Urban Dictionary: Maoism

En gren av kommunismen som skapades av Mao Zedong. Denna gren skilde sig kraftigt från marxismen.
Karl Marx ansåg till exempel att ekonomier hade stadier som de gick igenom, såsom slaveri, feodalt, ect, tills man når fram till kapitalism. Marx tyckte att kapitalismen så småningom skulle leda vägen till nästa stadium, kommunismen.
Mao Zedong levde i ett land med en massa bönder. Han trodde dock att Kina skulle klara sig ganska bra som ett kommunistiskt land trots att han bröt mot själva grunderna i det marxistiska tänkandet. Så han skaffade sig några bönder, dödade folk och tog över regeringen. Från bönder till kommunism, fast inte riktig kommunism.
Marx lärde ut att proletärerna (se proletär) skulle ta över och sedan leda landet själva.
Mao Zedong lärde ut att folk egentligen inte visste vad som var bra för dem, men självklart visste han det. Han hade någon slags metafor som satte upp en kropp där han var huvudet, regeringen armarna och folket de andra delarna. Eller något liknande. I grund och botten ville han ses som Gud.
Kort sagt är maoismen en lam ursäkt för kommunism som Mao Zedong använde för att få makt och inte marxism överhuvudtaget.

Lämna en kommentar