Kalkoengier – Geestdier, Symboliek, Totem en Betekenis

Het meest talrijke lid van de gierenfamilie van de Nieuwe Wereld, de kalkoengier vliegt over uitgestrekte gebieden van Amerika, leeft rond subtropische bossen, in de buurt van grote velden, verstopt zich in struikgewas en andere halfopen gebieden van het continent.

De kalkoengier en zijn Amerikaanse neven hebben niets gemeen met de gieren van de Oude Wereld, hoewel alle soorten iets gemeen hebben wat hun uiterlijk en gewoonten betreft.

Deze vogels zijn aaseters, wat betekent dat ze dingen eten die dood of stervend zijn. Dit kenmerk maakt alle gieren enigszins eng en onheilspellend voor de mens. Er bestaan veel bijgeloven over hen; de meeste tradities associëren gieren met dood en ellende.

Hoewel deze gevleugelde wezens slim en voorzichtig zijn. Eigenlijk worden ze beschouwd als natuurlijke zuiveraars van de aarde. Ze hebben interessante en inspirerende eigenschappen, die spreken over spirituele energie en totemisme.

In het algemeen varieert de symboliek van kalkoengieren niet veel tussen de verschillende tradities. Alle gieren worden over het algemeen gezien als slecht voorteken en voorbode van dood en wanhoop, met enkele, maar belangrijke uitzonderlijke voorbeelden.

Niettemin kan de kalkoengier een verbazingwekkend spiritueel dier en gids zijn. In de volgende paragrafen zullen we hun eigenschappen en symbolische betekenis analyseren.

Symboliek van kalkoengieren

In het algemeen hebben de meeste tradities en geloofssystemen over de hele wereld niet veel positiefs te melden over de gierenfamilie van vogels. Deze dieren worden gewoonlijk in verband gebracht met sinistere, slechtgehumeurde, duistere en vreselijke dingen.

Ze worden vaak afgebeeld als boodschappers van de Onderwereld en de Dood. Het meest voorkomende bijgeloof over gieren is in vele culturen en tradities aanwezig en zegt dat het zien van een gier betekent dat de dood, ziekte of een ander ongelukkig fenomeen of gebeurtenis nabij is.

Volgens de oude Perzische folklore bewaakten twee grote gieren de ingang van de hel, terwijl in de Griekse mythologie gieren worden gezien als bewaarders van geheime overleveringen over dood en leven. Voor prachtige oude Egyptenaren waren gieren vogels van goden en werden ze gezien als machtig en magisch;

Al deze traditionele afbeeldingen van gieren hebben iets gemeen; gieren worden vaak afgebeeld als wezens van duisternis en mysterie, maar ze zijn ook nauw verbonden met goddelijke kracht en wijsheid die wij mensen niet kunnen bevatten.

Daarnaast kunnen kalkoengieren zich beroemen op eigenschappen en gedrag die het prijzen waard zijn. Deze kenmerken maken kalkoengieren tot krachtige totems en spirituele dieren. Al deze eigenschappen kunnen gemakkelijk op mensen worden toegepast.

Intelligentie en behendigheid – Kalkoengieren zijn intelligente dieren. Ze moeten slim zijn om te overleven en ze plannen hun strategie zorgvuldig. Deze vogels leven in grote groepen, maar zoeken op eigen houtje naar voedsel.

Het zijn goede planners en grondige verkenners. Kalkoengieren vallen zelden levende dieren aan en men zou kunnen zeggen dat ze zich uitsluitend voeden met allerlei soorten aas. Men ziet ze soms planten eten, maar dat is zeldzaam.

Kalkoengieren hebben een verbazingwekkend vermogen, zeer ongewoon onder vogelsoorten. Ze hebben een uiterst gevoelige reukzin, die ze nodig hebben om dode dieren te vinden die ze eten of dragen om hun jongen te voeden.

Dit ongelooflijke kenmerk maakt kalkoengieren tot een grote uitzondering binnen het vogelgeslacht en tot interessante wezens. Ze gebruiken hun hersens in combinatie met deze supervaardigheid, om voor voedsel te zorgen en hun kleintjes groot te brengen.

