Kartor över Nederländerna

Fysisk karta över Nederländerna som visar relief, internationella gränser, större floder, extrema punkter, viktiga städer, öar etc.

Som framgår av den fysiska kartan över Nederländerna är det ett mycket flackt land med nästan 25 % av marken på eller under havsnivån. Landet täcker en total yta på 41 865 kvadratkilometer.

Låga böljande kullar täcker en del av de centrala områdena, och längst i söder stiger landet upp till utlöpare av Ardennerna. Där ligger Vaalserberg, landets högsta punkt som höjer sig till 322 meter. En gul upprättstående triangel markerar dess position på kartan. Den finns där Nederländerna möter Tyskland och Belgien.

Längs den norra kusten fortsätter de västfrisiska öarna mot nordost och blir de tyska östfrisiska öarna. Dessa barriäröar, som skiljs från fastlandet av Waddenzee, ger ett litet skydd mot Nordsjön.

Nederländerna genomkorsas av hundratals kilometer av farbara kanaler. En av de viktigaste är Nordsjökanalen, eftersom den gör det möjligt för havsgående fartyg att nå hamnen i Amsterdam. Satellitbild här!

Vatten, vatten överallt, eftersom centrala och södra Nederländerna ligger vid deltat av fyra stora floder, bland annat Rijn, Mass, Scheldt och Waal.

Landets största sjöar, Ijsselmeer och Markermeer, är båda konstgjorda, skapade av diken.

Den lägsta punkten i landet är Nieuwekerk aan den Ijssel på 6,76 m under havsnivån. En inverterad triangel markerar dess position på kartan ovan.

Lämna en kommentar