Je kněžský celibát stále životaschopný?

Michael Nazir-Ali
Londýn
Pisatel je biskupem anglikánské církve.

K redakci:

Novinky Christophera Caldwella: Nejen nekatolíkům se zdají úvahy kardinála Roberta Saraha a papeže Benedikta XVI. o celibátu „podivné“. Jsem katolíkem již 82 let. Mám to v kostech. Ale jako žena považuji zdůvodnění argumentů pro celibát v kněžství za zvláštní. Tato pravidla jsou složitě spjata s misogynií, která stojí za historickým odepřením kněžství ženám.

Pravidla katolické církve požadující výhradně mužský a celibátní klérus upírají ženám jakoukoli roli plnohodnotných členů společenství. Tato vylučující praxe začala již v rané církvi.

Toužím po tom, aby vědci jako pan Caldwell plně analyzovali historii celibátu v katolické církvi, nevyhnutelně včetně jeho souvislostí s institucionální misogynií.

Judith Koll Healey
Tucson, Ariz.

K redakci:

V článku podporujícím celibát kněží nabízí Christopher Caldwell výklad eucharistie, v němž, cituje kardinála Roberta Saraha z Guineje, kněz „obětuje své tělo jako člověk … v kontinuitě s obětí na kříži.“

Ale to, že pan Caldwell vnáší do eucharistie pohlaví – mužskost kněze -, nemá žádný vliv na význam Kristovy oběti na kříži ani na naši kontemplaci církve jako Kristova těla.

Napsat komentář