Waakzaamheid en opmerkzaamheid – Gieren worden vaak geassocieerd met waakzaamheid, hoewel deze eigenschap meestal wordt afgeschilderd als iets bedreigends. Kalkoengieren delen deze eigenschap met hun verwanten. Deze vogels zijn voorzichtig, waakzaam en geduldig.

Het zijn aaseters in gedachten, koesteren deze dieren hun natuurlijke stilte en opmerkzaamheid. Ze zijn in staat om hun prooi op grote afstand te voelen en te zien. Kalkoengieren moeten slim, behendig en geduldig zijn om die prooi te bemachtigen.

Soms jagen ze op kleine prooidieren op de grond. Het zijn echter geen goede ‘wandelaars’ en ze moeten stil en stil zijn om ze te vangen. Ze zijn bereid te wachten en de situatie te observeren en zijn zich bewust van hun omgeving en omstandigheden.

Hetzelfde geldt voor het vangen van aas. Dergelijke prooien zijn altijd een doelwit voor allerlei hongerige wezens, dus kalkoengieren moeten uiterst waakzaam en voorzichtig zijn om ze te pakken te krijgen.

Voorzichtigheid en voorzichtigheid – Hoewel kalkoengieren in hun natuurlijke omgeving niet veel vijanden hebben, zijn deze vogels van nature voorzichtig. Ze willen er altijd zeker van zijn dat ze niet worden bedreigd door roofdieren, hoe weinig het er ook zijn.

Deze vogels hebben rivalen in andere soorten met dezelfde eetgewoonten. Deze dieren zouden vechten om de dode prooi, dus kalkoengieren moeten zeer voorzichtig zijn.

Deze vogels zijn in staat om de gegeven omstandigheden en situatie goed in te schatten. Deze eigenschap komt niet zo vaak voor in het dierenrijk. Ze gebruiken hun intelligentie om andere dieren te slim af te zijn en het voedsel voor zichzelf en hun jongen te bemachtigen.

Vogels zijn geen bedriegers, maar goede strategen. Symbolisch staan ze voor het belang van voorzichtigheid.

Overlevingsdrang en vindingrijkheid – Kalkoengieren zijn geboren overlevers. Ze zijn biologisch en evolutionair ontworpen om te overleven door dingen te eten die dood zijn, wat nogal weerzinwekkend is, maar wel een handige eigenschap.

Terwijl andere dieren op hun prooi jagen, voeden gieren zich met dode of stervende dieren. Het klinkt misschien eenvoudig, maar ze moeten ook veel moeite doen om zo’n ‘maaltijd’ te vinden en te bemachtigen. Je kunt je alleen maar voorstellen hoe ongelooflijk hun organismen zijn, als je bedenkt dat ze iets eten dat aan het rotten is.

Dit is een eigenschap die mensen vaak walgelijk vinden, maar het maakt gieren tot uiterst vindingrijke en resistente wezens. Kalkoengieren zijn een goed voorbeeld van deze familie, omdat ze zich uitsluitend voeden met aas.

Er zijn uitzonderingen in sommige gevallen. Kalkoengieren staan symbool voor overleven en uithoudingsvermogen. Dit vermogen om dode dingen te eten maakt kalkoengieren symbolisch geassocieerd met concepten van de hel, onderwereld en duistere dingen in het algemeen.

Kalkoengier als geest- en totemdier

Kalkoengier en gieren in het algemeen vertegenwoordigen krachtige geestdieren en totems. In die zin vormen de sinistere kenmerken van gieren samen met de genoemde kwaliteiten een indrukwekkende combinatie van symbolische betekenissen en richtlijnen.

Dit verbazingwekkende schepsel wordt geassocieerd met vloeiende grenzen die de wereld van Levenden scheidt van het rijk van Doden. Ze worden vaak gezien als boodschappers van ‘gene zijde’, wat interessant en nuttig kan zijn als je een kalkoengier persoon bent.

