Już za chwilę…

Kondensator to urządzenie, które jest w stanie przechowywać energię elektryczną. Mówimy, że kondensator jest „naładowany” lub buduje „potencjał napięcia”, gdy prąd przepływa przez urządzenie.

Kondensator składa się z dwóch lub więcej elektrycznie przewodzących powierzchni zwanych „płytami”, izolowanych od siebie materiałem zwanym dielektrykiem. Materiały takie jak powietrze, papier, mika i olej mogą być używane jako dielektryki.

W pierwszej chwili, gdy płynie prąd, następuje przypływ elektronów do jednej płyty. Podążają one za naturalnymi prawami przyciągania. Kiedy ta płyta staje się nasycona, płyta jest w pełni naładowana.

Ilość ładunków, które kondensator może osiągnąć, nazywa się pojemnością i jest mierzona w Faradach lub mikrofaradach, µF.
Opozycja wobec przepływu prądu zmiennego spowodowana pojemnością jest nazywana „reaktancją pojemnościową”. Mierzy się ją w omach tak samo jak rezystancję i reaktancję indukcyjną.

W kondensatorach prąd przewodzi napięcie o 90 stopni.

Wzór na obliczenie reaktancji pojemnościowej lub impedancji kondensatora jest następujący:

Reaktancja pojemnościowa, oznaczana jako x sub c (XC), jest równa stałej milionowej (lub 106) podzielonej przez iloczyn 2p (lub 6,28) razy częstotliwość razy pojemność.
gdzie:

XC = reaktancja pojemnościowa mierzona w omach.
f = jest częstotliwością prądu zmiennego w hercach.
C = jest pojemnością w mikrofaradach.

Przykład:
Kondensator o pojemności 106,1 mikrofaradów jest podłączony do obwodu prądu zmiennego o napięciu 120 V i częstotliwości 60 herców. Aby określić przepływ prądu w przewodzie, należy najpierw znaleźć reaktancję pojemnościową kondensatora. Reaktancja pojemnościowa jest równa 1 000 000 podzielonej przez 6,28 razy 60 herców razy 106,1 mikrofaradów, co równa się 25 omom. Teraz użyj prawa Ohma i podziel 120 woltów przez 25 omów, co równa się 4,8 ampera.

Remember the current will lead the voltage by 90 degrees so the current flow is 90 degrees ahead of the voltage sine wave.

Dodaj komentarz