Toxic Torts – Mold Exposure Lawsuits

Trusted Chattanooga Mold Attorneys Ready to Seek Justice

När byggnader inte underhålls på rätt sätt kan mögeltillväxt och skador som härrör från dem utgöra en allvarlig risk för din och dina nära och käras hälsa. Vatteninträngning är den vanligaste orsaken till mögeltillväxt.

Om du tror att du eller en närstående har skadats på grund av exponering för mögel kan du vara berättigad till ersättning från de ansvariga. PåBerke, Berke & Berke har vår firma kämpat för de skadades, de förfördelades och de sörjande personernas intressen i över 80 år i Hamilton County och Marion County, Tennessee.

Ringa våra erfarna advokater för mögelskador i Chattanooga på(423) 266-5171 idag.
Utforska dina juridiska möjligheter att söka ersättning för mögelexponering.

Att hävda ditt krav på mögelexponering

För att förstå om du har en stämning baserad på skador som uppstått på grund av mögelexponering måste du följa ett par steg. Du kanske undrar när du ska uppsöka en läkare för mögelexponering. Så snart du tror att du kan ha medicinska problem på grund av mögel ska du uppsöka en läkare! Förklara dina symtom och nämn exponeringen för mögel. Det kan vara svårt att avgöra om mögelexponering orsakade dina skador, eftersom mögel växer på olika sätt och individer tenderar att reagera olika på mögel. Kontrollera för det andra luftkvaliteten i lokalerna. Många skadliga mögel kan lätt identifieras av en expert på luftkvalitet.

Tror du att du eller en nära anhörig har skadats av mögel? Boka din kostnadsfria konsultation idag! Berke, Berke, & Berke är redo att kämpa på din sida.

Lämna en kommentar