Dit zijn de belangrijkste positieve eigenschappen van kalkoengieren of giermensen:

  • Intelligent
  • Goede planners en strategen
  • Getalenteerd en handig
  • Tolerant en gemakkelijk te benaderen
  • Aanpasbaar

Kalkoengieren worden geassocieerd met mystieke dingen. Als totemdieren helpen ze ons onze innerlijke kracht te vinden en die in ons eigen voordeel te kanaliseren.

Ze leren ons geduldig en waakzaam te zijn, om de juiste kansen in het leven te grijpen, onze natuurlijke vaardigheden te ontwikkelen en onze doelen te bereiken.

Giermensen zijn meestal slim en zeer intelligent en ze zijn in staat de situatie waarin ze zich bevinden te evalueren. Ze plannen zorgvuldig en handelen snel. Deze mensen zijn handig, slim en hebben een sterke wil.

Deze mensen hebben briljante hersenen en zijn meestal analytisch. Ze hebben een goed gevoel voor tactiek en strategie en zijn dus waardige teamleden.

Hoewel ze hun individualiteit behouden en zelfs excentriek kunnen overkomen. Niettemin passen zij zich zeer goed aan sociale situaties aan en zijn gemakkelijk om mee te praten en samen te werken. Deze mensen geven ook blijk van een hoge mate van tolerantie en zijn nooit snel van hun stuk te brengen of uit hun baan te duwen.

Trekjes van Turkije Gier-mensen die zowel positief als negatief kunnen worden opgevat zijn:

  • Introspectief
  • Schrander
  • Gecalculeerd

Introspectie is een goede zaak, in het algemeen. Giermensen kunnen echter te introspectief worden, gezien hun neiging tot extreem analytisch gedrag.

Door deze combinatie worden ze soms extreem berekend en geobsedeerd door hun eigen emoties en gedachten. Ze hebben de neiging om alles wat ze voelen of doen te berekenen, wat frustrerend kan zijn voor zowel henzelf als andere mensen.

Een andere eigenschap van kalkoengier-mensen is sluwheid. Dit kan worden geïnterpreteerd als een goede eigenschap, omdat het hen in staat stelt moeilijke tijden in het leven door te komen zonder veel middelen. Aan de andere kant kunnen ze gierig worden en elk muntje tellen dat ze hebben.

Ze kunnen egoïstische individuen worden, die het moeilijk vinden om dingen met andere mensen te delen. Ze hebben de neiging om alleen het hoognodige te krijgen om te overleven. Als je alle gaven die je kalkoengier totem je schenkt in evenwicht brengt, zou je in staat moeten zijn deze ongewenste richting te vermijden en een grote persoonlijkheid te worden, gewaardeerd en geliefd.

Interessante overtuigingen en feiten over kalkoengieren

Wist je dat de eigenlijke naam van deze vogel Gouden zuiveraar is? Kalkoengieren worden geclassificeerd onder de naam Cathares aura, die is afgeleid van Latijnse termen voor zuivering en goud. Wij zouden dit schepsel nauwelijks associëren met zuiverheid en gouden gloed, maar zijn echte, natuurlijke doel is het land te reinigen van vuil.

Op zijn specifieke manier zuiveren kalkoengieren uitgestrekte gebieden en zorgen voor een gezonde en schone omgeving voor andere levende wezens, waaronder de mensheid.

Voor de Pueblo Indianen vertegenwoordigt de kalkoengier zuivering en wordt hij zeer gewaardeerd in hun sjamanistische traditie en gedaanteverwisselingsrituelen;

Gieren zijn krachtige alchemistische symbolen van sublimatie, omdat ze vaak worden gezien als mystieke wezens die in staat zijn te communiceren met verborgen krachten van leven en dood;

In het Zoroastrisme staan gieren voor zuivering en verbinding met de hemel, omdat Zoroastriërs hemelbegrafenissen beoefenden, wat betekent dat zij lichamen van hun doden achterlieten voor gieren om vlees van hun botten te eten en zo hun zielen vrij te maken om de hemel binnen te gaan;

Ezoic rapporteer deze advertentie

Plaats een reactie