Vaccinering mot påssjuka

Vamps är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Påssjuka börjar vanligtvis med feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och aptitlöshet. Därefter får de flesta en svullnad av spottkörtlarna (ofta kallad parotitis när parotidekörteln, framför och under örat, svullnar). Det är detta som orsakar de svullna kinderna och en öm, svullen käke.

Mumps kan förebyggas med MMR-vaccin. Detta skyddar mot tre sjukdomar: mässling, påssjuka och röda hund. CDC rekommenderar att barn får två doser MMR-vaccin, med början med den första dosen vid 12 till 15 månaders ålder och den andra dosen vid 4 till 6 års ålder. Tonåringar och vuxna bör också vara uppdaterade på sin MMR-vaccination.

MMR-vaccinet är mycket säkert och effektivt. Mumps-komponenten i MMR-vaccinet är cirka 88 % (intervall: 32-95 %) effektiv när en person får två doser; en dos är cirka 78 % (intervall: 49 %-92 %) effektiv.

Barn kan också få MMRV-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor (vattkoppor). Detta vaccin är endast godkänt för användning hos barn som är mellan 12 månader och 12 år.

För det amerikanska vaccinationsprogrammet mot påssjuka som inleddes 1967 var påssjuka en allmän barndomssjukdom. Sedan tiden före vaccinet har antalet fall av påssjuka minskat med mer än 99 % i USA. Utbrott av påssjuka kan fortfarande förekomma i högt vaccinerade samhällen i USA, särskilt i miljöer där människor har nära och långvarig kontakt, t.ex. på universitet och i nära samhällen. En hög vaccinationstäckning bidrar dock till att begränsa utbrottens storlek, varaktighet och spridning av påssjuka. Vid ett utbrott kan folkhälsomyndigheterna rekommendera att personer med ökad risk för påssjuka får en tredje dos MMR- eller MMRV-vaccin för att förbättra sitt skydd mot sjukdomen.

Lämna en kommentar