Parable of Wise and Foolish Builders

image_pdfimage_print

1_Parable of Wise and Foolish BuildersScripture Reference: Matthew 7:24-29

Suggested Emphasis: Read the bible and do what it says.

Memory Verse: “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.” (Matthew 7:24)

Story Overview:

Everyone who hears the word of God is building a house. The one who hears God’s word but does not do what it says is like a foolish builder who builds his house on sand. Dat huis zal verpletterd worden in een storm. Degene die het woord van God hoort en het gehoorzaamt is als een wijs man die zijn huis bouwt op een stevige rots. Dat huis zal elke storm doorstaan. Wijze mensen bouwen hun geloof op het fundament van Gods woord. Dit geloof staat sterk tegen de stormen van het leven.

Achtergrondstudie:

Een gelijkenis is een verhaal met twee betekenisniveaus. Op het letterlijke niveau is het verhaal eenvoudig en de betekenis rechtlijnig. Op een figuurlijk niveau geeft het verhaal diepere en vaak geestelijke situaties weer. Soms werden gelijkenissen door Jezus gebruikt om de mensen te helpen de geestelijke lessen gemakkelijker te begrijpen. Soms sprak hij in gelijkenissen zodat gelovigen het konden begrijpen, maar vijanden van het evangelie niet (Lucas 8:10).

Jezus vertelde de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwers aan het slot van de Bergrede. Hij zorgde ervoor dat zijn publiek de betekenis begreep door het uit te leggen. Na al het onderricht in de preek was het belangrijk dat de mensen begrepen dat alleen luisteren naar zijn woorden niet genoeg was.

In Lucas’ verslag van deze gelijkenis (Lucas 6:47-49) begint Jezus met het stellen van de vraag: “Waarom noemen jullie mij ‘Heer, Heer’ en doen jullie niet wat ik zeg?” Dat is het echte punt van deze les. We kunnen niet zeggen dat we christenen zijn, naar de kerk gaan of de bijbel lezen en dan niet doen wat het woord van God zegt. Zo’n leven is niet bestand tegen de problemen die op ons pad komen in het leven.

In het gebied van Palestina waren er lage valleien en geulen die door water van regen en stormen waren blootgelegd. Bij zware regenval werden dit gezwollen rivieren die alles op hun weg wegspoelden. Een dwaze bouwer zou zijn huis bouwen zonder na te denken over wat voor fundering er was. Misschien vond hij de bouwplaats er mooi uitzien. Misschien besloot hij de waarschuwingen te negeren van mensen die de overstromingen in het verleden hadden meegemaakt.

Zo leven wij ons leven als wij het niet leiden volgens het woord van God. We doen gewoon wat op dat moment goed voelt. We luisteren niet naar waarschuwingen of we negeren Gods wijsheid. Er zijn veel mensen die hun leven bouwen op stuivend zand. Ze luisteren wel naar preken en bijbelcursussen, maar ze leven niet naar wat de bijbel zegt.

De wijze bouwer daarentegen, plant zijn huis zorgvuldig. Hij onderzoekt het bouwterrein om er zeker van te zijn dat het zijn gebouw zal dragen. Hij beoordeelt de grond en de hoogte om er zeker van te zijn dat er geen overstromingsgevaar is. Hij luistert naar waarschuwingen van mensen die het gebied kennen. Hij bouwt met vertrouwen en in de wetenschap dat zijn gebouw stand zal houden.

We kunnen ons leven met vertrouwen leiden als we leven volgens het woord van God. Het gaat niet alleen om luisteren of praten, maar het gaat om doen! Other Scriptures to consider:

 • 1 Corinthians 3:9-15
 • 1 Timothy 6:17-19
 • James 1:22-25
 • 119-Arrow Blue leftWhat happened before this story?
 • 119-Arrow Green RightWhat happens after this story?
 • 119-Arrow Logo2List of all Bible stories and themes on this website.

top

Way to Introduce the Story:

“Who knows the story of Goldilocks and the Three Bears? The story is all about a little girl going into a stranger’s house when they were not home. She got very frightened when the bears came home! What is the lesson that we learn from Goldilocks and the Three Bears? The lesson is that we should never go into people’s houses when they are not home. It is a simple story about bears that helps us understand a lesson that is important.

Sometimes Jesus wanted people to really understand important lessons. Als de lessen moeilijk waren, vertelde Jezus soms eenvoudige verhalen om de mensen te helpen de dingen te begrijpen die moeilijk te begrijpen waren. Deze verhalen werden gelijkenissen genoemd. Vandaag gaan we een gelijkenis leren die Jezus vertelde.
top

Het verhaal:

Soms vertelde Jezus gelijkenissen aan de mensen. Een gelijkenis is een eenvoudig te begrijpen verhaal dat mensen helpt om iets te begrijpen dat erg moeilijk te begrijpen is.

