t.His | Rock This Revival

Bidden is belangrijk omdat het is hoe we kracht en vertrouwen krijgen.

Twijfel, chaos en verwarring zijn werken van de vijand. Hij zal alles doen om je oordeel te vertroebelen, je gedachten te vertroebelen en je aan het raden te houden.

Bidden is noodzakelijk om kracht en vertrouwen op te bouwen.

Je zult merken dat je hemelse Vader op gelijke grond staat. Hij wankelt niet. Hij verandert niet. Hij is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Daar kunt u op rekenen.

Wij hebben nu dit licht dat onze harten beschijnt, maar wijzelf zijn als breekbare kleipotten, die deze grote schat bevatten. Dit maakt duidelijk dat onze grote kracht van God komt en niet van onszelf (2 Korintiërs 4:7).

Ik bid ook dat u de ongelooflijke grootheid zult begrijpen van Gods kracht voor ons die Hem geloven. Dit is dezelfde machtige kracht die Christus uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet op de ereplaats aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten (Efeziërs 1:19-20).

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees en schroom, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing (2Timotheüs 1:7).

Want u weet dat wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, uw uithoudingsvermogen de kans krijgt om te groeien. Laat het daarom groeien, want wanneer uw uithoudingsvermogen volledig ontwikkeld is, zult u volmaakt en compleet zijn en niets nodig hebben (Jakobus 1:3-4).

Bidden is belangrijk omdat het de manier is waarop we de duivel afwijzen.

De duivel is onophoudelijk in zijn achtervolging op u, dus u moet onophoudelijk zijn in het afwijzen van hem. Elke dag. Elk uur. Elke minuut als het moet.

Ben als de vrouw in War Room; sta voor de deur en verklaar: “Je krijgt mijn huwelijk niet. Je krijgt mijn dochter niet. En je krijgt mijn man zeker niet. Dit huis is onder nieuw beheer, en dat betekent dat je eruit ligt!”

Misschien gewoon een film, maar duidelijk bewijs dat bidden noodzakelijk is.

Dus verootmoedig u voor God. Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. Kom dicht bij God, en God zal dicht bij u komen (Jakobus 4:7).

We gebruiken de wapens der gerechtigheid in de rechterhand voor de aanval en in de linkerhand voor de verdediging (2 Korintiërs 6:7).

“Ga weg van mij, Satan! Je bent een gevaarlijke val voor mij. Je ziet de dingen slechts vanuit een menselijk standpunt, niet vanuit dat van God” (Matteüs 16:23).

Toen zei Jezus tegen hem: “Ga heen, satan! Want er staat geschreven: ‘Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen'” (Matteüs 4:10).

Het gebed is belangrijk, want zo drijven we demonen uit in ons leven.

Wees voorzichtig met wat je in je leven toelaat. Let op de deuren die je openzet.

Wat onschuldig plezier lijkt, kan net zijn hoe de vijand naar binnen glipt en een bolwerk creëert.

Ouija borden, handlezen en tarot kaarten zijn veel gevaarlijker dan je je misschien realiseert. Bidden is noodzakelijk als je je leven hiervan wilt bevrijden.

De vijand ruikt de gevoelige plekken, de ongenezen kwetsuren, de onvergevingsgezindheid, en gebruikt deze om ons te verscheuren. Maar je kunt de leiding nemen met gebed.

Jezus riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun de bevoegdheid boze geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen (Matteüs 10:1).

Jezus zond de twaalf apostelen uit met deze instructies: Ga heen en verkondig hun dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Genees de zieken, wek de doden op, genees de melaatsen en drijf demonen uit (Matteüs 10:5-8).

Toen stelde hij twaalf van hen aan en noemde hen zijn apostelen. Zij moesten hem vergezellen, en hij zou hen uitzenden om te prediken, en hun de bevoegdheid geven demonen uit te drijven (Marcus 3:14-15).

Bidden is belangrijk omdat het therapeutisch is.

Wanneer je het gevoel hebt dat je wereld uit de hand loopt. Als het stormt. Wanneer je wordt overgenomen door zorgen. Wanneer ziekte en vermoeidheid toeslaan. Laat gebed je stabiliteit zijn, je kalmte, je rust.

Je zult er rust en herstel vinden.

Jezus antwoordde: “Waarom ben je bang? Jullie hebben zo weinig geloof!” Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven, en plotseling was er een grote kalmte (Matteüs 8:26).

Jezus lag achter in de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. De discipelen maakten hem wakker. Ze riepen: “Meester, kan het u niet schelen dat we verdrinken?” Toen Jezus wakker werd, bestrafte hij de wind en zei tegen de golven: “Stilte! Wees stil!” Plotseling hield de wind op, en er heerste een grote kalmte (Marcus 4:38).

“Dochter, je geloof heeft je gezond gemaakt. Ga heen in vrede. Uw lijden is voorbij” (Marcus 5:34).

“Wees niet bang. Heb alleen vertrouwen” (Marcus 5:36).

Bidden is belangrijk omdat het een bewijs is van een goede relatie.

Dankzegging. Lofprijzing. Aanbidding. Gebed.

Als deze daden een plaats hebben in uw dagelijks leven, dan is de kans groot dat u in relatie staat met Jezus Christus. En dat, mijn vriend, is de beste plaats om te zijn.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door hem te redden (Johannes 3:16-17).

“Gij moet de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod (Matteüs 22:37).

Maar ik schenk duizend generaties lang onfeilbare liefde aan hen die mij liefhebben en mijn geboden gehoorzamen (Exodus 20:6).

In conclusie

Dus daar heb je het. Twaalf redenen om het gebed deel te laten uitmaken van je dagelijks leven. Zie het niet als een extraatje of lagniappe. Bidden is belangrijk!

Plaats een reactie