Mitochondrion

Definitie
naamwoord, meervoud: mitochondriën
Een bolvormig of staafvormig organel met een eigen genoom, en is verantwoordelijk voor het genereren van het grootste deel van de voorraad adenosinetrifosfaat van de cel via het proces van cellulaire ademhaling
Aanvulling
Het mitochondrion wordt beschouwd als de krachtcentrale van eukaryote cellen. Het is namelijk het orgaan dat energie levert door adenosinetrifosfaat (ATP) te genereren via de celademhaling.
Het mitochondrion bestaat uit buitenmembranen en binnenmembranen, een intermembraanruimte (ruimte tussen de membranen), de cristae (uitsteeksels van het binnenmembraan), en de matrix (ruimte binnen het binnenmembraan). Het buitenmembraan bevat verschillende porinen die kanalen vormen waarin bepaalde moleculen vrij kunnen diffunderen. In tegenstelling tot het buitenmembraan bevat het binnenmembraan geen poreinen en is het zeer ondoordringbaar voor alle moleculen. De meeste ionen en moleculen zouden speciale membraantransporteurs nodig hebben om de matrix binnen te komen of te verlaten. De cristae, de vouwen van het binnenmembraan, vergroten het oppervlak en daardoor de ATP-productie. De matrix bevat enzymen, mitoribosomen, tRNA en DNA. Het mitochondriaal DNA is genetisch verschillend van dat in de celkern. Aangezien een mitochondrium zijn eigen genetisch materiaal heeft en in staat is zijn eigen RNA’s en eiwitten te produceren, wordt gezegd dat het een semi-autonome, zelfreproducerende structuur is. In feite is het mitochondriaal DNA een belangrijk hulpmiddel geworden bij het traceren van genetische geschiedenis, omdat het genetisch materiaal slechts in één kopie aanwezig is, en niet recombineert tijdens de voortplanting.
Het produceert grote hoeveelheden energie door oxidatieve fosforylering van organische moleculen tijdens de cellulaire ademhaling. Het is in staat om glucose en zuurstof te gebruiken om energie te produceren (en daarbij kooldioxide en water vrij te laten) voor gebruik in vele stofwisselingsprocessen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er meerdere mitochondriën worden aangetroffen in cellen die veel energie nodig hebben, zoals spiercellen. Er zijn cellen waarin mitochondriën ontbreken, zoals de volgroeide rode bloedcellen van zoogdieren.
Aangezien wordt dat de mitochondriën afkomstig zouden kunnen zijn van vroege bacteriën die zo symbiotisch werden met hun gastheren, de eukaryotische cellen, dat zij evolueerden en onmisbare energie leverende structuren werden binnen de eukaryotische cellen (endosymbiotische theorie). Toch is er een eukaryoot die geen mitochondrion heeft. Monocercomonoides is de eerste eukaryote soort die zonder mitochondriën is gevonden, en verkrijgt energie door metabolisatie van uit de omgeving geabsorbeerde voedingsstoffen.
Woordoorsprong: Grieks mitos, draad + khondrion, kleine korrel.
Ook wel:

 • chondriosoom

Zie ook:

 • cellulaire ademhaling
 • ATP
 • Mitochondriaal DNA
 • Mitochondriale overerving
 • Mitochondriale ziekte
 • Gerelateerde vormen:

  • mitochondrial (adjective, of, or relating to, mitochondrion)

  Plaats een reactie