A Beginner’s Guide To Blood Tests

Heden ten dage zijn er vele soorten bloedonderzoek die artsen en onderzoekers informeren over een breed scala van gezondheidsproblemen. Hoewel sommige bloedtesten specifiek zijn voor ongewone of zeldzame ziekten, zijn veel testen van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de basisgezondheid van een persoon. Daarom zou iedereen bloedonderzoek een regelmatig onderdeel van zijn of haar gezondheidsregime op de lange termijn moeten maken.

Hier bespreken we verschillende veelvoorkomende soorten bloedonderzoeken en geven we informatie over een nieuwe manier om bloedmonsters te nemen: het OneDraw™ Bloedafnameapparaat, de technologie voor het door de FDA goedgekeurde OneDraw™ A1C-testsysteem van Drawbridge Health.

Wat is een bloedtest?

Een bloedtest is een evaluatie waarbij het bloed van een persoon wordt geanalyseerd (“gescreend”) door een laboratorium om specifieke gezondheidsinformatie te verzamelen.

Bloedonderzoek wordt meestal gebruikt om de algemene gezondheid te beoordelen, specifieke infecties vast te stellen, de werking van een lichaamsdeel of een voorgeschreven medicijn te meten, of te screenen op genetische aandoeningen.

Hoe wordt bloed onderzocht?

De traditionele methode om bloed af te nemen voor tests heet venapunctie, waarbij een flebotomist (een persoon die is opgeleid om bloed af te nemen) met behulp van een naald aderlijk bloed afneemt. Het bloed wordt meestal afgenomen uit de binnenarm (bij de elleboog) of de rug van de hand. Om de aders zichtbaar te maken en infectie te voorkomen, wordt een tourniquet om de arm aangebracht en wordt de plaats waar de naald wordt ingebracht, schoongemaakt vóór de venapunctie. Patiënten kunnen pijn ervaren wanneer de naald wordt ingebracht, en ook een licht kloppende pijn op de plaats van de naald gedurende enkele uren na de venapunctie procedure.

Een alternatieve methode voor bloedafname is de “vingerprik”- of “vingerprik”-methode, waarbij een klein capillair bloedmonster (d.w.z, een druppel of twee) wordt afgenomen door met een klein lancet in de vingertop van een patiënt te prikken. Als het monster op de plaats van verzorging wordt afgenomen, wordt het op een teststrip aangebracht, die chemisch reageert om informatie te verstrekken. De vingerprikmethode kan worden gebruikt voor de afname van droge bloedvlekmonsters en capillaire bloedbuisjes voor laboratoriumtests. Typisch voor tests waarbij kleine hoeveelheden bloed worden afgenomen, zoals bloedsuikertests, is het gebruik van vingerprikken.

Wat zijn enkele veel voorkomende bloedtests en wat betekenen de resultaten?

Een aantal bloedtests wordt vaak gebruikt om artsen te helpen een volledig inzicht te krijgen in de gezondheid van hun patiënt. Patiënten die een bloedtest ondergaan, krijgen vaak de resultaten te zien, die worden gepresenteerd in termen van normatieve marges. Eenvoudig gezegd, de resultaten worden als normaal beschouwd als ze binnen het normatieve bereik liggen. Enkele veel voorkomende bloedtests zijn:

HbA1c

De HbA1c-test (A1C) meet het geglycosyleerd hemoglobinegehalte (HbA1c) in het bloed van een patiënt. High levels of HbA1c are associated with impaired glucose regulation and are a hallmark symptom of diabetes and pre-diabetes. Typically screened using finger-stick testing, HbA1c tests help physicians investigate for and diagnose diabetes, as well as help patients self-monitor to keep blood sugar controlled.

Substance Range Meaning
≤ 5.7% Normal
A1C 5.8-6.4% Prediabetes
≥ 6.5% (if registered via two separate tests) Diabetes

Glucose Testing

Glucose testing measures glucose (sugar) levels in a patient’s blood. Te weinig of te veel glucose (respectievelijk hypo- en hyperglykemie) kan leiden tot verschillende acute medische aandoeningen, waaronder (maar niet beperkt tot) vermoeidheid, wazig zien en vaak moeten plassen (als het niveau te hoog is), maar ook honger, trillen en angst (als het niveau te laag is). Ontregeling van de bloedsuikerspiegel is zowel een symptoom als een voorspeller van de chronische aandoening diabetes, die ernstige medische problemen kan veroorzaken, zoals blindheid, nierfalen en hartaandoeningen.

