Parable of Wise and Foolish Builders

image_pdfimage_print

1_Parable of Wise and Foolish BuildersScripture Reference: Matthew 7:24-29

Suggested Emphasis: Read the bible and do what it says.

Memory Verse: „Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.“ (Matthew 7:24)

Story Overview:

Everyone who hears the word of God is building a house. The one who hears God’s word but does not do what it says is like a foolish builder who builds his house on sand. Takový dům se při bouři rozpadne. Ten, kdo slyší Boží slovo a řídí se jím, je jako moudrý muž, který staví svůj dům na pevné skále. Takový dům odolá každé bouři. Moudří lidé staví svou víru na základech Božího slova. Taková víra pevně odolává životním bouřím.

Příběhová studie:

Podobenství je příběh se dvěma významovými rovinami. Na doslovné úrovni je příběh jednoduchý a význam přímočarý. Na obrazné úrovni příběh představuje hlubší a často duchovní situace. Někdy Ježíš podobenství používal, aby lidem pomohl snáze pochopit duchovní lekce. Někdy mluvil v podobenstvích, aby jim věřící rozuměli, ale nepřátelé evangelia ne (Lk 8,10).

Podobenství o moudrých a pošetilých stavitelích vyprávěl Ježíš na závěr horského kázání. Vysvětlením se ujistil, že jeho posluchači pochopili smysl. Po všech učeních v kázání bylo důležité, aby lidé pochopili, že pouhé naslouchání jeho slovům nestačí.

V Lukášově podání tohoto podobenství (L 6,47-49) Ježíš začíná otázkou: „Proč mi říkáte ‚Pane, Pane‘, a neděláte, co říkám?“ (L 6,47-49). To je skutečný smysl této lekce. Nemůžeme jen říkat, že jsme křesťané, chodit do kostela nebo číst Bibli, a pak nedělat to, co Boží slovo říká. Takový život neobstojí proti problémům, které nás v životě potkávají.

V oblasti Palestiny se nacházela nízká údolí a rokle, které byly obnaženy vodou z dešťů a bouří. Při přívalových deštích se z nich stávaly rozvodněné řeky, které odplavovaly vše, co jim stálo v cestě. Hloupý stavitel by postavil svůj dům, aniž by přemýšlel o tom, jaký je tam základ. Možná se mu líbilo, jak staveniště vypadá. Možná se rozhodl ignorovat varování lidí, kteří zažili minulé povodně.

Takto žijeme své životy, pokud je nežijeme podle Božího slova. Děláme jen to, co nám v danou chvíli připadá správné. Neposloucháme varování nebo ignorujeme Boží moudrost. Je mnoho lidí, kteří staví svůj život na pohyblivém písku. Možná poslouchají kázání a biblické hodiny, ale nežijí podle toho, co říká Bible.

Moudrý stavitel naopak svůj dům pečlivě plánuje. Prozkoumá staveniště, aby se ujistil, že jeho stavbu udrží. Posoudí půdu a nadmořskou výšku, aby se ujistil, že zde nehrozí nebezpečí záplav. Dá na varování těch, kteří danou oblast znají. Staví s důvěrou a s vědomím, že jeho stavba vydrží.

Můžeme žít svůj život s důvěrou, když žijeme podle Božího slova. Nejde jen o naslouchání nebo mluvení, ale o konání! Other Scriptures to consider:

 • 1 Corinthians 3:9-15
 • 1 Timothy 6:17-19
 • James 1:22-25
 • 119-Arrow Blue leftWhat happened before this story?
 • 119-Arrow Green RightWhat happens after this story?
 • 119-Arrow Logo2List of all Bible stories and themes on this website.

top

Way to Introduce the Story:

„Who knows the story of Goldilocks and the Three Bears? The story is all about a little girl going into a stranger’s house when they were not home. She got very frightened when the bears came home! What is the lesson that we learn from Goldilocks and the Three Bears? The lesson is that we should never go into people’s houses when they are not home. It is a simple story about bears that helps us understand a lesson that is important.

Sometimes Jesus wanted people to really understand important lessons. Pokud byly lekce těžké, pak Ježíš někdy vyprávěl jednoduché příběhy, aby lidem pomohl pochopit věci, které bylo těžké pochopit. Tyto příběhy se nazývaly podobenství. Dnes se naučíme jedno podobenství, které Ježíš vyprávěl.
top

Příběh:

Někdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství. Podobenství je snadno pochopitelný příběh, který lidem pomáhá porozumět něčemu, co je velmi těžké pochopit.

