Urban Dictionary: Maoizm

Gałąź komunizmu stworzona przez Mao Zedonga. Gałąź ta różniła się znacznie od marksizmu.
Na przykład, Karol Marks myślał, że gospodarki miał etapy przeszli przez takie jak niewolnictwo, feudalne, ect, aż dojdziesz do kapitalizmu. Marks twierdził, że kapitalizm w końcu doprowadzić drogę do następnego etapu komunizmu.
Mao Zedong mieszkał w kraju z grupą chłopów. Jednak myślał, że Chiny będzie zrobić całkiem dobrze jako kraj komunistyczny, mimo że był zerwanie z podstaw myśli marksistowskiej. Zebrał więc kilku chłopów, zabił ludzi i przejął władzę. Od chłopów do komunizmu, tylko nie prawdziwego komunizmu.
Marks nauczał, że prolaterianie (patrz proletariusze) mieli przejąć władzę, a następnie sami poprowadzić kraj.
Mao Zedong nauczał, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co jest dla nich dobre, ale on oczywiście wiedział. Miał pewnego rodzaju metaforę, która ustanawiała ciało, gdzie on był głową, rząd ramionami, a ludzie pozostałymi częściami. Albo coś w tym stylu. Zasadniczo chciał być postrzegany jako Bóg.
W skrócie, maoizm jest kiepską wymówką dla komunizmu, którą Mao Zedong wykorzystał, aby zdobyć władzę, a nie marksizmem.

Dodaj komentarz