Jaký je rozdíl mezi LVN a CNA?

Na první pohled se může zdát, že povinnosti certifikovaného ošetřovatelského asistenta (CNA) a licencované odborné sestry (LVN) jsou velmi podobné. Vždyť lidé na obou těchto pracovních pozicích jsou zodpovědní za základní každodenní péči o pacienty a některé lékařské postupy. Asistenti LVN však mají vyšší vzdělání, mají v průměru vyšší platové ohodnocení a mohou vykonávat širší škálu povinností.

Rozdíly mezi CNA a odbornými sestrami

Požadavky na vzdělání

Požadavky na vzdělání pro CNA i LVN se v jednotlivých státech poněkud liší, ale u zdravotnických asistentů jsou obecně nižší. Federální minimální vzdělání pro CNA je alespoň 75 hodin školní výuky, která musí zahrnovat alespoň 16 hodin praktického klinického výcviku. Mnohé státy vyžadují více; ve státě Maine musí budoucí CNA absolvovat 180 hodin kurzů. Některé státní programy vyžadují, aby CNA měli při nástupu do výcviku GED nebo maturitu, ale mnohé to nevyžadují.

Pro srovnání, odborná zdravotní sestra potřebuje alespoň GED nebo diplom, aby mohla složit zkoušku LVN. Před složením zkoušky musí absolvovat vzdělávací program, který obvykle trvá přibližně rok prezenční výuky. Tento program má učební i klinickou část, stejně jako školení CNA, ale klinická část obvykle probíhá jako formální stáž. LVN musí také absolvovat laboratorní školení a absolvovat kurzy v široké škále předmětů než CNA. Stejně jako certifikovaní ošetřovatelští asistenti musí LVN před získáním formální certifikace složit státní zkoušku.

Pracovní povinnosti

Jak certifikovaní ošetřovatelští asistenti, tak licencované odborné sestry jsou nakonec zodpovědné za velkou část péče o pacienty u lůžka v nemocnicích a dalších institucích. Zatímco CNA jsou obvykle povolány pouze k poskytování základní životní asistence, kontrole životních funkcí a poskytování informací o pacientech nadřízeným, LVN provádějí náročnější lékařské postupy. Mezi ně patří například odběr laboratorních vzorků a provádění testů těchto vzorků.

Přestože diplomovaná odborná sestra obvykle není oprávněna vést intravenózní linky s tekutinami nebo podávat injekce, věnuje se jiné zdravotní péči. Patří sem zavádění a monitorování katétrů, vzdělávání pacientů, zavádění tracheotomických trubiček, nastavování intubované výživy a podávání kyslíku pacientům. Tyto povinnosti se v jednotlivých státech poněkud liší, proto je důležité, aby si budoucí zdravotní sestry s licencí LVN před nástupem do některého z mnoha programů LVN zjistily, které předpisy se na ně vztahují.

Plat a vyhlídky na zaměstnání

Protože zdravotní sestry s licencí LVN potřebují delší odbornou přípravu a mají na starosti větší rozsah povinností než CNA, dostávají tito odborníci odpovídající vyšší plat. Úřad pro statistiku práce Spojených států uvádí, že lidé na pozicích CNA a příbuzných pozicích vydělávají v průměru 11,54 USD na hodinu nebo 24 000 USD ročně, přičemž se očekává nárůst pracovních míst přibližně o 20 %.

LVN dostávají téměř dvojnásobné odměny než CNA. Podle BLS je průměrná mzda LVN 19,42 USD na hodinu nebo 40 380 USD ročně, přičemž očekávaný nárůst počtu pracovních míst činí 22 %. Lidem, kteří mají čas a další prostředky na absolvování školení LVN, se kvůli tomuto zvýšení odměny může vyplatit absolvovat školu navíc.

    Jiné zdravotnické profese

Přechod na pozici odborné sestry

Kromě obvyklé vzdělávací cesty, jak se stát LVN, nabízejí některé státy také zkušenostní cestu. Tato možnost umožňuje lidem, kteří mají již existující licenci CNA a odpovídající množství pracovních zkušeností, složit státní zkoušku LVN. Tato možnost, někdy nazývaná „ekvivalenční metoda“, může vyžadovat od CNA dodatečnou přípravu, ale umožňuje jí vyhnout se absolvování celého vzdělávacího procesu.

Napsat komentář