Ježíš vyprávěl podobenství o dvou mužích, kteří se každý rozhodli postavit dům. Oba muži se vydali hledat ideální místo pro stavbu domu.

První muž byl velmi moudrý. Pečlivě si rozmyslel, jaký dům chce postavit. Chtěl dům, který bude pevný. Kdyby přišel silný vítr nebo prudký déšť, nechtěl, aby se jeho dům rozpadl nebo odplaval. Tento moudrý muž věděl, že nejdůležitější částí domu jsou základy. Základy jsou to první, co se staví. Je to spodní část domu. Základ musí být pevný a silný, aby byl dům pevný a silný.

Mudrc hledal všude a pak našel ideální místo. Našel obrovskou plochou skálu. Skála mohla být základem pro dům. Mudrc kopal kolem a štípal skálu, dokud neměla ideální velikost pro jeho dům. Pak na skále postavil svůj dům.

Po dokončení v domě bydlel. Mnohokrát se k jeho domu přihnaly bouře. Foukal vítr a přicházely deště, ale moudrý muž ve svém domě pohodlně seděl. Bouřek se nebál, protože svůj dům postavil na skále.

V podobenství Ježíš vyprávěl o jiném muži, který si postavil dům. Tento muž byl pošetilý. Nepřemýšlel důkladně o tom, jaký dům má postavit. Prostě si našel pěkné rovné místo a začal stavět. Svůj dům postavil na písku. Základy se v písku neustále klouzaly, ale pošetilému muži to bylo jedno. Chtěl si jen postavit dům.
Když pošetilý muž svůj dům dokončil, nastěhoval se do něj. Hádejte, co se stalo, když přišla první bouře? Zvedl se vítr, spustil se déšť a dům pošetilého muže se rozpadl. Rozpadl se, protože neměl pevné základy.

Po vyprávění podobenství Ježíš lidem vysvětlil, co podobenství skutečně znamená. Řekl, že moudrý člověk byl jako někdo, kdo poslouchal Ježíšovy pokyny a pak se jimi řídil. Ježíšovy pokyny jsou vždy správné. Když člověk staví svůj život na Ježíšových slovech, buduje pevný základ. Bude vnitřně silný.

Hloupý člověk v podobenství byl jako někdo, kdo poslouchal Ježíšovy pokyny, ale pak se jimi neřídil. Člověk, který nestaví svůj život na Ježíšových slovech, nebude mít pevné základy. Bude uvnitř slabý.

Lidé žasli nad podobenstvím, které Ježíš učil. Měli radost, že jim věci velmi snadno vysvětlil. Jeho podobenství jim pomohlo, že chtěli naslouchat dalším věcem, které Ježíš říkal. Díky podobenství se také chtěli řídit Ježíšovými pokyny.
top

Způsoby vyprávění příběhu:

Tento příběh lze vyprávět různými způsoby. Vždy zůstaňte věrní faktům uvedeným v Bibli, ale pomozte dětem navázat na jeho význam pomocí dramatizace, vizuálních pomůcek, skloňování hlasu, interakce se studenty a/nebo emocí. Vizuální pomůcky a metody vyprávění příběhu najdete zde.

039 – Wise and Foolish Builders Parable from GNPI on Vimeo. Slideshow a sadu ilustrací k tomuto biblickému příběhu si můžete stáhnout přímo ze stránek
Free Bible Images. Buďte výběroví. Každý učitel je jedinečný, proto použijte pouze ty ilustrace, které nejlépe odpovídají způsobu, jakým VY vyprávíte příběh v TÉTO lekci. Příliš mnoho ilustrací může být matoucích, proto vyřaďte všechny, které se týkají jiných příběhů nebo detailů, které nechcete v této lekci zdůrazňovat.
nahoru

Otázky k přehledu:

 1. Co je to podobenství? Příběh, ve kterém je něco, co je snadno pochopitelné, použito k vysvětlení něčeho, co je těžší pochopit.
 2. Co musí člověk udělat, aby byl jako moudrý muž, který postavil svůj dům na skále? Slyšet Ježíšova slova a uvádět je do praxe.
 3. Člověk, který slyší Ježíšova slova, ale neuvádí je do praxe, je jako stavitel domu, který svůj dům staví na čem? Písek

Návrhy písní:

 • Moudrý člověk postavil svůj dům na skále píseň
 • Další možnosti najdete na stránce s písněmi na těchto webových stránkách.

