Faji igazságosság

A Függetlenségi Nyilatkozat szerzői merész elképzelést vázoltak fel Amerikáról: egy olyan nemzetet, amelyben mindenki számára egyenlő igazságosság érvényesül. Több mint kétszáz évvel később ez még mindig nem valósult meg. Bár a polgárjogi aktivizmus generációi fontos eredményekhez vezettek a jogi, politikai, társadalmi, oktatási és egyéb területeken, az őslakosok erőszakos eltávolítása és a rabszolgaság intézménye a faji igazságtalanság olyan rendszerének kezdetét jelentette, amelytől országunk még mindig nem szabadult meg.

A mélyen gyökerező rendszerszintű rasszizmus és a színes bőrű közösségeket hátrányos helyzetbe hozó egyenlőtlenségek még ma is átszövik intézményeink szövetét – az oktatástól a lakhatáson át a büntetőjogi rendszerünkig. A rendszerszintű rasszizmus áthatja a lakhatás erősen szegregált világát. Az állami iskoláinkban a színesbőrű diákok túl gyakran fajilag elszigetelt, alulfinanszírozott és alsóbbrendű programokra szorulnak. Büntető igazságszolgáltatási rendszerünk aránytalanul nagy arányban veszi célba és teszi ki a színes bőrűeket a rendőri brutalitásnak, bebörtönzi őket és számos járulékos következménnyel jár, valamint kriminalizálja a szegénységet. Az egyenlő igazságosság álma továbbra is elérhetetlen.

A Faji Igazságosság Program egy olyan világ megteremtésére törekszik, ahol a “mi, a nép” valóban mindannyiunkat jelent – ez a rendszerszintű rasszizmus felszámolását és a színes bőrű közösségeknek okozott évszázados károk helyreállításán való munkát jelenti. A Faji Igazságosság Program országszerte hatásos pereket indít állami és szövetségi bíróságokon, és olyan ügyeket vállal, amelyek jelentős és széles körű hatást gyakorolnak a színes bőrű közösségekre. Az ACLU egyes államokbeli tagszervezeteivel, más polgárjogi csoportokkal és helyi szószólókkal együttműködve lobbizunk a helyi és állami törvényhozásokban, és támogatjuk az alulról szerveződő mozgalmakat. Ezeken az erőfeszítéseken keresztül arra törekszünk, hogy oktassuk és erősítsük a nyilvánosságot számos kérdésben, beleértve a faji hovatartozást a büntető igazságszolgáltatás, a gazdasági igazságosság és az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek tekintetében; a pozitív diszkriminációt; és az amerikai indiánok jogait.

Szólj hozzá!