Certifiering av Trauma Nurse Core Course (TNCC) | Cascade

ENA utvecklade och genomförde TNCC-utbildningscertifieringen för nationell och internationell spridning som ett sätt att identifiera ett standardiserat kunskapsområde för traumasköterskor. TNCC (Provider) är en 16- eller 20-timmarskurs som är utformad för att ge eleven kognitiv kunskap och psykomotoriska färdigheter.
TNCC-kursinnehållet omfattar Trauma Nursing Core Course och Trauma Nursing Epidemiology, Biomechanics and Mechanisms of Injury, Initial Assessment, Airway and Ventilation, Shock, Brain and Cranial Trauma Ocular, Maxillofacial, and Neck Trauma, Thoracic Trauma, Abdominal Trauma, Spinal Cord and Vertebral Column Trauma, Musculoskeletal Trauma, Surface and Burn Trauma, Special Populations: Gravida, barn och äldre vuxna traumapatienter, katastrofhantering, psykosociala aspekter av traumavård, vårdövergång för traumapatienter och demonstration av omvårdnadsprocessen för traumapatienter.
Färdighetsstationerna omfattar: Stationer för undervisning i traumaomvårdnadsprocessen, stationer för undervisning i luftvägs- och ventilationsinterventioner, stationer för ryggradsskydd, avlägsnande av hjälm och fysisk bedömning av spolning. För att klara kursen krävs att man får 80 % eller mer på flervalsprovet och att man visar alla kritiska steg och 70 % av den totala poängsumman i de utvärderade färdighetsstationerna.
För att få TNCC-certifiering måste du vara legitimerad sjuksköterska. Alla andra licensierade personal kommer endast att få fortbildningsenheter för kursen.
Certifieringen kommer att utfärdas av ENA när du har slutfört den utvärderade psykomotoriska färdighetsstationen och flervalsprovet med godkänt resultat. Kontakttimmar tilldelas på grundval av antalet deltagartimmar, oberoende av prestationen vid utvärderingen. Den senaste ENA-läroboken är obligatorisk för att delta i kursen och kommer att kunna köpas under registreringsprocessen. Oavsett om du köper ENA-läroboken i samband med registreringen eller om du har tillgång till ett eget exemplar måste du ta med dig läroboken till kursen, annars kan du inte delta i undervisningen. ENA-kurserna har ovanligt höga kostnader för sponsring på grund av kraven på specialiserade lärare och ett strikt förhållande mellan studenter och lärare. Av denna anledning kan vi inte ge återbetalning eller tillgodoräknande vid ombokning i sista minuten. En student som inte följer ENA:s policy för läroböcker kan uteslutas från att delta i kursen och deras anmälningsavgifter kan förverkas.

Lämna en kommentar