Parable of Wise and Foolish Builders

image_pdfimage_print

1_Parable of Wise and Foolish BuildersScripture Reference: Matthew 7:24-29

Suggested Emphasis: Read the bible and do what it says.

Memory Verse: ”Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.” (Matthew 7:24)

Story Overview:

Everyone who hears the word of God is building a house. The one who hears God’s word but does not do what it says is like a foolish builder who builds his house on sand. Det huset kommer att krossas i en storm. Den som hör Guds ord och lyder det är som en klok man som bygger sitt hus på fast klippa. Det huset kommer att stå emot alla stormar. Kloka människor bygger sin tro på grunden av Guds ord. Denna tro står stark mot livets stormar.

Bakgrundsstudie:

En liknelse är en berättelse med två betydelsenivåer. På den bokstavliga nivån är berättelsen enkel och innebörden rak. På en bildlig nivå representerar berättelsen djupare och ofta andliga situationer. Ibland användes liknelser av Jesus för att hjälpa människor att lättare förstå andliga lärdomar. Ibland talade han i liknelser så att troende kunde förstå men inte evangeliets fiender (Lukas 8:10).

Jesus berättade liknelsen om de kloka och dåraktiga byggherrarna som avslutning på bergspredikan. Han försäkrade sig om att hans åhörare förstod innebörden genom att förklara den. Efter all undervisning i predikan var det viktigt att folket förstod att det inte räckte med att bara lyssna till hans ord.

I Lukas berättelse om denna liknelse (Lukas 6:47-49) börjar Jesus med att ställa frågan: ”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ och gör inte vad jag säger?”. Det är den verkliga poängen med den här lektionen. Vi kan inte bara säga att vi är kristna, gå i kyrkan eller läsa Bibeln och sedan inte göra det som Guds ord säger. Ett sådant liv kommer inte att stå emot de problem som kommer i vår väg i livet.

I området Palestina fanns det låga dalar och raviner som hade blottats av vatten från regn och stormar. Vid kraftiga regn blev dessa till svullna floder som spolade bort allt som fanns i deras väg. En dåraktig byggherre skulle bygga sitt hus utan att tänka på vilken typ av grund det fanns. Han kanske gillade hur byggplatsen såg ut. Kanske bestämde han sig för att ignorera varningarna från människor som hade upplevt de tidigare översvämningarna.

Det är så vi lever våra liv om vi inte lever dem enligt Guds ord. Vi gör bara det som känns rätt för tillfället. Vi lyssnar inte på varningar eller ignorerar Guds visdom. Det finns många människor som bygger sina liv på skiftande sand. De kanske lyssnar på predikningar och bibelundervisning, men de lever inte i enlighet med vad Bibeln säger.

Den kloke byggmästaren, å andra sidan, planerar noggrant sitt hus. Han undersöker byggplatsen för att försäkra sig om att den kommer att bära hans byggnad. Han bedömer jordmånen och höjden för att se till att det inte finns några översvämningsrisker. Han lyssnar på varningar från dem som känner till området. Han bygger med tillförsikt och med vetskap om att hans byggnad kommer att hålla.

Vi kan leva våra liv med tillförsikt när vi lever enligt Guds ord. Det handlar inte bara om att lyssna eller prata utan om att göra! Other Scriptures to consider:

 • 1 Corinthians 3:9-15
 • 1 Timothy 6:17-19
 • James 1:22-25
 • 119-Arrow Blue leftWhat happened before this story?
 • 119-Arrow Green RightWhat happens after this story?
 • 119-Arrow Logo2List of all Bible stories and themes on this website.

top

Way to Introduce the Story:

”Who knows the story of Goldilocks and the Three Bears? The story is all about a little girl going into a stranger’s house when they were not home. She got very frightened when the bears came home! What is the lesson that we learn from Goldilocks and the Three Bears? The lesson is that we should never go into people’s houses when they are not home. It is a simple story about bears that helps us understand a lesson that is important.

Sometimes Jesus wanted people to really understand important lessons. Om lektionerna var svåra så berättade Jesus ibland enkla historier för att hjälpa människor att förstå de saker som var svåra att förstå. Dessa berättelser kallades för liknelser. Idag ska vi lära oss en liknelse som Jesus berättade.
top

Historien:

Ibland berättade Jesus liknelser för människor. En liknelse är en lättförståelig berättelse som hjälper människor att förstå något som är mycket svårt att förstå.

