Redefiniowanie problemu nierówności rasowej

Ten artykuł bada związek między zmieniającymi się definicjami problemu społecznego – nierówności rasowej – a polityką publiczną mającą na celu zaradzenie temu problemowi, desegregacją szkół, koncentrując się na przypadku Mobile w Alabamie. Dane sondażowe pokazują, że Biali w Mobile w latach 80-tych zaczęli przychylać się do jednego dominującego poglądu na temat tego, dlaczego Czarni generalnie otrzymują mniej dobrych rzeczy w życiu niż Biali – że „Czarni nie starają się wystarczająco mocno” – podczas gdy poparcie dla innych wyjaśnień, takich jak dyskryminacja Białych i utrzymujący się ciężar historycznych nadużyć, spadło. W tym samym okresie społeczeństwo mobilne zmieniło swoje poglądy na temat transportu autobusowego w celu desegregacji szkół, tak by były zgodne z nową redefinicją problemu rasowego. Gwałtownej zmiany poglądów opinii publicznej na temat rasy i transportu autobusowego nie można było wyjaśnić obiektywnymi miarami warunków rasowych w mieście Mobile ani relacjami medialnymi na te tematy. Zamiast tego zmiana była zbieżną konstrukcją społeczną konserwatywnych aktywistów na poziomie krajowym i lokalnym, działającą pośrednio poprzez środki masowego przekazu i wśród ludzi bezpośrednio poprzez spotkania twarzą w twarz.

Dodaj komentarz