Zakaz kontaktu w Hrabstwie Prince William

Zakaz kontaktu w kontekście obligacji oznacza, że oskarżony nie może angażować się w żadną niedopuszczalną formę kontaktu z domniemaną ofiarą podczas oczekiwania na proces. Nakazy zakazu kontaktu w Hrabstwie Prince William mogą zabraniać wszelkich form kontaktu z domniemaną ofiarą, lub mogą zabraniać określonych rodzajów kontaktu, takich jak kontakt fizyczny lub komunikacja elektroniczna. Aby dokonać takiego określenia, sąd bierze pod uwagę, że może istnieć jakaś forma przypadkowego kontaktu, kiedy obie strony są obecne w sądzie.

Warunki nakazu zakazu kontaktu mogą być niezwykle surowe, a kary za naruszenie tych nakazów mogą być jeszcze surowsze. Jeżeli sędzia wyda nakaz zakaz kontaktu w toku twojej sprawy dotyczącej przemocy domowej, doświadczony adwokat może wyjaśnić warunki nakazu przeciwko tobie, aby zapewnić, że przestrzegasz nakazu przez cały czas.

Co obejmuje nakaz zakaz kontaktu?

Warunki zakazu kontaktu w Hrabstwie Prince William mają specyficzne wymagania, których oskarżony powinien przestrzegać do czasu ich procesu. Wszelkie formy zakazu kontaktu, które sędzia nakłada na oskarżonego mogą obejmować kontakt bezpośredni i pośredni. Dlatego też, oskarżony nie może manipulować warunkami nakazu poprzez kontaktowanie się osoby trzeciej z domniemaną ofiarą w imieniu oskarżonego. Jedynym podmiotem, który może kontaktować się z posiadaczem nakazu ochrony, jest adwokat oskarżonego, a kontakt ten może mieć miejsce tylko w ograniczonym czasie i w celach związanych z daną sprawą. Niekiedy sąd zezwala na określony kontakt pośredni pomiędzy oskarżonym a domniemaną ofiarą w koniecznych kwestiach, takich jak odzyskanie wspólnej własności lub nadzór nad wspólnymi dziećmi.

Konsekwencje za złamanie nakazu zakazu kontaktu z ofiarami przemocy domowej

Sąd karze za nieprzestrzeganie nakazu zakazu kontaktu z ofiarami przemocy domowej hrabstwa Prince William poprzez zwiększenie surowości warunków nałożonych na obligacje oskarżonego lub unieważnienie obligacji oskarżonego i zmuszenie go do oczekiwania w więzieniu do czasu procesu. Sąd może zastosować te kary nawet jeżeli chroniona strona zdecyduje się na kontakt z oskarżonym z naruszeniem nakazu. Naruszenie nakazu zakazu kontaktu może również stworzyć obciążające dowody, które prokuratura może wykorzystać do skazania oskarżonego na rozprawie lub zwiększyć surowość wyroku po skazaniu.

Warunki zwolnienia po postawieniu zarzutów

Adwokat ds. przemocy domowej hrabstwa Prince William może argumentować, że sąd powinien przyznać oskarżonemu zwolnienie przedprocesowe, ponieważ nie będzie on stanowił dalszego zagrożenia dla domniemanej ofiary w czasie, gdy sprawa jest w toku, oraz ponieważ można racjonalnie oczekiwać, że oskarżony wróci do sądu na wszystkie terminy rozprawy.

Jeśli sędzia zezwoli na zwolnienie przedprocesowe, może nałożyć zabezpieczenie pieniężne, jeśli oskarżony ma wcześniejszą godną uwagi historię kryminalną, jak również warunek zakazu kontaktu, jeśli domniemane obrażenia są znaczne. Standardowym warunkiem każdej obligacji jest to, że oskarżony nie może popełnić dalszych naruszeń prawa podczas zwolnienia, i nie może opuścić stanu do czasu zakończenia sprawy. Sędzia może również narzucić godzinę policyjną, zgodnie z którą osoba ma opuszczać i wracać pod określony adres każdego dnia lub umieścić osobę pod nadzorem przedprocesowym. Nadzór przedprocesowy może mieć kilka wymagań, w tym rutynowe spotkania, rozmowy telefoniczne, testy na obecność narkotyków i inne obowiązki monitorowania z lokalnym oficerem nadzoru.

Kontakt z prawnikiem, aby dowiedzieć się więcej o nakazach zakazu kontaktu w hrabstwie Prince William

Bycie zwolnionym w oczekiwaniu na proces w sprawie przemocy domowej może pozwolić domniemanemu przestępcy na kontynuowanie codziennych obowiązków i rutyny. Jednakże, zwolnienie to może być obwarowane surowymi warunkami, w tym nakazem zakazu kontaktu. Jeśli sędzia wyda jeden z tych nakazów przeciwko tobie, doświadczony adwokat może pomóc ci poruszać się po jego warunkach. Aby dowiedzieć się więcej o zakazie kontaktów w Prince William County, skontaktuj się z prawnikiem.

Dodaj komentarz