Mitokondrion

Definition
Nun, plural: mitokondrier
En sfärisk eller stavformad organell med ett eget genom, som ansvarar för att generera det mesta av cellens förråd av adenosintrifosfat genom cellandningsprocessen
Supplement
Mitokondrion anses vara kraftverket i eukaryota celler. Det beror på att det är den organell som levererar energi genom att generera adenosintrifosfat (ATP) genom cellandning.
Mitokondrien består av yttre och inre membran, ett intermembranutrymme (utrymme mellan membranen), cristae (utvikningar av det inre membranet) och matrix (utrymme inom det inre membranet). Det yttre membranet innehåller flera poriner som bildar kanaler där vissa molekyler kan diffundera fritt. Till skillnad från det yttre membranet innehåller det inre membranet inga poriner och är mycket ogenomträngligt för alla molekyler. De flesta joner och molekyler skulle behöva speciella membrantransportörer för att komma in i eller ut ur matrisen. Cristae, som är det inre membranets veckningar, ökar ytan och därmed ATP-produktionen. Matrisen innehåller enzymer, mitoribosomer, tRNA och DNA. Mitokondriernas DNA är genetiskt annorlunda än det som finns i kärnan. Eftersom en mitokondrion har sitt eget genetiska material och kan tillverka egna RNA och proteiner sägs den vara en halvautonom, självreproducerande struktur. Faktum är att mitokondrie-DNA har blivit ett viktigt verktyg för att spåra genetiska historier eftersom det genetiska materialet endast finns i en kopia och inte rekombineras under reproduktionen.
Den producerar stora mängder energi genom oxidativ fosforylering av organiska molekyler under den cellulära andningen. Den kan använda glukos och syre för att producera energi (och frigöra koldioxid och vatten i processen) för användning i många metaboliska processer. Det är därför inte förvånande att man hittar flera mitokondrier i celler som kräver mycket energi, t.ex. muskelceller. Det finns celler som saknar mitokondrier, t.ex. mogna röda blodkroppar hos däggdjur.
Det anses att mitokondrierna kan ha sitt ursprung i tidiga bakterier som blev så symbiotiska med sina värdar, de eukaryotiska cellerna, att de utvecklades och blev oumbärliga energiproducerande strukturer inom de eukaryotiska cellerna (endosymbiotisk teori). Det finns dock en eukaryot som saknar mitokondrion. Monocercomonoides är den första eukaryota art som har konstaterats sakna mitokondrier och får energi genom att metabolisera näringsämnen som absorberas från miljön.
Word origin: Ordord: Grekiska mitos, tråd + khondrion, liten granula.
Också kallat:

 • chondriosom

Se även:

 • cellandning
 • ATP
 • Mitokondrie-DNA
 • Mitokondriellt arv
 • Mitokondriell sjukdom
 • Relaterade former:

  • mitochondrial (adjective, of, or relating to, mitochondrion)

  Lämna en kommentar