Význam hudební výchovy ve školách

Přínos hudební výchovy je obrovský a pro studenty velmi přínosný. Hudba pozitivně ovlivňuje studijní výsledky dítěte, napomáhá rozvoji sociálních dovedností a poskytuje prostor pro kreativitu, která je pro rozvoj dítěte klíčová. Hudební výchova katapultuje učení dítěte do nových výšin, a proto by měla být vždy považována za stěžejní součást vzdělávacího procesu dítěte.

Hudební výchova a její vliv na učení žáků

Hudební výchova zlepšuje a rozvíjí jazykové schopnosti dětí. Hudba stimuluje mozek a díky rozmanitým zvukům a textům se žáci v krátkém čase seznámí s velkým množstvím slovní zásoby. Hudba také umožňuje seznámit se s jinými jazyky, což vytváří základ pro schopnost žáka porozumět a komunikovat v jiném jazyce.

Hudba je prostředkem pro vynikající paměťové schopnosti. Poslouchali jste někdy poprvé po dlouhé době nějakou píseň a stále jste si pamatovali její text? Tento jev zažívají i jedinci, kteří nejsou hudebníky. Díky chytlavým melodiím a rozmanitým zvukům nám hudba dokáže „přilepit“ a při vhodném použití je mocným nástrojem učení – stačí si vzpomenout na zpěv písně „A, B, C“ nebo „The State Capitols“.

Na druhé straně žáci při účasti na hudební výchově také zvyšují své mentální schopnosti mnoha způsoby. Jak již bylo řečeno, hudba podporuje paměťové dovednosti. Kromě textů písní si studenti při přípravě na vystoupení musí zapamatovat všechny aspekty hudby. Studenti si musí vybavit rytmus, výšky tónů, dynamiku a několik dalších prvků najednou. Tyto paměťové dovednosti pak mohou studenti přenést do akademické třídy a využít je při studiu.

Sociální přínosy hudební výchovy

Mentální přínosy hudební výchovy jsou pro studenty škol nesmírně výhodné; stejně úžasné jsou však i sociální přínosy! Hudební výchova vyžaduje týmovou práci a spolupráci. Při společné hře na nástroje si žáci rozvíjejí dovednosti naslouchání. Musí naslouchat ostatním, aby lépe odhadli úroveň hlasitosti, provádění dynamiky a mnoho dalšího. Týmová práce a spolupráce je nutná také při plnění jednoduchých hudebních úkolů, jako je rytmický a melodický zápis. Studenti se rychle naučí vážit si názorů a nápadů ostatních a jak tyto myšlenky efektivně spojit k dokončení zadaného úkolu.

Kromě týmové práce vytváří hudební výchova dlouhodobá přátelství a vztahy. Studenty zapojené do kapely nebo sboru spojuje láska k hudbě a radost z ní. Společně sdílejí vzrušující okamžiky prostřednictvím hudby, pomáhají si navzájem rozvíjet své schopnosti a stávají se pro sebe navzájem oporou. Toto zvláštní pouto také zvyšuje angažovanost studentů ve škole.

Hudební výchova umožňuje studentům poznat různé kultury. V rané hudební výchově je velmi rozšířené používání písní a her z jiných zemí. Žáci se učí, jak si hrají jiné děti, a porovnávají tyto poznatky se svým vlastním životem. Kromě toho se u žáků rozvíjí porozumění jiným kulturám, což vede ke krásnému přijetí ostatních. Žáci si uvědomují, že uznávat odlišnosti je dobré, a vytváří to větší respekt k ostatním.

Další přínosy hudební výchovy

Hudební výchova podporuje zlepšení koordinace, konkrétně koordinace ruka-oko. Hudebníci musí zvládat více úkolů najednou! Musí dělat více věcí najednou, což vše zlepšuje koordinaci a dále rozvíjí mozek. Studenti hudby musí číst noty, interpretovat je a fyzicky iniciovat hudbu hrou na svůj nástroj. Tyto kroky se opakují nepřetržitě během každého provedení hudební skladby a i ti nejmladší žáci si díky neustálému hudebnímu cvičení pomalu rozvíjejí své koordinační schopnosti.

Hudební výchova podporuje u dětí větší pracovní morálku a disciplínu. Žáci hudebních oborů se již od útlého věku učí, že k úspěchu stačí tvrdá práce, odhodlání a pozitivní myšlení, ale spolu s těmito vlastnostmi je zapotřebí i neustálé cvičení. Žáci se učí, že zlepšování hudebních dovedností není snadné, protože vyžaduje hodiny studia a cvičení. Díky tomu studenti získají lepší představu o pracovní morálce a naučí se disciplíně, aby dosáhli svých cílů. Pracovní morálka a disciplína jsou obrovskými faktory hudební výchovy a je důležité si uvědomit, že tyto životní dovednosti pozitivně ovlivní studenta při vstupu do zaměstnání, při plnění úkolů apod.

Protože je hudební výchova východiskem pro kreativitu, může být zdrojem úlevy od stresu. Bohužel je ve škole i doma pro děti přítomno mnoho stresorů (tlak na to, aby složily zkoušku, udělaly známku, dostaly se do týmu, překonaly očekávání atd.) Hudební výchova umožňuje žákům vyniknout s menšími omezeními a většími možnostmi. Dává také žákům něco, na co se mohou během školního dne těšit (ne že by se žáci netěšili na matematiku, přírodní vědy atd.); tím přímo ovlivňuje zapojení žáků do školy. Hudba jednoduše poskytuje studentům jiný způsob vyjádření a existuje méně překážek pro to, co mohou dělat a zkoumat. U studentů, kteří jsou zapojeni do hudební výchovy, se obecně zvyšuje celkové zapojení a radost ze školy.

Poslední přínos hudební výchovy může být jedním z nejdůležitějších přínosů. Hudba překračuje hranice jazyka. Hudba nemá jazykovou bariéru. Je to něco, co spojuje lidi bez ohledu na jejich etnickou příslušnost nebo původ. Hudba také překonává i akademické bariéry. Všichni žáci mohou být v hudbě úspěšní. Někdy studenti, kteří nejsou akademicky příliš zdatní, v umění stoupají! Studenti, kteří si nedokážou zapamatovat základní matematické dovednosti, si mohou bez námahy zapamatovat a používat různé rytmické vzorce. Hudba se stává doslova jejich nejlepším předmětem a oni v ní září! Díky tomu se výrazně zvyšuje sebevědomí a sebedůvěra žáka. Všechny děti touží být v něčem dobré a rozvíjet pocit úspěchu z dobře vykonané práce a hudební výchova vytváří prostor, který je pro to ideální.

Napsat komentář