Učební aktivity a řemesla:

(Jak vybrat nejlepší učební aktivity pro mou výukovou situaci)

Aktivity:

 • Zpívejte: Mudrc postavil svůj dům na skále
 • Pozvěte do třídy stavitele a povídejte si o tom, jak je důležité stavět dům na dobrých základech.
 • Vydejte se na procházku kolem budovy a najděte písčitou nebo pevnou půdu. Podívejte se také na základy budovy.
 • Pomocí biblických encyklopedií nebo komentářů zjistěte informace o domech v novozákonní době.
 • Přineste do třídy písek a prohlédněte si ho lupou. Nechte děti do něj foukat a pohybovat jím. Vyvíjejte na něj tlak pomocí různých předmětů. Ukažte, jak se snadno posouvá a pohybuje.
 • Předmětová lekce: Přineste do třídy nějakou potravinu nebo tyčinku a položte ji před děti. Položte vedle něj bibli. Promluvte si o tom, že pouhý pohled na tyčinku nestačí. Teprve když ji vezmeme a sníme, můžeme si ji vychutnat. S Biblí je to stejné. Nestačí ji jen nosit nebo se na ni dívat. Teprve když si ji přečteme, můžeme z ní mít užitek. Přečtěte si několik míst z Písma, která jste si předem vybrali. Až to s dětmi proberete, pak je nechte, ať si na sladké tyčince pochutnají.
 • Tady je dobrý nápad, který mi poslal Tom, jeden z mých čtenářů:
  Nejprve vyrobte dvě jednoduché malé krabičky/domečky s kartičkami o výšce 3-5 palců. Pak na velký tác položte cihlu nebo velký kámen a na něj položte domeček. Na domeček jemně nalijte trochu vody (déšť) a pak hodně na kámen (záplavy). Poté kámen, vodu a domek z tácu odstraňte. Vytvořte hrad z písku buď z malého kbelíku, nebo jiné nádoby na tácku a postup opakujte. Když na písek nalijete vodu, nakonec opadne. Tento postup lze provádět venku i uvnitř, ale pokud jste uvnitř, voděodolné prostěradlo nebo ubrus pod vaničkou pomůže minimalizovat nepořádek.
 • A ještě nápad, který poslala Eileen. Ten využívá herní dílky ze stolní hry „Monopoly“… Na plochý kámen přilepte domeček z Monopolů a na malou hromádku písku v koláčové formě položte další domeček z Monopolů. Domeček na skále polijte vodou (deštěm) a on zůstane pevně stát na skále. Pak polijte „deštěm“ domeček na písku, ten se samozřejmě z hromádky písku srazí. Tip: vyzkoušejte lepidlo, které používáte, abyste se ujistili, že vydrží tlak vody.

Řemesla:

 • Vyrobte plakát „Podobenství“. Každý týden přidejte na časovou osu obrázek znázorňující jedno z podobenství.
 • Sbírejte kameny, které mají alespoň jednu rovnou stranu (jako říční kameny). Nechte děti, aby na kameny namalovaly nápisy „Boží slovo“ nebo „Ježíš“. (Za zaslání tohoto nápadu děkujeme Sharon)

Na stránce Nápady pro výuku na tomto webu najdete nápady, které lze přizpůsobit jakékoli lekci.

Odkaz na úplný seznam materiálů k vytištění
Kliknutím na „Podobenství o moudrých a pošetilých stavitelích“ vytisknete na papír formátu A4
Kliknutím na „Podobenství o moudrých a pošetilých stavitelích“ vytisknete na papír formátu Letter (USA)
nahoru

Další online zdroje:

 • Barvička a pracovní list o domě postaveném na skále (Calvary Curriculum)
 • Barvička a pracovní listy o podobenstvích obecně (Calvary Curriculum)
 • Barvička (sermons4kids.com)
 • Video: Klip na You tube 2 minuty a 10 sekund. Good animation with no speaking. Really nice.
 • Video: You tube clip 2 minutes and 54 seconds. The story told using legos. Sound effects and good scripture references.
 • Wordsearch (sermons4kids.com)
 • Activities (sermons4kids.com)
 • Flip chart, puzzles and more (ebibleteacher.com)

top

The Parable of the Wise and Foolish Builders Pin
image_pdf

Napsat komentář