Glucosebloedtests:

  • Willekeurige bloedsuikertest. Op een willekeurig tijdstip wordt een bloedmonster genomen. Ongeacht wanneer u voor het laatst hebt gegeten, wijst een willekeurige bloedsuikerspiegel van 200 milligram per deciliter (mg/dL) – 11,1 millimol per liter (mmol/L) – of hoger op diabetes.
  • Vastenbloedglucosetest. Na een nacht vasten wordt een bloedmonster genomen. Een nuchtere bloedsuikerspiegel van minder dan 100 mg/dL (5,6 mmol/L) is normaal. Een nuchtere bloedsuikerspiegel van 100 tot 125 mg/dL (5,6 tot 6,9 mmol/L) wordt beschouwd als prediabetes. Als het niveau bij twee afzonderlijke tests hoger is dan 126 mg/dL (7 mmol/L), hebt u diabetes.
  • Orale glucosetolerantietest. Bij deze test moet u ’s nachts vasten, waarna de nuchtere bloedsuikerspiegel wordt gemeten. Vervolgens drinkt u een suikerhoudende vloeistof en wordt de bloedsuikerspiegel gedurende de volgende twee uur periodiek getest. Een bloedsuikerspiegel van minder dan 140 mg/dL (7,8 mmol/L) is normaal. Een meting van meer dan 200 mg/dL (11,1 mmol/L) na twee uur wijst op diabetes. Een meting tussen 140 en 199 mg/dL (7,8 mmol/L en 11,0 mmol/L) wijst op prediabetes.

Liver Panel

Een leverpaneltest (soms ook wel levertest genoemd) is een bloedtest waarmee de leverfunctie wordt beoordeeld. De test meet het gehalte aan eiwitten, albumine, bilirubine en leverenzymen. Deze eiwitten en enzymen stellen de lever in staat zijn primaire functie te vervullen, namelijk het afbreken van voedingsstoffen en het afbreken van toxische, schadelijke stoffen.

Voorbeelden van bloedbuisjes voor testen

Dokters bestellen meestal een leverpanel wanneer een patiënt tekenen van een leverziekte vertoont, zoals vergeling van de huid (een bijproduct van een teveel aan bilirubine), donkergele urine en lusteloosheid.

Alomvattend Metabool Panel (CMP)

Een uitgebreid metabool panel (CMP) is een groep van 14 tests die de niveaus meten van verschillende belangrijke stoffen, waaronder glucose, albumine, calcium, mineralen en elektrolyten, meerdere eiwitten, en meer. CMP’s omvatten meestal metingen van andere panels, zoals glucosepanels, lipidenpanels en leverpanels.

Normatieve intervallen

De onderstaande tabel bevat normatieve intervallen voor de 14 bloedtests die deel uitmaken van het Comprehensive Metabolic Panel. Het leverpanel meet eiwit, albumine, bilirubine en leverenzymen, die ook zijn opgenomen in het Comprehensive Metabolic Panel. Normwaarden kunnen veranderen, dus het is altijd het beste om de testresultaten met uw arts door te nemen.

OneDraw – Een nieuwe manier om bloed af te nemen

Het OneDraw-apparaat voor bloedafname, ontwikkeld door Drawbridge Health, stroomlijnt het bloedafnameproces en helpt bij het minimaliseren van obstakels bij het afnemen van bloed – zoals pijn, ongemak, meerdere bezoeken en wachttijden.

In klinische studies uitgevoerd door Drawbridge Health beoordeelden deelnemers het OneDraw Bloedafname Apparaat als minder pijnlijk in vergelijking met bloedafname via de vingerprik en 80% gaf de voorkeur aan het gebruik van het apparaat in vergelijking met respectievelijk vingerprikken (12%) en venapunctie (8%).

OneDraw A1C Test System

Het OneDraw A1C Test System, dat bestaat uit het OneDraw Bloedafnameapparaat en de OneDraw A1C Test, is bedoeld om capillair bloed af te nemen uit de bovenarm van personen van 18 jaar of ouder op filterpapier (matrixpapier) in het afnametoestel door een gezondheidswerker. De monsters worden aan het laboratorium geleverd voor de kwantitatieve meting van HbA1c voor de bewaking van de bloedsuikerspiegel (glucose) op lange termijn bij mensen met diabetes. Tests die worden uitgevoerd op monsters die met dit apparaat zijn afgenomen, mogen niet worden gebruikt voor het stellen van een diagnose van of het screenen op diabetes.

Met het OneDraw-bloedafnameapparaat kan snel, gemakkelijk en comfortabel bloed worden afgenomen door een gezondheidsdeskundige (HCP). Bloedmonsters worden onmiddellijk gestabiliseerd voor verzending en laboratoriumanalyse, waardoor de hele ervaring snel en efficiënt is.

Met OneDraw streeft Drawbridge Health ernaar bloedafname toegankelijker, gemakkelijker en comfortabeler te maken en zo een positieve ervaring te creëren voor patiënten en zorgverleners.

Plaats een reactie