Blog

Ik denk dat een belangrijkere vraag om te stellen is deze: Waarom zou God in hemelsnaam Zijn koninkrijk laten voortkomen uit de lijn van Juda? Immers, Jakob profeteert: “De scepter zal van Juda niet wijken” (Gen 49:10), d.w.z. het koninkrijk van God zal uit Juda’s stam komen. En we zien dit gebeuren via David, Salomo en uiteindelijk met als hoogtepunt Jezus, die de Leeuw van Juda wordt genoemd (Openb. 5:5).

Maar waarom van al de zonen van Israël, Juda? Waarom niet Reuben, omdat hij de oudste is? Of Benjamin, omdat hij de jongste is en God historisch gezien de jongste bevoordeelt? Of waarom niet Jozef – hij is een vrij goede kerel. Of waarom niet Levi, omdat zijn lijn apart was gezet als priesters?

Gary Schnittjer, een Hebreeuwse schriftgeleerde uit het OT, theoretiseert dat God het koninkrijk heeft gekozen via de stam van Juda vanwege het verhaal over Juda in Gen 38. Schnittjer stelt: “Waarom Juda? Niet omdat hij beter was dan zijn broers.

Met andere woorden, God koos ervoor om het koninkrijk door Juda te laten komen om te laten zien hoe zijn koninkrijk werkt. Het koninkrijk kwam door Juda, niet omdat hij een rechtvaardige zoon was, maar omdat hij toegaf dat hij niet rechtvaardig was. Daarom noemde Jezus niet de rechtvaardigen maar de onrechtvaardigen – omdat Gods koninkrijk toebehoort aan hen die hun gebrokenheid toegeven.

Conclusie

Plaats een reactie