De Wet van Boyle

De Wet van Boyle legt het verband tussen de druk en het volume van een ideaal gas. Druk maal volume is gelijk aan een constante.'s law relates the pressure and volume of an ideal gas. Pressure times volume equals a constant.

Gassen hebben verschillende eigenschappen die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, waaronder de gasdruk, temperatuur, massa en het volume dat het gas bevat.Zorgvuldige, wetenschappelijke observatie heeft uitgewezen dat deze variabelen aan elkaar gerelateerd zijn, en de waarden van deze eigenschappen bepalen de toestand van het gas.

In het midden van de jaren 1600 bestudeerde Robert Boyle het verband tussen de druk p en het volume V van een samengebonden gas dat bij een constante temperatuur werd gehouden. Boyle stelde vast dat het product van druk en volume vrijwel constant is. Het product van druk en volume is precies een constante voor een ideaal gas.

p * V = constant

Dit verband tussen druk en volume wordt ter ere van hem de Wet van Boyle genoemd. Stel bijvoorbeeld dat we een theoretisch gas hebben opgesloten in een pot met een zuiger bovenaan. De begintoestand van het gas heeft een volume gelijk aan 4,0 kubieke meter en de druk is 1,0 kilopascal. Met de temperatuur en het aantal mol constant, worden langzaam gewichten toegevoegd aan de bovenkant van de zuiger om de druk te verhogen. Wanneer de druk 1,33 kilopascal is, daalt het volume tot 3,0 kubieke meter. Het product van druk en volume blijft constant (4 x 1,0 = 3 x 1,33333 ).Hier is een computeranimatie van dit proces:

Een geanimeerde versie van de wet van Boyle. Druk maal volume is gelijk aan een constante.'s law. Pressure times volume equals a constant.

Je kunt deze relatie in meer detail bestuderen in het Geanimeerde Gaslab.

Activiteiten:
Knop om de graad 6-8 activiteit weer te gevenKnop om de graad 9-12 activiteit weer te geven Rondleidingen

  • Knop om de vorige pagina weer te geven Statica van het gas: Button to Display Next Page

Navigation ..

Button to Display Propulsion IndexButton to Display Hi Speed Aero IndexButton to Display Hypersonic Aero Index
Beginner’s Guide Home Page

Plaats een reactie