Flaskåterbäring kommer att återupptas i Mass.

Miljöskyddsdepartementet och justitieministeriet kommer att återuppta tillämpningen av kraven på inlösen av dryckesförpackningar från och med nästa vecka.

Den 5 juni kommer tillämpningen att återupptas enligt särskilda riktlinjer på detaljhandelsställen som använder sig av flaskåterlämningsmaskiner. Verkställigheten på platser som tar emot flaskor över disk kommer att återupptas den 19 juni.

Den statliga lagstiftningen kräver i allmänhet att detaljhandlare ska ta emot alla behållare som har fem cent pant och som är av samma storlek, typ och märke som de säljer, annars riskerar de att drabbas av eventuella påföljder.

I mars meddelade DEP och justitieministeriet att de skulle avbryta verkställigheten av kravet på att detaljhandlare ska ta emot dryckesbehållare som har pant. Det var för att ge livsmedelsbutiker, stormarknader och andra detaljhandelsverksamheter tid och utrymme att anpassa sin personal för att möta efterfrågan från konsumenter som lagrar mat och dryck för sin förlängda tid hemma.

Det brittiska skattedepartementet rapporterade att det samlade in 5,57 miljoner dollar i outlöst flaskpantsystem i mars, vilket är en ökning från 4,17 miljoner dollar i mars 2019. Uppgången från år till år i övergiven pant förra månaden motsvarade mer än en tredjedel av intäktstillväxten på detta område för året, och den inträffade under bara en månad då ytterligare 28 miljoner flaskor och burkar blev oinlösta.

Lämna en kommentar