Naše blogy

Co je maligní melanom?

Maligní melanom je nádorové onemocnění, které vzniká z buněk produkujících černý pigment melanin. Melanom dutiny ústní je nejčastějším nádorem dutiny ústní u psů a může postihovat rty, dásně a jazyk. Tento nádor je lokálně agresivní a zároveň rychle metastazuje (vysoká schopnost šíření do dalších míst těla). Mezi specifická místa metastazování patří regionální lymfatické uzliny, plíce a játra; metastázy se však mohou objevit kdekoli. Metastázy jsou bohužel častou příčinou úmrtí na tuto rakovinu.

Jaké jsou příznaky?

Většina psů má minimální vedlejší účinky a často je útvar v dutině ústní zaznamenán při běžném vyšetření nebo náhodně majitelem. Velké útvary mohou způsobovat nadměrné slinění, krvácení, potíže s příjmem potravy a pitím nebo zápach z úst. Mezi příznaky metastatického onemocnění patří zduření lymfatické uzliny v oblasti krku, úbytek hmotnosti, kašel a celková malátnost (letargie).

Jak se diagnostikuje?

Pro stanovení diagnózy se u jakéhokoli abnormálního útvaru v tlamě doporučuje biopsie. V případech, kdy v rakovinných buňkách není patrný melanin (černý pigment), může být k potvrzení melanomu vyžádáno speciální barvení. Pro určení rozsahu onemocnění a pro plánování chirurgického zákroku může být užitečné CT vyšetření nebo magnetická rezonance dutiny ústní.

Před zahájením jakékoli léčby se doporučuje provést staging pro plánování léčby i pro prognostické účely. To zahrnuje rentgenové vyšetření hrudníku (ke zhodnocení plicních metastáz), kompletní laboratorní vyšetření (krevní obraz, chemický rozbor a vyšetření moči) a zhodnocení drenážních regionálních lymfatických uzlin pomocí aspirátu tenkou jehlou. V případě zjištění abnormalit v krevním obraze nebo klinických příznaků týkajících se břicha může být doporučeno ultrazvukové vyšetření břicha.

Jaká je léčba?
  • Chirurgický zákrok: Základem léčby tohoto onemocnění je chirurgické odstranění primárního útvaru. Vzhledem k extrémně vysoké míře recidivy tohoto nádoru jsou nezbytné úplné chirurgické okraje, a proto jsou někdy k dosažení adekvátních okrajů nutné operace, které zahrnují i odstranění kosti. Tyto operace se u psů provádějí běžně a většina majitelů uvádí minimální nebo žádnou změnu kvality života.
  • Radioterapie: Radioterapie se využívá u psů s neresekabilními nádory nebo u nádorů, u nichž nelze dosáhnout úplných okrajů. Melanomy lépe reagují na ozařování, které se podává ve velkých dávkách (frakcích) v menší frekvenci, a proto se podává pouze přibližně 6 ošetření. Nežádoucí účinky radioterapie (podávané tímto způsobem) jsou mírné a mohou zahrnovat mírnou povrchovou dermatitidu, která by se objevila na kůži vystavené ozařovacímu poli. Při použití k řešení neúplných chirurgických okrajů je tato léčba spojena s ~70% pravděpodobností, že pacienti budou po 1 roce bez onemocnění v místě primárního nádoru, nicméně tato léčba neřeší možnost vzniku metastatického onemocnění.
  • Vakcína proti melanomu: Vakcína nedávno získala plnou licenci amerického ministerstva zemědělství pod obchodním názvem ONCEPT pro psy s melanomem dutiny ústní ve stadiu II a III. Schválení vakcíny ONCEPT™ ministerstvem zemědělství USA představuje první licencovanou terapeutickou vakcínu proti rakovině v humánní a veterinární medicíně. Vakcína působí prostřednictvím stimulace imunitní odpovědi proti lidské DNA pro gen tyrozinázu, který je normálně exprimován na melanocytech. Bylo prokázáno, že lidská DNA stimuluje velmi aktivní a trvalou imunitní odpověď proti tyrosináze v melanomových buňkách psů. Vakcína se ukázala jako účinná při prodlužování doby přežití u psů se všemi stadii melanomu dutiny ústní a může být použita i u psů s melanomem postihujícím jiná místa. Hlášené nežádoucí účinky jsou mírné, ale mohou zahrnovat přechodnou nízkou horečku, příležitostnou reakci v místě vpichu a pigmentové změny v tmavě pigmentovaných oblastech (nos, polštářky tlapek atd.).
    • Vakcína se podává jednou za dva týdny po dobu 4 ošetření a následně se každých 6 měsíců podává posilovací vakcína. Vakcína se nejlépe používá jako doplněk chirurgické a/nebo radiační terapie ke kontrole lokálního i metastatického onemocnění.
  • Chemoterapie: Melanom bývá chemorezistentní onemocnění se špatnou mírou odpovědi pozorovanou v případě hrubého onemocnění a nedostatečnou kontrolou při zvládání mikroskopického onemocnění. Vzhledem k chemorezistentní povaze tohoto nádoru se zpočátku obvykle upřednostňují jiné léčebné postupy. Chemoterapie může být použita u psů s rezistentním metastatickým onemocněním nebo v kombinaci s jinou léčbou.
  • Nesteroidní protizánětlivé léky: Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) včetně Piroxicamu, Previcoxu, Rimadylu atd. působí tak, že blokují COX-2 receptor. Mnoho nádorových buněk včetně melanomu exprimuje COX-2, a proto tyto léky mohou pomoci zpomalit progresi tohoto nádoru. Nežádoucí účinky spojené s těmito léky mohou zahrnovat jak gastrointestinální příznaky, tak poškození ledvin. Hodnoty ledvin budou pravidelně sledovány pomocí krevních testů.
Jaká je prognóza?

Orální maligní melanom je agresivní rakovina. Prognóza je velmi závislá na velikosti a umístění primárního nádoru. Útvary, které se nacházejí v přední části úst a jsou malé, mají nejlepší prognózu a dají se nejlépe operovat. Psi s nádory uprostřed nebo v zadní části tlamy a/nebo s velkými nádory mají horší prognózu a jsou hůře operovatelní. Kromě toho mají horší prognózu psi s prokázanými metastázami v lymfatických uzlinách nebo na plicích. Nicméně multimodální přístup zahrnující operaci, vakcínu proti melanomu a případně radioterapii obvykle přináší nejpříznivější výsledky u všech stadií onemocnění.

Napsat komentář