Oral Tumors in Dogs

Print Friendly, PDF Email

Find a Vet Specialist

Overview

Dogs and cats are frequently diagnosed with tumors of the oral cavity. This diverse group of cancers includes growths along the:

 • Gingiva (gum)
 • Lips
 • Tongue
 • Tonsils
 • Bone and cartilage of the upper and lower jaws
 • Structural components holding the teeth in place

Signs & Symptoms

Some pets are diagnosed with oral tumors incidentally, meaning a growth is detected without the animal showing any clinical signs. Some owners may visualize a mass in their pet’s mouth while they are panting or yawning. Inni właściciele mogą wykryć problem, gdy ich zwierzę leży na plecach z otwartymi ustami w pozycji, w której język wypada z dolnej szczęki. Guzy jamy ustnej mogą być również wykryte podczas rutynowego czyszczenia zębów lub gdy zwierzęta są poddawane znieczuleniu z innego powodu. Procedury te pozwalają na dokładniejszą ocenę jamy ustnej i należy podjąć wszelkie próby wykorzystania tego doświadczenia w celu uwidocznienia nieprawidłowości, gdy zwierzę jest znieczulone.

Guz jamy ustnej jest zazwyczaj diagnozowany w stosunkowo zaawansowanym stadium choroby, gdy powoduje istotne objawy kliniczne u pacjenta. Może to obejmować:

 • Kroplenie (z lub bez dowodów krwawienia)
 • Halitozę (nieświeży oddech)
 • Trudności w jedzeniu i/lub piciu
 • Puchnięcie twarzy obrzęk twarzy
 • Objawy bólu w jamie ustnej (łapanie za usta lub powtarzające się otwieranie/zamykanie ust)

Twory jamy ustnej są bardzo inwazyjne miejscowo, co oznacza, że powodują znaczne uszkodzenia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Guzy dziąseł mogą zaatakować leżącą u ich podłoża kość, powodując zniszczenie kości szczęki i utratę wsparcia dla powiązanych zębów. Niektóre nowotwory jamy ustnej mają większe szanse na rozprzestrzenienie się do odległych miejsc w organizmie. Na przykład czerniak jamy ustnej ma większe szanse rozprzestrzeniania się do węzłów chłonnych głowy i szyi poprzez układ limfatyczny lub rozprzestrzeniania się do płuc poprzez układ krwionośny, podczas gdy guzy włókniakomięsaka rzadko się rozprzestrzeniają.

Diagnostyka:

Najczęściej występujące guzy jamy ustnej u psów to czerniak, rak kolczystokomórkowy i włókniakomięsak. U kotów najczęstszym nowotworem jest rak kolczystokomórkowy, przewyższający wszystkie inne. Rozpoznanie guza jamy ustnej wymaga wykonania biopsji zmienionej chorobowo zmiany w celu określenia tkanki, z której pochodzi. Możliwe jest wykonanie aspiracji cienkoigłowej, jednak często wymaga to sedacji lub znieczulenia i może nie pozwolić na postawienie ostatecznej diagnozy, dlatego też biopsja chirurgiczna jest preferowaną metodą z wyboru. Biopsje mogą być wycięte, co oznacza, że cała masa jest usuwana i przekazywana do badania histopatologicznego. Może też być nacinająca, podczas której pobiera się niewielki fragment tkanki. Wiele guzów jamy ustnej wnika do kości leżących u podstawy szczęki/twarzy i trudno jest je całkowicie usunąć za pomocą ograniczonej biopsji wyciętej, dlatego w wielu przypadkach zaleca się biopsję nacinającą jako pierwszy krok. Pozwala to na właściwe zaplanowanie ostatecznego zabiegu chirurgicznego. W wielu przypadkach należy wykonać zaawansowane badania obrazowe (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) guza w celu określenia jego rozległości, jak również w celu zaplanowania zabiegu chirurgicznego.

Leczenie & Opieka pooperacyjna

Leczeniem z wyboru w przypadku guzów jamy ustnej u zwierząt domowych jest resekcja chirurgiczna, jeśli jest to możliwe. Możliwość wykonania zabiegu chirurgicznego zależy od kilku czynników, w tym:

 • Rozmiar guza
 • Rozmiar pacjenta
 • Szczególna lokalizacja w obrębie jamy ustnej
 • Stopień inwazyjności w stosunku do tkanki podstawowej

Jeżeli wykonywany jest zabieg chirurgiczny, a raport z biopsji wskazuje, że brzegi pobranej tkanki są wolne od komórek nowotworowych, onkolodzy uznają, że takie guzy mają „odpowiednią kontrolę miejscową”. Jeśli raport pokazuje komórki nowotworowe przylegające do krawędzi cięcia guza, możliwy jest odrost guza i dlatego zalecana jest dodatkowa kontrola miejscowa. Generalnie, ta dodatkowa kontrola obejmuje radioterapię.

