Co přesně dělá neuropsycholog?

Neuropsycholog se skutečně zabývá souhrou toho, jak mozek funguje a co dělá, a jak to ovlivňuje to, co děláte ve zbytku života – sociálně, emocionálně, fyzicky, kognitivně. Většina práce neuropsychologa spočívá v tom, že prostřednictvím hodnocení provádíme baterii testů, které se dotýkají různých funkcí mozku. V některých testech se tedy zaměříme na funkci celého mozku. V některých testech se podíváme na skutečně velmi specifické funkce různých oblastí mozku, abychom zjistili, jak všechny tyto oblasti spolupracují nebo nespolupracují, a pak to aplikujeme na obtíže, které mohou mít lidé ve svém životě v důsledku úrazu, nehody nebo nějakého chorobného procesu. Je to vlastně diagnostický obor, který se blíže zabývá tím, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, na základě toho, jak jejich mozek zpracovává informace. Podskupinou tohoto oboru je rehabilitační neuropsycholog, který provádí z velké části stejný druh hodnocení, ale pak také pracuje ve světě rehabilitace a hodně pomáhá léčebnému týmu, pokud jde o jeho schopnost provádět některé terapeutické postupy na základě toho, co jsme se dozvěděli o fungování mozku. Neuropsychologové mohou sami provádět určitou kognitivní rehabilitaci. Velmi často je odkázána na další obory, ergoterapii, logopedii. Můžeme také provádět určitou terapii, opět na základě… z velké části je založena na přizpůsobení se postižení a zranění, na řešení některých psychosociálních problémů, které jsou spojeny se získáním určitého druhu postižení, a na přizpůsobení se skutečnosti, že mozek nefunguje tak, jak fungoval dříve. Většina lidí nepřemýšlí o všech věcech, které jejich mozek dělá, takže když nefunguje správně, mají pocit „necítím se jako já“ a nejsou si zcela jisti, proč tomu tak je. Takže neuropsycholog může na základě výsledků testů, které máme k dispozici, hodně poučit o tom, proč tomu tak je.

Napsat komentář