Jesus berättade en liknelse om två män som var och en bestämde sig för att bygga ett hus. De två männen gick ut och letade efter den perfekta platsen för att bygga huset.

Den första mannen var mycket klok. Han tänkte noga på vilken typ av hus han ville bygga. Han ville ha ett hus som var starkt. Om det kom en stark vind eller ett kraftigt regn ville han inte att hans hus skulle gå sönder eller spolas bort. Denna kloka man visste att den viktigaste delen av ett hus är grunden. Grunden är det första som byggs. Det är husets botten. Grunden måste vara stabil och stark för att huset ska bli stabilt och starkt.

Den kloke letade överallt och sedan hittade han den perfekta platsen. Han hittade en enorm platt sten. Stenen kunde bli grunden för huset. Den vise grävde runt och flisade stenen tills den hade den perfekta storleken för hans hus. Sedan byggde han sitt hus på stenen.

När han var klar bodde han i huset. Många gånger kom stormar till hans hus. Vindarna blåste och regnet kom men den vise mannen satt bekvämt i sitt hus. Han oroade sig inte för stormarna eftersom han hade byggt sitt hus på en klippa.

I Jesu liknelse berättade han om den andra mannen som byggde ett hus. Denne man var dåraktig. Han tänkte inte noga på vilken typ av hus han skulle bygga. Han hittade bara en fin platt plats och började bygga. Han byggde sitt hus på sand. Grunden gled hela tiden i sanden, men den dåraktiga mannen brydde sig inte om det. Han ville bara bygga ett hus.
När den dåraktige mannen var klar med sitt hus flyttade han in. Gissa vad som hände när den första stormen kom? Vinden blåste och regnet kom och den dåraktige mannens hus föll sönder. Det föll sönder eftersom det inte hade en stark grund.

När Jesus hade berättat liknelsen förklarade han för folket vad liknelsen egentligen betydde. Han sa att den kloka mannen var som någon som lyssnade på Jesu instruktioner och sedan följde dem. Jesu instruktioner är alltid rätt. När en person bygger sitt liv på Jesu ord bygger han en stark grund. Han kommer att vara stark inuti.

Den dåraktiga mannen i liknelsen var som någon som lyssnade på Jesu instruktioner men sedan inte följde dem. En person som inte bygger sitt liv på Jesu ord kommer inte att ha en stark grund. Han kommer att vara svag inuti.

Människorna var förvånade över liknelsen som Jesus lärde ut. De var glada över att han gjorde saker och ting mycket lätta att förstå. Hans liknelse fick dem att vilja lyssna på fler saker som Jesus hade att säga. Liknelsen fick dem också att vilja följa Jesu instruktioner.
top

Sätt att berätta historien:

Den här historien kan berättas på olika sätt. Var alltid trogen de fakta som finns i Bibeln, men hjälp barnen att ansluta sig till dess innebörd genom att använda dramatik, visuella hjälpmedel, röstinspelning, interaktion med eleverna och/eller känslor. Klicka här för visuella hjälpmedel och berättelsemetoder.

039 – Wise and Foolish Builders Parable from GNPI on Vimeo. Ett bildspel och en uppsättning illustrationer till denna bibelberättelse kan laddas ner direkt från
Free Bible Images. Var selektiv. Varje lärare är unik, så använd endast de illustrationer som bäst motsvarar det sätt på vilket DU berättar historien i den här lektionen. Alltför många illustrationer kan vara förvirrande så eliminera alla som täcker andra berättelser eller detaljer som du inte vill betona i den här lektionen.
top

Revyfrågor:

 1. Vad är en liknelse? En berättelse där något som är lätt att förstå används för att förklara något som är svårare att förstå.
 2. Vad måste en person göra för att vara som den vise mannen som byggde sitt hus på en klippa? Höra Jesu ord och omsätta dem i praktiken.
 3. En person som hör Jesu ord men inte omsätter dem i praktiken är som en husbyggare som bygger sitt hus på vad? Sand

Sångförslag:

 • Den kloke mannen byggde sitt hus på klippan-sången
 • Hänvisa till sångsidan på den här webbplatsen för fler alternativ.

