Krakov – Turistika | Turistické informace – Krakov, Polsko |

Krakov

Pravděpodobně nejkrásnější a nejúchvatnější město v Polsku. Přitažlivá je nejen nádherná architektura a umělecké poklady – připomínky dob, kdy byl Krakov královským hlavním městem -, ale také jedinečná atmosféra bývalé židovské čtvrti a mistrovská díla polské secese. Jakkoli je Krakov starý a krásný, neomezuje se pouze na své památky a muzea. Díky úžasné hustotě a rozmanitosti barů, hospod, klubů a restaurací Krakov jiskří životem. Každopádně nemá smysl o jeho zajímavostech pouze mluvit – každý by měl Krakov vidět na vlastní oči.

Krakov turistika

Hlavní náměstí v KrakověKrakov je s více než 755 000 obyvateli druhým největším polským městem. Přestože v roce 1596 přestal být hlavním městem, stále plní roli kulturního centra Polska. Druhé světové válce naštěstí unikl bez větších bojů a bombardování a zůstal téměř nedotčen i po padesáti letech komunistické vlády, kdy se mimo centrum města stavěly betonové paneláky.

Krakov je také významným akademickým městem, které je proslulé svou starobylou univerzitou s trvalou a neutuchající pověstí. Především je však město známé jako nejoblíbenější turistická destinace v Polsku, přičemž mezi jeho hlavní atrakce je řazen bývalý královský hrad Wawel. Většina památek se nachází ve Starém městě, které rámuje park ve tvaru prstence, známý jako „Planty“. V centru Starého Města se nachází největší evropské tržiště s „Sukiennicemi“ (Sukiennice) ze 14. století, které patří k nejznámějším památkám Krakova. Okouzlující a bujará atmosféra města láká návštěvníky v každém ročním období.

Kde se Krakov nachází?

Krakov leží v údolí tvořeném řekou Vislou. Ve středověku měla mnoho ramen a některé části města byly ostrovy, včetně Wawelu, Skalky a Kleparzu. Dnes řeka teče jedním hlavním korytem a bývalé ostrovy jsou jen součástí města. Nejstarší část Krakova leží na severním (levém) břehu řeky.

Krakov je hlavním městem Malopolska, polského vojvodství, které se rozkládá na jižní hranici Polska. Tento region je oblíbeným turistickým cílem a vedle nádherného Krakova zde můžete navštívit také Zakopané, Wieliczku, Krynici, Niedzicu a Osvětim. Zakopané leží v Tatrách (nejvyšších v Polsku), ale na výběr jsou také Pieniny a Beskydy.

Historie Krakova

KrakovPrvní písemnou zmínku o Krakově učinil židovský kupec z Córdoby, který již založené město navštívil v roce 965. V roce 965 se v Krakově objevilo několik památek. Podle legendy se zakladatel města jmenoval Krak a šťastně vládl, dokud se neobjevil strašlivý drak, který se přestěhoval do jeskyně pod svahy vrchu Wawel. Zvíře nakonec porazil šikovný švec Szewczyk Dratewka. Postava draka dodnes stojí před jeho jeskyní a památku prvního vládce připomíná stále viditelná mohyla.

Výhodná poloha na křižovatce několika obchodních cest napomohla rychlému rozvoji města. V roce 1000 se Krakov stal sídlem biskupství a poté v roce 1038 hlavním městem celé země. Ve 13. století byl Krakov napaden Tatary, kteří tehdejší dřevěné město zničili. Brzy bylo znovu vybudováno a i dnešní uspořádání ulic připomíná město ze 13. století.

Dobré časy pro Krakov začaly ve 14. století za vlády Kazimíra Velikého, mecenáše umění a vzdělanosti. V roce 1364 byla ve městě založena akademie, druhá taková univerzita ve střední Evropě. Největšího rozvoje město dosáhlo v 16. století, zejména za vlády králů Zikmunda Starého a jeho syna Zikmunda Augusta.

V dalších staletích došlo k velkým změnám – hlavní město bylo přeneseno do Varšavy, Krakov byl vypleněn a dvakrát pobořen Švédy a nakonec byla tato část Polska oddělena jako součást Rakouska. Ve srovnání s ruskou a pruskou okupací ostatních částí Polska byla habsburská vláda nejméně utlačující a v roce 1866 získala celá oblast určitou autonomii. Konec 19. století byl v Krakově, který se stal duchovním hlavním městem neexistující země, obdobím kulturního, intelektuálního a uměleckého rozvoje. Ne náhodou z Krakova v následujícím století vzešly polské legie pod vedením Pilsudského.

Po krátkém období nezávislosti obsadili Krakov nacisté a stal se hlavním městem Generálního gouvernementu. Vládce rozhodl o zatčení a deportaci do táborů smrti 183 profesorů Jagellonské univerzity v souladu s Hitlerovým záměrem zlikvidovat polskou inteligenci. Ve čtvrti Podgorze bylo vytvořeno ghetto, které bylo později v roce 1943 zlikvidováno a přeživší obyvatelé byli posláni do tábora v Plaszowě nebo do Osvětimi. Naštěstí Němci město nezničili, a tak se Staré město zachovalo dodnes.

Hrad Wawel v KrakověPo válce se Krakov stal centrem nekomunistického a katolického hnutí. Nic na tom nezměnila ani výstavba ocelárny v Nové Huti u Krakova (dnes městská čtvrť), která měla narušit náboženský rámec města. Měla však jiný, nepředvídaný efekt: znečištění, které huť vytvořila, poškodilo mnoho krakovských památek. Od roku 1989 prochází Krakov intenzivní rekonstrukcí a nyní je považován za jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších měst v Polsku.

Napsat komentář