What to Expect in a Cell Tower Lease

Dus u bent benaderd door een draadloze provider en u wilt een overeenkomst sluiten voor het leasen van een zendmast. Op dit punt wilt u waarschijnlijk een goed idee hebben van wat een huurovereenkomst kan bieden.

Sommige verhuurders kunnen worden overweldigd door het technische jargon in een huurovereenkomst, waardoor ze vaak overhaaste beslissingen nemen die op de lange termijn nadelig kunnen zijn. Begrijpen wat de huurovereenkomst inhoudt en onderhandelen kan vermoeiend zijn en zal tijd kosten. Hieronder vindt u de typische onderdelen van een huurcontract voor een zendmast, samen met de problemen die zich kunnen voordoen, zodat u alle feiten kent.

De huurprijs van de verhuurder

In de eerste plaats wil de verhuurder meestal weten hoeveel huur hij voor zijn zendmast zal ontvangen. Echter, dit bedrag zal variëren, zoals verschillende factoren bepalen de huurprijs.

De huurprijzen zullen afhangen van uw locatie en hoe het verhoudt met uw concurrenten, bouwkosten, en de vraag naar mobiele telefoon dekking in het gebied. Het is ook essentieel om te beseffen korte termijn winst en lange termijn winst zijn verschillend. Het maximaliseren van de maandelijkse huur in eerste instantie kan niet geven u de beste meest lucratieve deal op de lange termijn.

Duration of the Lease

Cell tower leases kunnen over het algemeen beginnen met een looptijd van vijf jaar. Bij verlenging van de huurovereenkomst wordt een nieuwe termijn van vijf jaar gegeven, zodat de totale looptijd 25-30 jaar kan bedragen. De volledige duur van 30 jaar kan echter ook aan het begin van het contract worden overeengekomen.

Hoewel een extra huurperiode van vijf of vijfentwintig jaar gunstig kan klinken, kunnen er contractuele implicaties aan deze overeenkomsten zijn verbonden. In een steeds groeiende technologische industrie, kan uw zendmast in de loop van de tijd aan waarde verliezen, of in het ergste geval, niet langer nodig zijn voor de mobiele golfcarrier.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met inflatie en dat uw geld in de loop van de tijd zal dalen, een vaste huuropbrengst kan nu aanzienlijk zijn, maar niet in dertig jaar.

In een zendmast lease, een opzeggingsclausule aangeboden moet met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Deze clausule staat draadloze carriers toe om het contract vroegtijdig te verlaten met een korte opzegtermijn, waardoor hun ongewenste draadloze eigendom op uw land achterblijft. Dit omvat bestaande structuren samen met kabels, hekwerk, en leidingen. De kosten van verwijdering zijn voor rekening van de grondeigenaar.

Een andere, meer problematische valkuil voor verhuurders is de ROFR-clausule (Right of First Refusal). Draadloze exploitanten die een zendmast voor mobiele telefonie bezetten en deze clausule toepassen, mogen het bod van potentiële kopers evenaren of overtreffen. Als een nieuwe koper een bod wil doen op het onroerend goed, de grond of de draadloze leasing van de verhuurder, kan dit bod worden overschreden en in zijn plaats worden verkocht aan de draadloze drager. Het overschrijden van het bod van de koper zal andere potentiële kopers ervan weerhouden een bod te doen, en als de vraag afneemt, zal ook het aantal kopers afnemen. Minder concurrentie kan betekenen dat u niet de best mogelijke financiële deal krijgt voor uw eigendom, grond of draadloze lease.

Co-Location and Rooftop Leases

Een co-location lease betreft een draadloze carrier die een celtoren en de bijbehorende grondruimte wil gebruiken die al in gebruik is door een bestaande carrier.

Een co-location vergoeding wordt onderhandeld en overeengekomen door beide carriers om een deel van het celtorenterrein onder te verhuren aan de nieuwe carrier. Bij dit soort huurovereenkomsten is de eigenaar van het onroerend goed in het algemeen niet betrokken. De eigenaar zou in dit geval een carrier of een tower company moeten zijn.

Een rooftop lease komt eveneens voor wanneer de carrier zijn rooftop antenne en andere transmissie-apparatuur wil installeren, maar geen eigenaar is van de structuur. De soorten transmissie-apparatuur omvatten zender/ontvangers, noodstroombronnen, basiszendontvangstation (BTS), en GPS. De eigenaar en de carrier onderhandelen over een huurovereenkomst, waardoor de installatie kan plaatsvinden.

Cell Tower Lease Buyout

Huurders die momenteel een huurovereenkomst hebben, hebben de keuze om hun huurcontract voor een zendmast te verkopen. Een investeerder die een leasingovereenkomst voor een zendmast koopt, kan dit doen door middel van een erfdienstbaarheid of een huuroverdracht.

Wanneer een potentiële koper wordt benaderd, is het van essentieel belang rekening te houden met de volgende factoren die van invloed kunnen zijn op de huidige of toekomstige huurwaarde. Deze factoren zijn huur, periodieke escalators van de huur, collocatie, en de datum van lease expiratie.

Het type van de mobiele toren zal ook van invloed op een lease buyout. Een rooftop site buyout, bijvoorbeeld, zal verschillen van een cel toren lease buyout gelegen in landelijke gebieden. Andere punten die van belang zijn bij de uitkoop van een zendmast zijn toegangsvereisten, fiscale gevolgen, herontwikkelingsrechten en schade aan onroerend goed als gevolg van dakinstallaties.

Gebruiksverklaring

In de gebruiksverklaring wordt besproken en toegelicht wat men van plan is met het onroerend goed te doen. Het bevat een beschrijving van hoe de grond en het dak zullen worden gebruikt, evenals de toestemmingen en beperkingen die door de verhuurder worden gegeven.

In een huurovereenkomst kan een draadloze drager profiteren en onderhandelen over meer ruimte voor hun apparatuur dan nodig is op uw eigendom. Lelijke constructies en apparatuur op ongunstige plaatsen die te veel ruimte innemen, kunnen de waarde van het onroerend goed doen dalen. Als verhuurder is het essentieel om beperkingen op te leggen aan de acties van carriers om dit te voorkomen.

Cell Tower Lease Recommendation

Een huurcontract voor een zendmast kan overweldigend zijn voor veel eigenaren van onroerend goed vanwege de vele onderdelen en potentiële problemen die u kunt tegenkomen.

Het kan daarom voordelig zijn om onderzoek te doen naar en te spreken met zendmastconsultants in uw omgeving. De juiste consultant kan de huurprijzen van de zendmast maximaliseren en tegelijkertijd duidelijkheid verschaffen over mogelijke valkuilen, zodat u de best mogelijke deal krijgt.

korte url:

https://bsng.us/6u5

Plaats een reactie