Jaký je nejreaktivnější prvek?

Reaktivita prvku závisí na tom, kolik má elektronových slupek. Čím více elektronových slupek, tím menší magnetickou přitažlivost k jádru mají elektrony na vnějších slupkách. Proto mohou snadno cestovat k jiným chemicky přitažlivým atomům (chemicky přitažlivé znamená, že jejich vnější elektronové slupky jsou neúplné a k úplnosti jim stačí o jeden nebo dva elektrony více nebo méně).

Jak možná víte, čím níže jdete (podél osy y), tím více elektronových obalů prvky mají a kromě vzácných plynů jsou přechodné kovy nejméně reaktivní skupinou periodické tabulky (díky tomu, že mají středně vyvážené vnější obaly), která se nachází směrem ke středu tabulky. Proto čím dále od těchto prvků jdete, tím se reaktivita prvků zvyšuje.

Alkalické kovy (nacházející se daleko od přechodných kovů a vzácných plynů) jsou nejreaktivnější skupinou prvků. Cesium je v této skupině druhé od konce, má 6 elektronových obalů, takže splňuje všechny charakteristiky reaktivního atomu, a proto je nejreaktivnějším prvkem.

Napsat komentář