Lärandeaktiviteter och hantverk:

(Hur man väljer de bästa lärandeaktiviteterna för min undervisningssituation)

Aktiviteter:

 • Sjunger: Den vise mannen byggde sitt hus på klippan
 • Bjud in en byggmästare till klassen och prata om hur viktigt det är att bygga ett hus på en bra grund.
 • Gå en promenad runt byggnaden och leta efter sandig eller fast jord. Titta också på byggnadens fundament.
 • Använd bibellexikon eller bibelkommentarer för att ta reda på hur husen såg ut på Nya testamentets tid.
 • Ta med dig sand till klassen och titta på den med ett förstoringsglas. Låt barnen blåsa på den och flytta runt den. Tryck på den med hjälp av olika föremål. Visa hur den förskjuts och rör sig lätt.
 • Objektslektion: Ta med ett matföremål eller en godisbit till klassen och placera framför barnen. Lägg din bibel bredvid den. Prata om att det inte räcker med att bara titta på godiset. Det är inte förrän vi tar den och äter den som vi kan njuta av den. Bibeln är likadan. Att bara bära runt på den eller titta på den räcker inte. Det är inte förrän vi läser den som vi kan få nytta av den. Läs några bibelställen som du har valt ut i förväg. När du har diskuterat detta med barnen låt dem sedan njuta av godiset.
 • Här är en bra idé som Tom, en av mina läsare, skickat in:
  Först gör du två enkla små lådor/hus med kort som är 3-5 tum höga. Lägg sedan på en stor bricka en tegelsten eller en stor sten och lägg sedan ett hus ovanpå. Häll lite vatten försiktigt på huset (regn) och sedan mycket vatten på stenen (översvämningar). Ta sedan bort stenen, vattnet och huset från brickan. Gör ett sandslott från antingen en liten hink eller annan behållare på brickan och upprepa processen. När du häller vatten på sanden kommer det att sjunka så småningom. Detta kan göras utomhus eller inomhus, men om du är inomhus hjälper ett vattentätt lakan eller en bordsduk under brickan till att minimera röran.
 • Och en idé som skickats in av Eileen. Här används spelpjäser från brädspelet ”Monopoly” … Limma fast ett Monopoly-hus på en platt sten och lägg ett annat Monopoly-hus ovanpå en liten sandhög i en pajform. Häll vatten (regn) på huset på stenen och det kommer att sitta stadigt på stenen. Häll sedan ”regn” på huset på sanden och det kommer naturligtvis att slås ner från sandhögen. Tips: testa limmet du använder för att se om det klarar vattnets tryck.

Hantverk:

 • Bygg en affisch med ”liknelser”. Lägg varje vecka till en tidslinjebild som skildrar en av liknelserna.
 • Samla stenar som har minst en platt sida (som flodstenar). Låt barnen måla stenarna med orden ”Guds ord” eller ”Jesus” på dem. (Tack till Sharon för att hon skickade in den här idén)

Kontrollera sidan med undervisningsidéer på den här webbplatsen för idéer som kan anpassas till vilken lektion som helst.

Länk till fullständig lista över utskrivbara material
Klicka på ”Parable of the Wise and Foolish Builders” för att skriva ut på A4-papper
Klicka på ”Parable of the Wise and Foolish Builders” för att skriva ut på Letter-papper (USA)
top

Annan resurser online:

 • Färgningssida och arbetsblad om huset byggt på en klippa (Calvary Curriculum)
 • Färgningssida och arbetsblad om liknelser i allmänhet (Calvary Curriculum)
 • Färgning (sermons4kids.com)
 • Video: You tube-klipp 2 minuter och 10 sekunder. Good animation with no speaking. Really nice.
 • Video: You tube clip 2 minutes and 54 seconds. The story told using legos. Sound effects and good scripture references.
 • Wordsearch (sermons4kids.com)
 • Activities (sermons4kids.com)
 • Flip chart, puzzles and more (ebibleteacher.com)

top

The Parable of the Wise and Foolish Builders Pin
image_pdf

Lämna en kommentar