Facebook

Děkujeme, že jste navštívili naši stránku na Facebooku.
Podle pravidel Facebooku jsou komentáře, které sdílíte na naší stránce, veřejné informace. To znamená, že pokud například napíšete komentář na naši stránku, může být tento komentář použit společností Montgomery Ward na Facebooku i mimo něj a kdokoli jej může vidět. Více informací se dozvíte zde: http://www.facebook.com/help/?page=216254771732564
Však si vážíme našeho vztahu s vámi a vaše důvěra je pro nás důležitá, proto nebudeme používat vaše příspěvky (příspěvky nebo komentáře) s vaším jménem, aniž bychom vás kontaktovali a získali váš souhlas s podepsaným formulářem.
Prosíme vás, abyste prohlásili, že vše, co zveřejníte nebo okomentujete, je vaším originálním vlastnictvím a/nebo žádným způsobem neporušuje ani neporušuje ničí ochranné známky nebo vlastnická práva.
Prosíme vás, abyste respektovali všechny názory sdílené na naší stránce na Facebooku a nezveřejňovali urážlivý nebo nevhodný obsah. Budeme mazat všechny příspěvky nebo komentáře, které mohou být: urážlivé, nevhodné, hanlivé, urážlivé, výhružné, obscénní, neslušné nebo nezákonné. Fanoušci, kteří budou opakovaně zveřejňovat komentáře tohoto charakteru, mohou být z naší stránky vykázáni.
Důrazně také doporučujeme fanouškům naší stránky, aby se řídili Prohlášením o právech společnosti Facebook & Povinnosti: https://www.facebook.com/legal/terms

Napsat komentář