Městský slovník: Maoismus

Odnož komunismu, kterou vytvořil Mao Ce-tung. Tato větev se výrazně lišila od marxismu.
Například Karel Marx se domníval, že ekonomiky mají etapy, kterými procházejí, jako je otrokářství, feudalismus atd. až se dostanete ke kapitalismu. Marx se domníval, že kapitalismus nakonec povede k dalšímu stádiu – komunismu.
Mao Ce-tung žil v zemi, kde žila spousta rolníků. Přesto si myslel, že Čína si jako komunistická země povede docela dobře, i když porušoval samotné základy marxistického myšlení. Sehnal tedy několik rolníků, pozabíjel lidi a převzal vládu. Od rolníků ke komunismu, jenže ne skutečnému komunismu.
Marx učil, že proletáři (viz proletáři) mají převzít moc a pak sami vést zemi.
Mao Ce-tung učil, že lidé ve skutečnosti nevědí, co je pro ně dobré, ale on to samozřejmě věděl. Měl jakousi metaforu, která nastavovala tělo, kde on byl hlavou, vláda rukama a lidé ostatními částmi. Nebo tak nějak. V podstatě chtěl být vnímán jako Bůh.
Maoismus je zkrátka trapná záminka pro komunismus, kterou Mao Ce-tung použil, aby získal moc, a vůbec to není marxismus.

Napsat komentář