What’s the Difference Between J.D. and Esquire?

De woordenschat van het rechtssysteem kan worden gekenmerkt door zijn grote mate van complexiteit. Deze complexiteit van juridische termen hangt samen met de lange historische ontwikkeling ervan. Laten we in dit verband eens kijken naar het voorbeeld van ”J.D” en ”Esq”, de afkortingen achter de namen van advocaten. Mensen die een advocaat willen inhuren, kunnen in verwarring raken door deze initialen. Hoewel deze afkortingen beide verband houden met juridische beroepsbeoefenaren en elk een graad aanduidt die de advocaat heeft behaald, hebben zij verschillende betekenissen.

”J.D” is een afkorting voor “Juris Doctor”‘

“J.D.” staat voor Juris Doctor, een academische graad verleend door een universiteit of rechtenfaculteit, die een persoon ontvangt na het afstuderen. Net als andere professionele graden zoals “B.A.” of “Ph.D.”, geeft J.D. aan dat een advocaat een rechtenstudie heeft bijgewoond en heeft afgerond. Het is de meest voorkomende graad die in de VS wordt uitgereikt. Deze graad is vereist om rechten te kunnen uitoefenen, hoewel de houders ervan geen rechten kunnen uitoefenen totdat zij het bar-examen van een staat hebben afgelegd om tot die staatsbar te worden toegelaten.

Dus, zodra je bent afgestudeerd en de advocatenafkorting J.D. hebt verdiend, moet je slagen voor een bar-examen van de staat. Als u rechten wilt gaan uitoefenen, moet u een vergunning hebben. Als je slaagt voor het bar-examen, word je een Esquire, een advocaat met een vergunning.

Esq. is kort voor Esquire

Esq. is kort voor Esquire, wat een professionele betekenis is die aangeeft dat de persoon lid is van de staatsbar en de wet mag uitoefenen. Met andere woorden, “Esq.” of “Esquire” is een titel die een advocaat krijgt nadat hij is geslaagd voor het bar-examen van een staat (of Washington, D.C.) en een bevoegd advocaat is geworden.

Als u echter een esquire wilt inhuren, dat wil zeggen een advocaat met een licentie, raden wij u aan niet af te gaan op de afkortingen achter zijn of haar naam, of het nu “Esq.” of “J.D.” is. Elke advocaat moet u voorzien van een state bar nummer dat u kunt gebruiken om de licentie van een advocaat te verifiëren.

Teken in op AppearMe en huur een freelance esquire in wanneer u extra hulp nodig heeft. Met deze applicatie kunt u binnen 60 seconden een advocaat vinden.

Daar komt bij dat niet elk buitenland een ”J.D.” kan verlenen of deze graad vereist om rechten uit te oefenen. Een advocaat met een rechtendiploma behaald in het buitenland, kan naar de VS komen en een kortere versie van het rechtenprogramma volgen, getiteld “L.L.M”. Het duurt meestal een jaar of twee om het af te ronden. Na het behalen van het L.L.M.-diploma kan een buitenlander de balie bijwonen en zijn beroep in de Verenigde Staten uitoefenen.

Plaats een reactie