Pulykasasas – Szellemállat, szimbolika, totem és jelentés

A pulykasasas az Újvilág keselyűmadarak családjának legnépesebb tagja, a pulykasasas Amerika hatalmas területein repül, szubtrópusi erdők környékén, nagy mezők közelében, bozótosokban és a kontinens egyéb félig nyílt területein rejtőzködve él.

A pulykasaskeselyűnek és amerikai rokonainak semmi közük az óvilági keselyűkhöz, bár megjelenésük és szokásaik tekintetében mindegyik fajban van valami közös.

Ezek a madarak dögevők, vagyis halott vagy haldokló dolgokat esznek. Ez a tulajdonságuk minden keselyűt némileg ijesztővé és baljóslatúvá tesz az emberek számára. Számos babona él velük kapcsolatban; a legtöbb hagyomány a keselyűket a halállal és a nyomorúsággal hozza összefüggésbe.

Ezek a szárnyas lények azonban okosak és óvatosak. Valójában a Föld természetes tisztítóinak tekintik őket. Érdekes és inspiráló vonásaik vannak, a spirituális energiáról és a totemizmusról beszélnek.

A pulykasasasügér szimbolikája általában nem sokban különbözik a különböző hagyományok között. A keselyűk mindegyikét általában rossz előjelnek, a halál és a kétségbeesés hírnökeinek tekintik, néhány, de fontos kivételes példával.

Mindezek ellenére a pulykasasasügér csodálatos spirituális állat és útmutató lehet. A következő bekezdésekben elemezni fogjuk vonásaikat és szimbolikus jelentésüket.

A pulykakeselyűk szimbolikája

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb hagyomány és hitrendszer világszerte nem sok pozitív véleménnyel van a keselyűk madárcsaládjáról. Ezeket az állatokat általában baljós, rossz hírű, sötét és félelmetes dolgokkal hozzák összefüggésbe.

Az alvilág és a halál hírnökeiként ábrázolják őket gyakran. A keselyűkkel kapcsolatos legelterjedtebb babona számos kultúrában és hagyományban jelen van, amely szerint egy keselyű látványa azt jelenti, hogy közel a halál, betegség vagy más szerencsétlen jelenség vagy esemény.

Az ókori perzsa néphit szerint két nagy keselyű őrizte a pokol bejáratát, míg a görög mitológiában a keselyűket a halálról és az életről szóló titkos tudás őrzőinek tekintik. A nagyszerű ókori egyiptomiak számára a keselyűk az istenek madarai voltak, és hatalmasnak és mágikusnak tartották őket;

A keselyűk hagyományos ábrázolásában van valami közös; a keselyűket gyakran a sötétség és a titokzatosság teremtményeiként ábrázolják, de szorosan kapcsolódnak az isteni hatalomhoz és bölcsességhez is, amit mi emberek képtelenek vagyunk felfogni.

Azokon kívül a pulykasasaselyűk dicséretre méltó tulajdonságokkal és viselkedéssel is büszkélkedhetnek. Ezek a tulajdonságok teszik a pulykasaskeselyűket erőteljes totem- és szellemállatokká. Mindezen tulajdonságok könnyen alkalmazhatók az emberre is.

Intelligencia és ügyesség – A pulykasasasasok intelligens állatok. A túléléshez okosnak kell lenniük, és gondosan megtervezik a stratégiájukat. Ezek a madarak nagy csoportokban élnek, de egyedül keresik a táplálékot.

Jó tervezők és alapos felfedezők. A pulykasiklók ritkán támadnának élő állatokra, és azt lehet mondani, hogy kizárólag mindenféle hullával táplálkoznak. Néha látják őket néhány növényt is enni, de az ilyen esetek ritkák.

A török keselyűknek van egy elképesztő képessége, ami nagyon szokatlan a madárfajok között. Rendkívül érzékeny szaglással rendelkeznek, amire azért van szükségük, hogy megtalálják az elhullott állatokat, amelyeket megesznek vagy magukkal visznek a kicsinyeik táplálására.

Ez a hihetetlen tulajdonság teszi a pulykasiklókat a madárnemzeten belül nagy kivételnek és érdekes élőlényeknek. Ezzel a szuper képességgel együtt használják az agyukat, hogy táplálékot biztosítsanak és felneveljék kicsinyeiket.”

