Blogg

Jag tror att en viktigare fråga att ställa är denna: Varför i hela världen skulle Gud låta sitt rike komma från Judas släkt? När allt kommer omkring profeterar Jakob att ”spira ska inte lämna Juda” (1 Mos 49:10), det vill säga att Guds rike ska komma från Juda stam. Och vi ser detta ske genom David, Salomo och slutligen kulminera i Jesus, som kallas Juda lejon (Upp 5:5).

Men av alla Israels söner, varför just Juda? Varför inte Ruben eftersom han är den äldsta? Eller Benjamin eftersom han är den yngste och Gud historiskt sett gynnar de yngsta? Eller varför inte Josef – han är en ganska bra kille. Eller varför inte Levi eftersom hans släkt var avskild som präster?

Gary Schnittjer, en hebreisk forskare från GT, har en teori om att Gud valde att riket skulle komma genom Juda stam på grund av berättelsen om Juda i 1 Mos 38. Som Schnittjer argumenterar: ”Varför Juda? Inte för att han var bättre än sina bröder. Snarare var det för att han kom att inse att han inte var det.”

Med andra ord valde Gud att föra riket genom Juda för att visa hur hans rike fungerar. Riket kom genom Juda inte för att han var en rättfärdig son utan för att han erkände att han inte var rättfärdig. Det är därför Jesus kallade inte de rättfärdiga utan de orättfärdiga – eftersom Guds rike tillhör dem som erkänner sin bräcklighet.

Slutsats

Lämna en kommentar