Gdy radioterapia jest wykonywana po operacji, onkolodzy weterynaryjni przepisują od 14 do 20 zabiegów dziennie podawanych przez okres kilku tygodni. Ta forma radioterapii może prowadzić do znaczących, aczkolwiek tymczasowych skutków ubocznych u zwierząt domowych, ze względu na włączenie otaczającej zdrowej tkanki do napromienianego obszaru. Skutki uboczne radioterapii w jamie ustnej obejmują owrzodzenie tkanek jamy ustnej i skóry oraz wypadanie sierści w obrębie pola promieniowania. W miarę pojawiania się efektów ubocznych w tych obszarach i/lub niszczenia guza przez promieniowanie, może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zwykle przejściowe i zmniejsza się z czasem. Jeśli w polu napromieniania znajdują się oczy, możliwy jest rozwój zaćmy.

Chemoterapia jest w różnym stopniu skuteczna w leczeniu nowotworów jamy ustnej u psów i kotów. Niestety, najczęstsze nowotwory jamy ustnej są wyjątkowo oporne na tę formę leczenia. Oznacza to, że jeśli u zwierząt występują guzy, które nie mogą być usunięte chirurgicznie ze względu na rozmiar lub umiejscowienie, możliwości są ograniczone. Czerniak jamy ustnej u psów jest szczególnym przypadkiem, który może być leczony za pomocą immunoterapii z wykorzystaniem szczepionki zaprojektowanej w taki sposób, aby skierować układ odpornościowy pacjenta do ataku na pozostałe komórki nowotworowe.

Prognozy

Prognozy dla guzów jamy ustnej będą się różnić w zależności od diagnozy. Rokowania dla psów, u których zdiagnozowano czerniaka jamy ustnej różnią się w zależności od wielkości guza, jego umiejscowienia, obecności lub braku przerzutów oraz markerów molekularnych samego guza. Mniejsze, dobrze zróżnicowane guzy zlokalizowane w rostralnej (najbardziej wysuniętej do przodu) części jamy ustnej mają najbardziej korzystne rokowanie, a całkowite wycięcie chirurgiczne może być skuteczne. Większe guzy mogą mieć krótsze rokowanie (np. 6-12 miesięcy), a guzy przerzutowe mają najbardziej ostrożne rokowanie (< 6 miesięcy). Rokowanie u psów z rakiem kolczystokomórkowym jamy ustnej różni się w zależności od umiejscowienia w jamie ustnej.

W przypadku guzów zlokalizowanych wzdłuż dziąseł, całkowite wycięcie może być skuteczne, ale często będzie wymagało usunięcia leżącej pod nimi kości. Guzy zlokalizowane wzdłuż migdałków charakteryzują się wyższym wskaźnikiem przerzutów i mają niepewne rokowania. Rokowanie dla psów z włókniakomięsakami jamy ustnej wynosi zazwyczaj 10-12 miesięcy po leczeniu chirurgicznym. Rokowanie dla kotów z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej jest generalnie złe. Guzy są zwykle nieresekcyjne w momencie diagnozy, słabo reagują na inne metody leczenia, takie jak radioterapia czy chemioterapia, a koty zazwyczaj przeżywają tylko kilka tygodni do kilku miesięcy po diagnozie.

Prewencja

Nie istnieją sprawdzone metody zapobiegania rakowi jamy ustnej u zwierząt domowych. Jednak wcześniejsze wykrycie choroby daje największe szanse na długoterminowe przeżycie. Zaglądanie do jamy ustnej Twojego zwierzęcia raz w miesiącu może pomóc w zdiagnozowaniu nowotworów jamy ustnej zanim wywołają one objawy kliniczne. To zadanie jest łatwiejsze do wykonania, ponieważ wiele zwierząt nie jest zbyt zadowolonych z tego, że ich jama ustna jest naruszona.

Dokładne badanie jamy ustnej powinno być częścią każdego rutynowego badania stanu zdrowia psów i kotów. Lekarze weterynarii również zmagają się z udanym zaglądaniem do ust naszych pacjentów. Jednakże, jesteśmy zazwyczaj bardziej doświadczeni w tym procesie i mamy większe pojęcie o tym, czego szukać i co może być niepokojące. W razie wątpliwości, zazwyczaj bardzo bezpieczne jest podanie odrobiny środka uspokajającego, aby ułatwić badanie jamy ustnej.

Istnieje kilka prób klinicznych i wiele trwających badań dla zwierząt z guzami jamy ustnej. Onkolodzy weterynaryjni są najlepszym punktem odniesienia dla właścicieli poszukujących dalszych informacji na temat tego typu nowotworów, szczególnie w odniesieniu do określenia możliwości zakwalifikowania zwierzęcia do nowych terapii. Właściciele mogą znaleźć dodatkowe informacje na temat guzów jamy ustnej, ich diagnostyki oraz możliwości leczenia chirurgicznego na stronie internetowej Veterinary Society for Surgical Oncology.

Fact Sheet Autor:

Joanne Intile, DVM, Diplomate ACVIM (Oncology)

Dodaj komentarz