Ważność Edukacji Muzycznej w Szkołach

Korzyści z edukacji muzycznej są ogromne i bardzo korzystne dla uczniów. Muzyka pozytywnie wpływa na wydajność akademicką dziecka, pomaga w rozwoju umiejętności społecznych i zapewnia ujście dla kreatywności, która jest kluczowa dla rozwoju dziecka. Edukacja muzyczna katapultuje naukę dziecka na nowe wyżyny, i z tego powodu powinna być zawsze uważana za kluczową część procesu edukacyjnego dziecka.

Edukacja muzyczna i jej wpływ na naukę uczniów

Edukacja muzyczna poprawia i rozwija umiejętności językowe u dzieci. Muzyka stymuluje mózg, a dzięki zróżnicowanym dźwiękom i tekstom, uczniowie są narażeni na dużą ilość słownictwa w krótkim czasie. Muzyka zapewnia również kontakt z innymi językami, co tworzy podstawę dla zdolności ucznia do rozumienia i komunikowania się w innym języku.

Muzyka jest nośnikiem doskonałych umiejętności pamięciowych. Czy kiedykolwiek słuchałeś piosenki po raz pierwszy od dłuższego czasu i nadal pamiętasz jej słowa? Nawet osoby, które nie są muzykami, doświadczają tego zjawiska. Poprzez chwytliwe melodie i różnorodność dźwięków, muzyka ma sposób na „przyklejenie się” do nas i jest potężnym narzędziem do nauki, gdy jest odpowiednio używana – pomyśl tylko o śpiewaniu 'A, B, Cs’ lub 'The State Capitols’ song.

Po drugiej stronie, uczniowie również zwiększają swoje zdolności umysłowe na wiele sposobów, gdy uczestniczą w edukacji muzycznej. Jak stwierdzono wcześniej, muzyka sprzyja umiejętnościom zapamiętywania. Oprócz tekstów piosenek, uczniowie muszą zapamiętywać wszystkie aspekty muzyki, kiedy przygotowują się do występu. Uczniowie muszą przypomnieć sobie rytmy, dźwięki, dynamikę i kilka innych elementów naraz. Uczniowie mogą następnie przenieść te umiejętności pamięciowe do klasy akademickiej i wykorzystać je w swoich badaniach.

Społeczne korzyści edukacji muzycznej

Mentalne korzyści edukacji muzycznej są niezwykle korzystne dla uczniów w szkołach; jednakże, korzyści społeczne są równie wspaniałe! Edukacja muzyczna wymaga pracy zespołowej i współpracy. Podczas wspólnej gry na instrumentach, uczniowie rozwijają umiejętności słuchania. Muszą słuchać innych, aby lepiej ocenić poziom głośności, zastosowanie dynamiki i wiele innych. Praca zespołowa i współpraca jest również wymagana podczas wykonywania prostych zadań muzycznych, takich jak notacja rytmiczna i melodyczna. Studenci szybko uczą się cenić opinie i pomysły innych i jak skutecznie połączyć te myśli, aby wykonać zadanie pod ręką.

Oprócz pracy zespołowej, edukacja muzyczna tworzy długotrwałe przyjaźnie i związki. Studenci zaangażowani w zespół lub chór łączą się przez swoją miłość i radość z muzyki. Dzielą się ekscytującymi chwilami poprzez muzykę, pomagają sobie nawzajem rozwijać swoje zdolności i stają się dla siebie systemem wsparcia. Ta szczególna więź zwiększa również zaangażowanie ucznia w szkole.

Edukacja muzyczna daje uczniom możliwość poznania różnych kultur. We wczesnej edukacji muzycznej, wykorzystanie piosenek i gier z innych krajów jest bardzo powszechne. Uczniowie uczą się, jak bawią się inne dzieci i porównują tę wiedzę z własnym życiem. Ponadto, uczniowie rozwijają zrozumienie dla innych kultur, co prowadzi do pięknej akceptacji innych. Uczniowie zdają sobie sprawę, że dostrzeganie różnic jest dobre i tworzy większy szacunek dla innych.

Inne korzyści z edukacji muzycznej

Edukacja muzyczna promuje lepszą koordynację, szczególnie koordynację ręka-oko. Muzycy muszą być wielozadaniowi! Muszą robić wiele rzeczy naraz, co poprawia koordynację i rozwija mózg. Muzycy-studenci muszą czytać muzykę, interpretować ją i fizycznie inicjować muzykę poprzez grę na swoim instrumencie. Te kroki są powtarzane w sposób ciągły przez cały czas wykonywania utworu muzycznego, a nawet najmłodsi uczniowie powoli rozwijają swoje umiejętności koordynacji poprzez ciągłą praktykę muzyczną.

Edukacja muzyczna sprzyja większej etyce pracy i dyscyplinie u dzieci. Studenci muzyki uczą się od najmłodszych lat, że ciężka praca, determinacja i pozytywne nastawienie to wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces, ale z tymi cechami, ciągła praktyka jest wymagana. Studenci uczą się, że poprawa umiejętności muzycznych nie przychodzi łatwo, ponieważ wymaga to wielu godzin nauki i praktyki. Dzięki temu studenci zyskują większe pojęcie etyki pracy i uczą się dyscypliny, by osiągać cele. Etyka pracy i dyscyplina są ogromnymi czynnikami edukacji muzycznej, i ważne jest, aby zauważyć, że te umiejętności życiowe będą miały pozytywny wpływ na studenta, gdy wejdzie w życie zawodowe, wypełniając zadania, itp.

Ponieważ edukacja muzyczna jest ujściem dla kreatywności, może być źródłem ulgi w stresie. Niestety, istnieje wiele stresorów obecnych dla dzieci w szkole i w domu (presja, aby zdać test, zrobić ocenę, zrobić zespół, przekroczyć oczekiwania, i tak dalej). Edukacja muzyczna daje uczniom szansę na doskonalenie się z mniejszymi ograniczeniami i większymi możliwościami. Daje również uczniom coś, na co mogą się cieszyć w ciągu dnia szkolnego (nie żeby uczniowie nie cieszyli się na matematykę, nauki ścisłe, itp. Muzyka po prostu dostarcza innych środków ekspresji uczniowskiej i jest mniej barier dla tego, co uczniowie mogą robić i odkrywać. Uczniowie, którzy są zaangażowani w edukację muzyczną mają ogólny wzrost zaangażowania i radości z nauki w szkole.

Ostatnia korzyść z edukacji muzycznej może być jedną z najważniejszych. Muzyka wykracza poza granice języka. Muzyka nie ma bariery językowej. Jest to coś, co łączy ludzi bez względu na pochodzenie etniczne czy tło. Muzyka przekracza również bariery akademickie. Wszyscy uczący się mogą odnieść sukces w muzyce. Zdarza się, że uczniowie, którzy nie są bardzo nieudolni akademicko, odnoszą sukcesy w sztuce! Studenci, którzy nie mogą zapamiętać podstawowych umiejętności matematycznych, mogą bez wysiłku zapamiętać i wykorzystać różne wzory rytmiczne. Muzyka dosłownie staje się ich najlepszym przedmiotem, a oni w niej błyszczą! Dzięki temu poczucie własnej wartości ucznia i jego pewność siebie znacznie wzrasta. Wszystkie dzieci pragną być dobre w czymś i rozwijać poczucie osiągnięć za dobrze wykonaną pracę, a edukacja muzyczna daje ujście, które jest do tego idealne.

Dodaj komentarz