Vigyázatosság és éberség – A keselyűket gyakran társítják az éberséggel, bár ezt a tulajdonságot általában valami fenyegetőnek ábrázolják. A pulykasasasok osztoznak ebben a tulajdonságukban rokonaikkal. Ezek a madarak óvatosak, figyelmesek és türelmesek.

Nem feledve, hogy dögevők, ezek az élőlények természetes nyugalmukat és tudatosságukat ápolják. Képesek nagy távolságból is érzékelni és megpillantani zsákmányukat. A pulykakeselyűknek okosnak, ügyesnek és türelmesnek kell lenniük, hogy megszerezzék a zsákmányt.

Néha a földön vadásznak kisebb zsákmányállatokra. Azonban nem jó “gyaloglók”, és mozdulatlanul és csendben kell járniuk, hogy elkapják azt. Készen állnak arra, hogy kivárjanak és megfigyeljék a helyzetet, és tisztában vannak a környezetükkel és a körülményekkel.

Így van ez a hullák megszerzésével is. Az ilyen zsákmány mindig célpontja mindenféle éhes élőlénynek, ezért a pulykasasaskeselyűnek rendkívül ébernek és óvatosnak kell lennie, hogy megszerezze azt.

Vigyázatosság és óvatosság – Bár a pulykasaskeselyűknek természetes élőhelyükön nincs sok ellenségük, ezek a madarak természetüknél fogva óvatosak. Mindig biztosak akarnak lenni abban, hogy nem fenyegetik őket ragadozók, bármennyire is kevesen vannak.

Ezeknek a madaraknak más, hasonló táplálkozási szokásokkal rendelkező fajok között is vannak riválisaik. Ezek az állatok harcolnának az elpusztult zsákmányért, ezért a pulykasasiklóknak nagyon óvatosnak kell lenniük.

Ezek a madarak képesek megfelelően felmérni az adott körülményeket és helyzetet. Ez a tulajdonság nem túl gyakori az állatvilágban. Intelligenciájukat arra használják, hogy túljárjanak a többi állat eszén, és megszerezzék maguknak és kicsinyeiknek az élelmet.

A keselyűk nem trükközők, hanem jó stratégák. Szimbolikusan az óvatosság fontosságát képviselik.

Túlélés és leleményesség – A pulykasasiklók született túlélők. Biológiailag és evolúciósan arra lettek tervezve, hogy úgy maradjanak életben, hogy halott dolgokat esznek, ami egyfajta visszataszító, de kényelmes tulajdonság.

Míg más élőlények zsákmányra vadásznak, a keselyűk halott vagy haldokló állatokkal táplálkoznának. Egyszerűen hangzik, de nekik is nagy erőfeszítéseket kell tenniük, hogy ilyen “ételt” találjanak és szerezzenek. El lehet képzelni, milyen hihetetlen szervezetük van, ha figyelembe vesszük, hogy valami rothadófélben lévő dolgot esznek.

Ezt a tulajdonságot az emberek gyakran undorítónak találják, de a keselyűket rendkívül találékony és ellenálló élőlényekké teszi. A pulykasiklók remek példája a családnak, hiszen kizárólag hullával táplálkoznak.

Néhány esetben vannak kivételek. A pulykakeselyűk a túlélés és a kitartás szimbólumai. Ez a képesség, hogy halott dolgokat eszik, teszi a pulykasaskeselyűt szimbolikusan a pokol, az alvilág és általában a sötét dolgok fogalmához kapcsolhatóvá.

A pulykasasasas, mint szellem- és totemállat

A pulykasasasas és általában a keselyűk erős szellemállatokat és totemeket képviselnek. Ebben az értelemben a keselyűk baljós tulajdonságai az említett tulajdonságokkal együtt a szimbolikus jelentések és útmutatások lenyűgöző kombinációját alkotják.

Ezt a csodálatos teremtményt az Élő és a Holtak világát elválasztó képlékeny határokkal hozzák összefüggésbe. Gyakran a “túlvilágról” érkező hírnököknek tekintik őket, ami érdekes és hasznos lehet, ha török keselyű ember vagy.

