Det europeiska sjukförsäkringskortet

Det är viktigt att du vet vad kortet ger dig rätt till. Läs den här sidan för mer information.

Vem har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort?

Om du är medlem i det norska socialförsäkringssystemet och medborgare i antingen Norge eller ett annat EES-land har du rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Förenade kungariket har lämnat EU. Från och med den 1 januari. 2021 kommer mycket få personer att kunna använda det europeiska sjukförsäkringskortet. Om din vistelse i Storbritannien började före 2021 kommer du att behålla de rättigheter som sjukförsäkringskortet ger dig tills din vistelse upphör.

Läs mer om Brexit på regjeringen.no (på norska).

Pensionärer som har flyttat till ett annat EES-land kan också ha rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort. Läs mer om rätten till ett europeiskt sjukförsäkringskort som pensionär här (på norska).

Rätten till ett europeiskt sjukförsäkringskort gäller också i många fall för familjemedlemmar som inte själva har medborgarskap i ett EU/EES-land. Med familj avses i detta sammanhang makar, barn under 18 år, underhållsberättigade barn över 18 år och sambor som har eller har haft barn tillsammans. Var medveten om att varje familjemedlem måste ha sitt eget personliga kort.

Personer som är statslösa eller har flyktingstatus kan också ha rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Om du är medlem i det norska nationella försäkringssystemet, men inte har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, kan du ändå ha rätt till sjukförsäkring under tillfälliga vistelser i andra EES-länder. Detta kan vara fallet om du är studerande och har ett lån från den statliga utbildningslånefonden och om du är utstationerad arbetstagare. Du kan ha rätt till utökade förmåner. I vissa fall kan NAV behöva ta ställning till om du är medlem i det norska socialförsäkringssystemet. I så fall kommer Helfo att be dig kontakta dem.

Kontakta Helfo om du är osäker på om du har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort eller täckning av sjukvård utomlands. Ring Veiledning helsenorge.no (användarservice) på telefonnummer 23 32 70 00. Faxa från utlandet: +47 33 51 22 89.

Notera att det europeiska sjukförsäkringskortet i många fall utfärdas i en pappersversion i stället för ett plastkort.

Vilka rättigheter ger kortet innehavaren?

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig endast rätt till medicinskt nödvändig hälso- och sjukvård på ett sjukhus och/eller hos en läkare som är ansluten till den statligt tillhandahållna hälso- och sjukvården i det land där du vistas. Du har rätt till försäkring på samma villkor som landets medborgare och du måste betala samma användaravgifter som landets medborgare.

Var medveten om att behandlingsstandarden kan variera från ett land till ett annat. Du kan inte automatiskt förvänta dig att få samma behandling som du skulle få i Norge.

För att avgöra vad som är medicinskt nödvändig behandling och dina rättigheter enligt det europeiska sjukförsäkringskortet måste man ta hänsyn till vilken typ av hälso- och sjukvårdstjänst som behövs och hur länge du har för avsikt att stanna i landet. Du har rätt till de hälso- och sjukvårdstjänster som anses nödvändiga ur ett medicinskt perspektiv för att du ska kunna fortsätta din vistelse i det land du besöker.

Ett europeiskt sjukförsäkringskort kan ge dig rätt till vissa nödvändiga vård- och omsorgstjänster i enlighet med reglerna i det land du reser till. Du måste kontakta myndigheterna i det land du reser till eller vistas i för att få information om vilka regler som gäller.

Din rätt till sjukvård enligt EES-avtalet är begränsad. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring utöver det europeiska sjukförsäkringskortet.

När gäller inte kortet?

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig inte rätt till kostnadstäckning om du reser utomlands i avsikt att få vård.

Kortet är normalt giltigt i tre år om du fortfarande är medlem i det norska socialförsäkringssystemet.

Du är skyldig att meddela Helfo om förändringar som kan påverka din rätt att använda kortet. Kontakta oss om du är osäker.

I händelse av missbruk av kortet kommer kortinnehavaren att hållas ansvarig för förlusten till det norska nationella försäkringssystemet.

Att teckna en kompletterande privat reseförsäkring

Helfo rekommenderar att du tecknar en privat reseförsäkring utöver ditt europeiska sjukförsäkringskort. I många länder täcker staten inte alla sjukvårdskostnader fullt ut. Detta kan även gälla sjukhusvistelser.