Jezus vertelde een gelijkenis over twee mannen die elk besloten om een huis te bouwen. De twee mannen gingen op zoek naar de perfecte plek om het huis te bouwen.

De eerste man was heel wijs. Hij dacht goed na over het soort huis dat hij wilde bouwen. Hij wilde een huis dat sterk was. Als het hard zou waaien of hard zou regenen, wilde hij niet dat zijn huis zou instorten of wegspoelen. Deze wijze man wist dat het belangrijkste deel van een huis het fundament is. De fundering is het eerste dat gebouwd wordt. Het is de bodem van het huis. De fundering moet stevig en sterk zijn om het huis stevig en sterk te maken.

De wijze zocht overal en toen vond hij de perfecte plek. Hij vond een grote platte rots. De rots zou de fundering voor het huis kunnen zijn. De wijze groef rond en hakte de rots tot hij de perfecte grootte had voor zijn huis. Toen bouwde hij zijn huis op de rots.

Nadat hij klaar was woonde hij in het huis. Vele malen kwamen er stormen naar zijn huis. De wind blies en de regen kwam, maar de wijze man zat comfortabel in zijn huis. Hij maakte zich geen zorgen over de stormen, want hij had zijn huis op een rots gebouwd.

In Jezus’ gelijkenis vertelde hij over de andere man die een huis bouwde. Deze man was dwaas. Hij dacht niet goed na over het soort huis dat hij moest bouwen. Hij vond gewoon een mooie vlakke plek en begon te bouwen. Hij bouwde zijn huis op zand. De fundering bleef glibberen en glijden in het zand, maar de dwaze man trok zich er niets van aan. Hij wilde alleen maar een huis bouwen.
Toen het huis klaar was, trok de dwaze man erin. Raad eens wat er gebeurde toen de eerste storm kwam? De wind waaide en de regen kwam naar beneden en het huis van de dwaze man viel uit elkaar.

Nadat Jezus de gelijkenis had verteld, legde hij de mensen uit wat de gelijkenis werkelijk betekende. Hij zei dat de wijze man iemand was die naar Jezus’ instructies luisterde en die instructies opvolgde. Jezus’ instructies zijn altijd juist. Als een mens zijn leven bouwt op de woorden van Jezus, bouwt hij een sterk fundament. Hij zal van binnen sterk zijn.

De dwaze man in de gelijkenis was als iemand die naar de instructies van Jezus luisterde, maar ze vervolgens niet opvolgde. Iemand die zijn leven niet bouwt op de woorden van Jezus zal geen sterk fundament hebben. Hij zal van binnen zwak zijn.

De mensen waren verbaasd over de gelijkenis die Jezus onderwees. Ze waren blij dat hij de dingen heel gemakkelijk te begrijpen maakte. Zijn gelijkenis hielp hen om te willen luisteren naar meer dingen die Jezus te zeggen had. De gelijkenis zorgde er ook voor dat ze Jezus’ instructies wilden opvolgen.
top

manieren om het verhaal te vertellen:

Dit verhaal kan op verschillende manieren verteld worden. Blijf altijd trouw aan de feiten die in de Bijbel staan, maar help de kinderen zich te verbinden met de betekenis van het verhaal door gebruik te maken van toneel, visuele hulpmiddelen, stembuiging, interactie met de leerlingen en/of emotie. Klik hier voor visuele hulpmiddelen en vertelmethoden.

039 – Wijze en dwaze bouwvakkers parabel from GNPI on Vimeo. Een slideshow en een set van illustraties voor dit Bijbelverhaal kan direct worden gedownload van
Free Bible Images. Wees selectief. Elke leraar is uniek, dus gebruik alleen de illustraties die het beste passen bij de manier waarop JIJ het verhaal in DEZE les vertelt. Te veel illustraties kunnen verwarrend zijn, dus verwijder alle illustraties die over andere verhalen gaan of over details die je in deze les niet wilt benadrukken.
top

Besprekingsvragen:

 1. Wat is een gelijkenis? Een verhaal waarin iets dat gemakkelijk te begrijpen is, wordt gebruikt om iets uit te leggen dat moeilijker te begrijpen is.
 2. Wat moet een mens doen om te zijn als de wijze man die zijn huis op een rots bouwde? De woorden van Jezus horen en ze in praktijk brengen.
 3. Een mens die de woorden van Jezus hoort maar ze niet in praktijk brengt, is als een huizenbouwer die zijn huis op wat bouwt? Zand

Liedjessuggesties:

 • Wise Man Built His House Upon the Rock Lied
 • Refereer naar de Liedjespagina op deze website voor meer opties.