Ezek a török keselyű vagy keselyű ember főbb pozitív tulajdonságai:

  • Intelligens
  • Jó tervezők és stratégák
  • Talentált és ügyes
  • Toleráns és könnyen megközelíthető
  • Adaptálható

A keselyűkhöz misztikus dolgokat társítanak. Totemállatként segítenek megtalálni a belső erőnket, és azt a saját előnyünkre fordítani.

Tanítanak minket arra, hogy türelmesek és éberek legyünk, hogy megragadjuk a megfelelő lehetőségeket az életben, fejlesszük természetes képességeinket és elérjük céljainkat.

A keselyű emberek általában okosak és nagyon intelligensek, és képesek felmérni a helyzetet, amelyben találják magukat. Körültekintően terveznek és gyorsan cselekszenek. Ezek az emberek ügyesek, okosak és erős akaratúak.

Ezeknek az embereknek ragyogó agyuk van, és általában analitikusak. Jó taktikai és stratégiai érzéket fejtenek ki, ezért méltó csapattagok.

Megőrzik azonban egyéniségüket, és akár különcnek is tűnhetnek. Ennek ellenére nagyon jól alkalmazkodnak a társas helyzetekhez, könnyű velük beszélgetni és együttműködni. Ezek az emberek nagyfokú toleranciát is kifejeznek, és sosem idegesítik fel őket könnyen, vagy taszítják ki őket a pályájukból.

A török keselyű emberek pozitív és negatív értelemben is értelmezhető tulajdonságai:

  • Az önvizsgálat
  • Az okosság
  • A kiszámítottság

Az önvizsgálat általában jó dolog. A Keselyű emberek azonban túlságosan is introspektívekké válhatnak, tekintve, hogy hajlamosak rendkívül analitikusak lenni.

Ez a kombináció néha rendkívül számítóvá és a saját érzelmeik és gondolataik megszállottjaivá teszi őket. Hajlamosak mindent kiszámítani, amit éreznek vagy tesznek, ami mind maguk, mind mások számára frusztráló lehet.

A török keselyű emberek másik tulajdonsága a ravaszság. Ez jó tulajdonságként is értelmezhető, mert ez teszi őket képessé arra, hogy sok erőforrás nélkül is átvészeljék az élet nehéz időszakát. Másrészt viszont fösvényekké válhatnak, és minden érmét megszámolnak.

Egoistává válhatnak, akik nehezen osztoznak másokkal. Hajlamosak arra, hogy egyedül csak a túléléshez szükséges legszükségesebbeket szerezzék be. Ha egyensúlyba hozod mindazokat az ajándékokat, amelyeket a pulykasasasasak-totemed biztosít számodra, akkor képes leszel elkerülni ezt a nem kívánatos irányt, és nagyszerű személyiséggé válhatsz, akit megbecsülnek és szeretnek.

Érdekes hiedelmek és tények a pulykasasasakról

Tudtad, hogy ennek a madárnak a valódi neve Aranytisztító? A pulykasasólymokat a Cathares aura név alá sorolják, ami a tisztulás és az arany latin kifejezésekből származik. Aligha asszociálnánk erre az élőlényre a tisztasággal és az arany ragyogással, pedig valódi, természetes célja a földek megtisztítása a mocsoktól.

A pulykasasasas a maga sajátos módján hatalmas földeket tisztít meg, és egészséges és tiszta környezetet biztosít a többi élőlény, köztük az ember számára is.

A pueblo indiánok számára a pulykakeselyű a megtisztulást jelképezi, és nagyra értékelik sámáni hagyományaikban és alakváltó rituáléikban;

A keselyűk a szublimáció erőteljes alkímiai szimbólumai, mivel gyakran misztikus lényeknek tekintik őket, amelyek képesek kommunikálni az élet és a halál rejtett erőivel;

A zoroasztrizmusban a keselyűk a megtisztulást és a mennyekkel való kapcsolatot jelképezik, mivel a zoroasztriánusok égi temetkezést gyakoroltak, ami azt jelenti, hogy halottaik testét a keselyűknek hagyták, hogy azok húst egyenek a csontokról, és így lelkük szabadon beléphessen a mennyekbe;

Ezoicreport this ad

Szólj hozzá!