Det europeiska sjukförsäkringskortet täcker inte kostnader för hemresan om du blir sjuk eller har skadats i en olycka. En privat reseförsäkring försäkrar dig mot utgifter som inte täcks av det land du vistas i, eller kostnaderna för att återvända hem vid sjukdom eller olycka.

Gäller endast inom EES eller Schweiz

Som namnet antyder kan det europeiska sjukförsäkringskortet inte användas utanför EES eller Schweiz. Det är inte heller giltigt på Svalbard.

Klicka här för en översikt över var du kan använda det europeiska sjukförsäkringskortet (på norska).

Som allmän regel täcker det norska nationella försäkringssystemet inte utgifter för sjukvårdstjänster under turistvistelser utanför EES eller Schweiz. Du bör därför teckna en privat reseförsäkring för sådana resor.

Om det europeiska sjukförsäkringskortet inte accepteras

Om det sjukhus eller den institution där du får vård inte erkänner eller inte vill acceptera ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du betala ur egen ficka och se till att du får en specificerad faktura i original, ett kvitto i original och dokumentation om behandlingen.

Detta gäller även om du har glömt att använda ditt europeiska sjukförsäkringskort eller om du har behandlats på ett sjukhus och/eller en behandlare som inte är ansluten till den offentliga hälso- och sjukvården. Läs mer om vilka typer av sjukvård du kan få ersättning för om du har behandlats privat (på norska).

Om du inte har tagit med dig ett kort utomlands men behöver sjukvård under din resa kan Helfo i förekommande fall utfärda en nödblankett som kallas provisoriskt ersättningsintyg. I det fallet skickar vi det provisoriska ersättningsintyget till den vårdcentral där du befinner dig. Ett provisoriskt ersättningsintyg är en pappersversion av det europeiska sjukförsäkringskortet och ger dig samma rättigheter.

Om du behöver ett provisoriskt ersättningsintyg ska du kontakta Helfo under kontorstid, som är måndag-fredag kl. 08.00-15.30. Det provisoriska ersättningsbeviset kan också utfärdas med retroaktiv verkan.

Helfo kan kontaktas utanför Norge på följande sätt:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Fax: +47 33 51 22 89

När du återvänder hem kan du ansöka om återbetalning från Helfo. Fyll i och skicka in

Sänd blanketten till: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Förfrågningsblanketten måste skickas till Helfo inom 6 månader från varje enskilt behandlingsdatum.

Leveranstid

Det tar upp till tio dagar från det att du beställer det europeiska sjukförsäkringskortet från Helfo till dess att du får det per post.

Hur du får kortet

Du kan beställa det europeiska sjukförsäkringskortet här på helsenorge.no eller genom att ringa Veiledning helsenorge.no (användartjänst) på +47 23 32 70 00.

Hur du beställer ett europeiskt sjukförsäkringskort:

  • Logga in och beställ det europeiska sjukförsäkringskortet.
  • Genom att ringa Veiledning helsenorge.no (användartjänst) på +47 23 32 70 00

Kortet skickas till den adress där du är registrerad i det norska folkbokföringsregistret.

Beställning av det europeiska sjukförsäkringskortet med ett tillfälligt nationellt identifikationsnummer

Om du har ett tillfälligt nationellt identifikationsnummer (d-nummer) kan du inte beställa sjukförsäkringskortet här.

I så fall kan du använda en ansökningsblankett, eller så kan du ringa till Veiledning helsenorge.no (användarservice) på +47 23 32 70 00..

Om du vill använda ansökningsblanketten fyller du i och skickar in

till Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Om du beställer för någon annans räkning

Du kan beställa det europeiska sjukförsäkringskortet på nätet för din make/maka och dina egna barn under 18 år som bor på samma adress som du.

Du kan inte beställa online för andra personer än dessa, varken för din sambo eller din makes/sambos barn. Varje person som har ett eget Bank-ID måste logga in och beställa sitt kort separat.

Om en person av någon anledning inte kan använda självbetjäningslösningen, till exempel äldre föräldrar, kan du beställa för deras räkning. Ring i så fall till ”Veiledning helsenorge.no” på +47 23 32 70 00.

Personen bör vara närvarande för att bekräfta sin identitet, eller så bör du ha en fullmakt.

Du behöver också en fullmakt för att beställa för barn över 18 år.

Du kan läsa mer om fullmakt och hitta formuläret som du kan använda här (på norska).

Lämna en kommentar