A zeneoktatás fontossága az iskolákban

A zeneoktatás előnyei óriásiak és rendkívül hasznosak a diákok számára. A zene pozitívan befolyásolja a gyermekek tanulmányi teljesítményét, segíti a szociális készségek fejlődését, és lehetőséget biztosít a kreativitás kibontakoztatására, ami elengedhetetlen a gyermek fejlődéséhez. A zeneoktatás új magasságokba repíti a gyermek tanulását, és emiatt mindig a gyermek oktatási folyamatának kulcsfontosságú részének kell tekinteni.

A zeneoktatás és hatása a tanulói tanulásra

A zeneoktatás javítja és fejleszti a gyermekek nyelvi készségeit. A zene serkenti az agyat, és a változatos hangok és dalszövegek révén a tanulók rövid idő alatt nagy mennyiségű szókincsnek vannak kitéve. A zene más nyelvekkel való megismerkedést is biztosít, ami megalapozza a tanulók azon képességét, hogy megértsenek és kommunikáljanak egy másik nyelven.

A zene kiváló memóriakészséget biztosít. Hallgattál már meg hosszú idő után először egy dalt, és még mindig emlékszel a szövegére? Még olyan egyének is tapasztalják ezt a jelenséget, akik nem zenészek. A fülbemászó dallamok és a különféle hangok révén a zene képes “megragadni” bennünk, és megfelelő használat esetén a tanulás hatékony eszköze – gondoljunk csak az “A, B, Cs” vagy a “The State Capitols” dal eléneklésére.

A másik oldalon a diákok szellemi képességei is többféleképpen fejlődnek, ha részt vesznek a zeneoktatásban. Mint már említettük, a zene elősegíti a memorizálási készséget. A dalszövegeken kívül a diákoknak a zene minden aspektusát meg kell jegyezniük, amikor egy előadásra készülnek. A tanulóknak egyszerre kell felidézniük a ritmusokat, a hangmagasságokat, a dinamikát és számos más elemet. A tanulók ezeket a memóriakészségeket aztán át tudják vinni a tudományos osztályterembe, és alkalmazni tudják ezeket a készségeket tanulmányaik során.

A zeneoktatás társadalmi előnyei

A zeneoktatás szellemi előnyei rendkívül előnyösek az iskolai tanulók számára; azonban a társadalmi előnyök ugyanilyen csodálatosak! A zeneoktatás csapatmunkát és együttműködést igényel. A közös hangszeres játék során a tanulók fejlesztik a halláskészséget. Hallgatniuk kell a többieket, hogy jobban felmérjék a hangerőt, a dinamika megvalósítását és még sok minden mást. Csapatmunkára és együttműködésre van szükség az olyan egyszerű zenei feladatok elvégzésekor is, mint a ritmikai és dallamjegyzetelés. A tanulók gyorsan megtanulják értékelni mások véleményét és ötleteit, és azt, hogyan lehet hatékonyan kombinálni ezeket a gondolatokat az adott feladat elvégzése érdekében.

A csapatmunka mellett a zeneoktatás hosszú távú barátságokat és kapcsolatokat teremt. A zenekarban vagy kórusban részt vevő diákokat a zene szeretete és élvezete köti össze. Izgalmas pillanatokat osztanak meg együtt a zenén keresztül, segítik egymás képességeinek fejlődését, és támogató rendszerré válnak egymás számára. Ez a különleges kötődés növeli a diákok iskolai elkötelezettségét is.

A zeneoktatás lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy megismerkedjenek különböző kultúrákkal. A korai zenei nevelésben rendkívül elterjedt a más országokból származó dalok és játékok használata. A diákok megtanulják, hogyan játszanak más gyerekek, és ezt a tudást összehasonlítják a saját életükkel. Emellett a tanulókban kialakul más kultúrák megértése, ami mások szép elfogadásához vezet. A diákok rájönnek, hogy a különbségek felismerése jó dolog, és ez nagyobb tiszteletet teremt mások iránt.

A zeneoktatás egyéb előnyei

A zeneoktatás elősegíti a jobb koordinációt, különösen a szem-kéz koordinációt. A zenészeknek multitaskingolniuk kell! Több dolgot kell egyszerre csinálniuk, ami javítja a koordinációt és tovább fejleszti az agyat. A zenészhallgatóknak kottát kell olvasniuk, értelmezniük, és a hangszerük játékán keresztül fizikailag is kezdeményezniük kell a zenét. Ezek a lépések folyamatosan ismétlődnek egy-egy zenemű előadása során, és a folyamatos zenei gyakorlással még a legfiatalabb tanulók is lassan fejlesztik koordinációs képességeiket.

A zeneoktatás nagyobb munkamorált és fegyelmet nevel a gyerekekben. A zenét tanulók már korán megtanulják, hogy a sikerhez kemény munkára, elszántságra és pozitív gondolkodásmódra van szükség, de ezekhez a tulajdonságokhoz folyamatos gyakorlásra van szükség. A tanulók megtanulják, hogy a zenei készségek fejlesztése nem megy könnyen, hiszen órákig tartó tanulást és gyakorlást igényel. Ezáltal a diákok nagyobb fogalmat nyernek a munkamorálról, és megtanulják fegyelmezni magukat a célok elérése érdekében. A munkamorál és a fegyelem hatalmas tényezője a zeneoktatásnak, és fontos megjegyezni, hogy ezek az életre szóló készségek pozitívan befolyásolják a tanulót a munkaerőpiacra való belépéskor, a feladatok elvégzésekor stb.

Mivel a zeneoktatás a kreativitás kivezetése, a stresszoldás forrása is lehet. Sajnos az iskolában és otthon sok stresszor van jelen a gyerekek számára (nyomás, hogy átmenjen a vizsgán, jó jegyet kapjon, bekerüljön a csapatba, túlteljesítse az elvárásokat stb.) A zeneoktatás esélyt ad a tanulóknak arra, hogy kevesebb korláttal és nagyobb lehetőségekkel kitűnjenek. Emellett a tanulóknak ad valamit, amit várhatnak az iskolai nap folyamán (nem mintha a tanulók nem várnák a matematikát, a természettudományokat stb.); így közvetlenül befolyásolja a tanulók iskolai elkötelezettségét. A zene egyszerűen másfajta kifejezési módot biztosít a tanulók számára, és kevesebb akadálya van annak, hogy a tanulók mit tehetnek és mit fedezhetnek fel. Azok a diákok, akik részt vesznek a zeneoktatásban, általában jobban elkötelezettek és élvezik az iskolát.

A zeneoktatás utolsó előnye talán az egyik legfontosabb előny. A zene túllép a nyelvi korlátokon. A zenének nincs nyelvi korlátja. Olyasvalami, ami összehozza az embereket etnikai hovatartozástól és háttértől függetlenül. A zene túllép a tanulmányi korlátokon is. Minden tanuló sikeres lehet a zenében. Néha olyan diákok is szárnyalnak a művészetekben, akik akadémiai szempontból nem túl tehetségesek! Azok a diákok, akik nem tudják megjegyezni az alapvető matematikai ismereteket, könnyedén megjegyzik és alkalmazzák a különböző ritmikus mintákat. A zene szó szerint a legjobb tantárgyukká válik, és ragyognak benne! Ezáltal a tanuló önismerete és önbizalma drámaian megnő. Minden gyermek vágyik arra, hogy jó legyen valamiben, és sikerélményt fejlesszen ki a jól végzett munkáért, és a zeneoktatás olyan kivezető utat teremt, amely tökéletes erre.

Szólj hozzá!