pronájmu. Těmito faktory jsou nájemné, pravidelné eskalace nájemného, kolokace a datum vypršení nájemní smlouvy.

Odkup nájemní smlouvy ovlivní také typ mobilní věže. Například výkup střešní lokality se bude lišit od výkupu nájmu mobilní věže umístěné ve venkovských oblastech. Dalšími otázkami týkajícími se výkupu mobilní věže jsou požadavky na přístup, daňové důsledky, práva na přestavbu nemovitosti a škody na majetku způsobené střešními instalacemi.

Vysvětlení užívání

Vysvětlení užívání projedná a objasní, co hodlá s nemovitostí dělat. Bude obsahovat popis způsobu využití pozemku a střechy a také úlevy a omezení dané pronajímatelem.

V nájemní smlouvě může bezdrátový operátor využít a vyjednat na vašem pozemku více prostoru pro svá zařízení, než je nutné. Nevzhledné stavby a zařízení v nevýhodných oblastech zabírající příliš mnoho místa mohou snížit hodnotu nemovitosti. Jako pronajímatel je nezbytné stanovit omezení pro činnost operátora, aby k tomu nedocházelo.

Doporučení k pronájmu mobilní věže

Pronájem mobilní věže může být pro mnoho majitelů nemovitostí zdrcující kvůli mnoha složkám a možným problémům, se kterými se můžete setkat.

Může být proto výhodné prozkoumat a promluvit si s poradci pro mobilní věže ve vaší oblasti. Správný konzultant vám může maximalizovat ceny pronájmu mobilní věže a zároveň vám objasnit možná úskalí, čímž vám zajistí nejlepší možnou dohodu.

zkrácená url:

https://bsng.us/6u5

Napsat komentář