Vad är skillnaden mellan en LVN och en CNA?

Om man ser det vid första anblicken kan arbetsuppgifterna för en certifierad sjuksköterskeassistent (CNA) och en licensierad yrkesutbildad sjuksköterska (LVN) tyckas vara mycket lika. När allt kommer omkring är personer i båda dessa arbeten ansvariga för grundläggande daglig patientvård och vissa medicinska förfaranden. LVN har dock mer utbildning, har högre lön i genomsnitt och kan utföra ett bredare spektrum av arbetsuppgifter.

Skillnader mellan CNA och yrkesutbildade sjuksköterskor

Utbildningskrav

Utbildningskraven för både CNA och LVN varierar något mellan olika delstater, men är generellt lägre för sjuksköterskeassistenter. Den federala minimiutbildningen för en CNA är minst 75 timmars undervisning, som ska omfatta minst 16 timmars praktisk klinisk utbildning. Många delstater kräver mer; i delstaten Maine måste blivande CNA:er läsa 180 timmars kurser. Vissa delstatsprogram kräver att CNA:s har en GED- eller gymnasieexamen när de börjar utbildningen, men många gör det inte.

En jämförelse: en yrkesutbildad sjuksköterska behöver minst en GED- eller gymnasieexamen för att kunna avlägga LVN-examen. Innan han eller hon avlägger examen måste han eller hon genomgå ett utbildningsprogram, som vanligtvis tar ungefär ett år av heltidskurser att slutföra. Programmet har både klassrums- och kliniska delar, precis som CNA-utbildningen, men den kliniska delen sker vanligtvis som en formell praktik. LVN:s måste också få laboratorieutbildning och gå kurser i ett större antal ämnen än CNA:s. Liksom certifierade sjuksköterskeassistenter måste LVN:s avlägga en statlig examen innan de kan få en formell certifiering.

Arbetsuppgifter

Både certifierade sjuksköterskeassistenter och licensierade yrkesutbildade sjuksköterskor slutar med att ansvara för stora delar av vården av patienterna vid sängkanten på sjukhus och andra institutionella miljöer. Medan CNA:s vanligtvis bara uppmanas att ge grundläggande hjälp i livet, kontrollera vitala tecken och ge patientinformation till överordnade, utför LVN:s mer komplicerade medicinska procedurer. Det handlar bland annat om att samla in laboratorieprover och utföra tester på dessa prover.

Och även om en licensierad yrkessjuksköterska vanligtvis inte är behörig att dra intravenösa vätskeledningar eller ge injektioner, utför de annan medicinsk vård. Detta inkluderar att sätta in och övervaka katetrar, ge patientutbildning, sätta in trakeotomirör, sätta upp intuberad matning och administrera syre till patienter. Dessa uppgifter varierar något från delstat till delstat, så det är viktigt att blivande LVN:er tar reda på vilka bestämmelser som gäller för dem innan de går in i ett av de många LVN-programmen.

Lön och jobbutsikter

Eftersom en licensierad yrkesutbildad sjuksköterska behöver mer utbildning och ansvarar för ett större antal arbetsuppgifter än en CNA, får dessa yrkesgrupper en motsvarande högre lön. Enligt USA:s Bureau of Labor Statistics tjänar personer med CNA-jobb och relaterade positioner i genomsnitt 11,54 dollar i timmen eller 24 000 dollar per år, med en förväntad jobbtillväxt på cirka 20 procent.

LVNs får nästan dubbelt så mycket ersättning som CNAs. Enligt BLS är den genomsnittliga LVN-lönen 19,42 dollar per timme eller 40 380 dollar per år, med en förväntad jobbtillväxt på 22 procent. För personer som har tid och andra resurser för att få en LVN-utbildning kan denna ökning av ersättningen göra den extra skolgången värd att ta del av.

    Övriga medicinska karriärer

    Övergången till yrkessjukskötersketjänster

    Förutom den vanliga utbildningsvägen för att bli LVN, erbjuder vissa stater också en erfarenhetsbaserad väg. Detta alternativ gör det möjligt för personer som har en befintlig CNA-licens och lämplig mängd arbetslivserfarenhet att avlägga den statliga LVN-examen. Detta alternativ, som ibland kallas ”ekvivalensmetoden”, kan kräva extra kurser av CNA:n, men gör det möjligt för honom eller henne att undvika att gå igenom hela utbildningsprocessen.

Lämna en kommentar