Leeractiviteiten en ambachten:

(Hoe kies ik de beste leeractiviteiten voor mijn onderwijssituatie)

Activiteiten:

 • Zing: De Wijze Bouwde Zijn Huis Op de Rots
 • Vraag een bouwvakker om naar de klas te komen en te vertellen over het belang van het bouwen van een huis op een goede fundering.
 • Maak een wandeling rond het gebouw en zoek zandige of stevige grond. Kijk ook naar de fundering van het gebouw.
 • Gebruik bijbelexcyclopedieën of commentaren om meer te weten te komen over huizen in de tijd van het Nieuwe Testament.
 • Breng zand mee naar de klas en bekijk het met een vergrootglas. Laat kinderen erop blazen en het verplaatsen. Oefen er druk op uit met verschillende voorwerpen. Laat zien hoe het gemakkelijk verschuift en beweegt.
 • Objectles: Breng een voedingsmiddel of een reep mee naar de klas en leg die voor de kinderen neer. Leg de bijbel ernaast. Vertel dat het niet genoeg is om alleen maar naar de reep te kijken. Pas als we het pakken en opeten, kunnen we ervan genieten. De Bijbel is hetzelfde. Het is niet genoeg om hem bij je te dragen of er naar te kijken. Pas als we hem lezen, kunnen we er de vruchten van plukken. Lees een paar Schriftgedeelten die u van tevoren hebt uitgekozen. Nadat je dit met de kinderen hebt besproken, laat je ze genieten van de reep.
 • Hier is een goed idee, ingezonden door Tom, een van mijn lezers:
  Maak eerst twee eenvoudige kleine doosjes/huisjes met kaartjes van 3-5 centimeter hoog. Leg vervolgens op een grote bak een baksteen of een grote steen, en zet er dan een huisje op. Giet voorzichtig een beetje water op het huis (regen) en dan veel op de rots (overstroming). Haal vervolgens de steen, het water en het huis uit de bak. Maak een zandkasteel van een emmertje of een andere bak op de bak en herhaal het proces. Als je water op het zand giet, zal het uiteindelijk zakken. Dit kan zowel buiten als binnen worden gedaan, maar als je binnen bent, helpt een waterdicht laken of tafelkleed onder de bak om de rommel tot een minimum te beperken.
 • En een idee dat door Eileen werd ingezonden. Dit maakt gebruik van de speelstukken van het bordspel “Monopoly”…Lijm een Monopoly-huisje op een platte steen en zet een ander Monopoly-huisje bovenop een klein hoopje zand in een taartvorm. Giet water (regen) op het huis op de rots en het zal stevig op de rots blijven staan. Giet dan “regen” op het huis op het zand, het zal natuurlijk van de zandhoop afgeslagen worden. Tip: test de lijm die je gebruikt om er zeker van te zijn dat het bestand is tegen de druk van het water.

Knutselen:

 • Maak een “gelijkenissen”-poster. Voeg elke week een tijdlijnfoto toe die een van de gelijkenissen uitbeeldt.
 • Verzamel stenen die ten minste één platte kant hebben (zoals rivierstenen). Laat de kinderen de stenen beschilderen met de woorden “Gods Woord” of “Jezus” erop. (Met dank aan Sharon voor het insturen van dit idee)

Kijk op de pagina Lesideeën op deze website voor ideeën die aan te passen zijn aan elke les.

Link naar volledige lijst met printables
Klik voor “Parabel van de wijze en dwaze bouwers” printables om af te drukken op A4 formaat papier
Klik voor “Parabel van de wijze en dwaze bouwers” om af te drukken op Letter formaat papier (USA)
top

Andere online bronnen:

 • Kleurplaat en werkblad over het huis gebouwd op een rots (Calvary Curriculum)
 • Kleurplaat en werkbladen over parabels in het algemeen (Calvary Curriculum)
 • Kleurplaat (sermons4kids.com)
 • Video: You tube clip 2 minuten en 10 seconden. Good animation with no speaking. Really nice.
 • Video: You tube clip 2 minutes and 54 seconds. The story told using legos. Sound effects and good scripture references.
 • Wordsearch (sermons4kids.com)
 • Activities (sermons4kids.com)
 • Flip chart, puzzles and more (ebibleteacher.com)

top

The Parable of the Wise and Foolish Builders Pin
image_pdf

Plaats een reactie