Karma

Buddham Sharanam Gachchhami

Karma betekent in feite een actie, werk of daden. Het kan ook worden aangeduid als het principe dat handelingen en intenties van een individu de toekomst van het individu beïnvloeden. In verschillende religies en culturen in de wereld heerst het geloof dat goede werken en daden leiden tot een goed karma en geluk, terwijl slechte daden leiden tot toekomstig lijden en een slecht karma. Het concept van karma stamt oorspronkelijk uit het oude India, maar wordt ook geloofd in het hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme, jaïnisme en taoïsme.

Karma in het hindoeïsme

De mensen in het hindoeïsme, met name in India en Nepal, hebben een ander concept van karma. In het Hindoeïsme verwijst karma letterlijk naar het universele principe van actie en reactie, oorzaak en gevolg, en gelooft men dat het alle bewustzijn beheerst. Veel Hindoeïsten geloven dat het een vrije wil is om ons eigen lot te scheppen. Volgens de Hindoe Veda’s geldt dat als we goedheid koesteren, we goedheid terug zullen krijgen en als we kwaad koesteren, we kwaadheid terug zullen krijgen. De Hindoe Veda’s zijn grote teksten die hun oorsprong vinden in het oude India en die de oudste laag van de Sanskriet literatuur vormen en het oudste geschrift van het Hindoeïsme dat naar verluidt is voortgekomen uit een van de drie-eenheid God, Brahma.

In de Hindoe-cultuur wordt gezegd dat mensen uit Nepal en India op vier manieren karma voortbrengen:

  1. Door hun gedachten
  2. Door hun woorden
  3. Door daden die zij verrichten
  4. Door daden die anderen in hun opdracht verrichten

Karma in het Boeddhisme

Er zijn in principe twee concepten in het Boeddhisme; Karma, en Karmaphala. Deze twee concepten verklaren hoe onze acties en daden ons gebonden houden aan wedergeboorte in Samsara, terwijl het Boeddhistische pad, uitgelegd in het Edele Achtvoudige Pad, de weg uit samsara verklaart. Samsara betekent letterlijk cyclisch bestaan of voortdurende beweging.

Waarom geloven boeddhistische mensen in Karma?

Als we het karma negeren, dan zullen we uiteindelijk het probleem voor onszelf creëren.

In de leer van Boeddha :

“Denk niet dat een kleine zonde in uw volgende levens niet zal terugkeren.

Net zoals vallende druppels water een grote bak zullen vullen,

De kleine zonden die zich standvastig ophopen, zullen u volledig overweldigen.

Denk niet dat een kleine deugd niet zal terugkeren in uw toekomstige levens.

Net zoals vallende waterdruppels een grote bak zullen vullen,

De kleine deugden die standvastig zich ophopen zullen u volledig overweldigen.”

De bovenstaande lering verklaart een aard van de werkelijkheid, alles is met elkaar verbonden en bestaat slechts als een klein deel van Karma en het effect ervan op ons leven.

Karma in het Jainisme

De mensen in India volgen het Jainisme, dat werd onderwezen door de vierentwintig geloofsverspreiders die ook bekend staan als tirthankaras. In tegenstelling tot de Hindoes die Karma louter als een natuurwet beschouwen, geloven de Jains Karma als klei op pot met betrekking tot de ziel. Zij geloven dat zij Karma kunnen beheersen door hun inspanning, kennis en discipline. Zij geloven dat wrede, zelfzuchtige daden zullen leiden tot een zwaar Karma dat de ziel naar beneden haalt, terwijl het lijden dat vrijwillig wordt ondergaan, zal helpen om de ziel te verlichten. Jains geloven niet in het Opperwezen, de Schepper of Onderhouder van het universum, dus geen wereldziel en zij moeten zichzelf helpen in hun inspanningen.

Karma in het Sikhisme

Karma in het Sikh Geschrift wordt uitgelegd als:

“Het lichaam in het veld van Karma in deze tijd; wat je ook plant, je zult oogsten en door het karma van vroegere daden, wordt het kleed van dit fysieke lichaam verkregen. Door Zijn genade wordt de poort naar bevrijding gevonden.”

Het Sikh-volk is prominent aanwezig in de Punjab-regio van India, maar de Sikh-gemeenschap is in elk bestaand continent te vinden, vooral ook in Canada. Het Sikhisme gelooft dat alles wordt gedaan onder opperbevel of Hukam. Sikh mensen geloven in twee soorten Karma; Dukrit Karma en Sukrit Karma. Dukrit karma betekent het denken tegen superieure bevelen in en Sukrit Karma betekent het tegenovergestelde of beter gezegd het wandelen in Hukam.

In elke religie betekent karma in feite de reactie die is ontstaan als gevolg van iemands handelen. Mensen kunnen verschillende manieren hebben om de reactie ongedaan te maken, maar uiteindelijk oordeelt Karma altijd over mensen in dit leven of in een volgend leven.

Plaats een reactie