Příkazy k zákazu kontaktu v okrese Prince William

Příkaz k zákazu kontaktu v souvislosti s vazbou znamená, že obviněný nesmí během čekání na soud navázat jakoukoli nepřípustnou formu kontaktu s údajnou obětí. Příkaz k zákazu kontaktu v okrese Prince William může zakazovat všechny formy kontaktu s údajnou obětí nebo může zakazovat určité druhy kontaktu, například fyzický kontakt nebo elektronickou komunikaci. Pro toto určení soud předpokládá, že může dojít k určité formě náhodného kontaktu, když jsou obě strany přítomny u soudu.

Podmínky příkazu k zákazu kontaktu mohou být velmi přísné a tresty za porušení těchto příkazů mohou být ještě přísnější. Pokud soudce vydá příkaz k zákazu kontaktu během vašeho případu domácího násilí, zkušený advokát by vám mohl vysvětlit podmínky příkazu, abyste se ujistili, že příkaz vždy dodržujete.

Co zahrnuje příkaz k zákazu kontaktu?

Příkaz k zákazu kontaktu v okrese Prince William County má konkrétní požadavky, které by měl obviněný dodržovat až do soudního řízení. Veškeré formy zákazu kontaktu, které soudce obviněnému uloží, mohou zahrnovat přímý a nepřímý kontakt. Obviněný tedy nemůže manipulovat s podmínkami příkazu tím, že by jménem obviněného kontaktovala údajnou oběť třetí osoba. Jediným druhem strany, která může komunikovat s držitelem ochranného příkazu, je obhájce obviněného, a to pouze po omezenou dobu a za účelem souvisejícím s konkrétním případem. Příležitostně soud povoluje specifikovaný zprostředkovatelský kontakt třetí strany mezi obviněným a údajnou obětí v nezbytných záležitostech, jako je navrácení společného majetku nebo dohled nad společnými dětmi.

Důsledky porušení příkazu k zákazu kontaktu v souvislosti s domácím násilím

Soud trestá nedodržení příkazu k zákazu kontaktu v okrese Prince William zvýšením přísnosti podmínek uložených na vazbu obviněného nebo zrušením vazby obviněného a nuceným čekáním ve vězení až do soudního procesu. Soud může tyto tresty uplatnit i v případě, že se chráněná osoba rozhodne obviněného kontaktovat v rozporu s příkazem. Porušení příkazu k zákazu kontaktu může také vytvořit usvědčující důkazy, které může obžaloba použít k usvědčení obviněného u soudu nebo zvýšit přísnost trestu obviněného po jeho odsouzení.

Podmínky pro propuštění po podání obžaloby

Obhájce pro domácí násilí v okrese Prince William může tvrdit, že soud by měl obviněného v předběžném řízení propustit, protože by nepředstavoval další nebezpečí pro údajnou oběť v době projednávání případu a protože lze rozumně očekávat, že se obviněný vrátí k soudu na všechny soudní termíny.

Povolí-li soudce předběžné propuštění, může uložit peněžitou záruku, pokud má obviněný nějakou předchozí významnou trestní minulost, a také podmínku zákazu kontaktu, pokud je údajná újma významná. Standardní podmínkou každé kauce je, že se obviněný po dobu propuštění nesmí dopustit dalšího porušení zákona a nesmí opustit stát, dokud nebude případ ukončen. Soudce může rovněž uložit zákaz vycházení, podle něhož má osoba každý den opustit určenou adresu a vrátit se na ni, nebo ji podrobit předběžnému dohledu. Předsoudní dohled může mít několik požadavků, včetně pravidelných schůzek, telefonátů, testů na drogy a dalších povinností sledování místním dozorovým úředníkem.

Kontaktujte advokáta, abyste se dozvěděli více o příkazu k zákazu kontaktu v okrese Prince William

Propuštění před soudem v případě domácího násilí může údajnému pachateli umožnit, aby pokračoval ve svých každodenních povinnostech a rutině. Toto propuštění však může být spojeno s přísnými podmínkami, včetně příkazu k zákazu kontaktu. Pokud vám soudce vydá jeden z těchto příkazů, může vám znalý advokát pomoci zorientovat se v jeho podmínkách. Chcete-li se dozvědět více o příkazu k zákazu styku v okrese Prince William, obraťte se na právního profesionála.

Napsat komentář