Toxic Torts – Mold Exposure Lawsuits

Truststed Chattanooga Mold Attorneys Ready to Seek Justice

Pokud nejsou budovy řádně udržovány, může růst plísní a z nich vyplývající zranění představovat vážné riziko pro vaše zdraví a zdraví vašich blízkých. Nejčastější příčinou růstu plísní je vniknutí vody.

Pokud se domníváte, že jste byli vy nebo někdo z vašich blízkých poškozeni v důsledku působení plísní, můžete mít nárok na odškodnění od odpovědných osob. Naše firma Berke, Berke & Berke bojuje za zájmy poškozených, poškozených a pozůstalých již více než 80 let v okresech Hamilton County a Marion County ve státě Tennessee.

Zavolejte ještě dnes našim zkušeným právníkům z oblasti plísní v Chattanooze na číslo (423) 266-5171.
Prozkoumejte své právní možnosti, jak se domoci odškodnění za vystavení plísním.

Podání žaloby za vystavení plísním

Chcete-li zjistit, zda máte nárok na žalobu na základě zranění způsobených vystavením plísním, musíte provést několik kroků. Možná vás zajímá, kdy navštívit lékaře kvůli expozici plísním. Jakmile se domníváte, že byste mohli mít zdravotní problémy způsobené plísní, navštivte lékaře! Vysvětlete mu své příznaky a zmiňte se o expozici plísním. Může být náročné určit, zda expozice plísním způsobila vaše zranění, protože plísně rostou různě a jednotlivci mají tendenci na plísně reagovat různě. Za druhé, zkontrolujte kvalitu vzduchu v prostorách. Mnoho škodlivých plísní může snadno identifikovat odborník na kvalitu ovzduší.

Myslíte si, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých byli poškozeni plísní? Naplánujte si bezplatnou konzultaci ještě dnes! Společnost Berke, Berke, & Berke je připravena bojovat na vaší straně.

Napsat komentář