Vad man kan förvänta sig av ett hyresavtal för mobiltorn

Så du har blivit kontaktad av en trådlös operatör och vill ingå ett hyresavtal för mobiltorn. Vid det här laget vill du förmodligen ha en god uppfattning om vad ett hyresavtal kan erbjuda.

En del hyresvärdar kan bli överväldigade av den tekniska jargongen inom ett hyresavtal och fattar ofta förhastade beslut som kan vara till nackdel i det långa loppet. Att förstå vad hyresavtalet innebär och att förhandla kan vara ansträngande och tar tid. Följande kommer att ge dig de typiska komponenterna i ett hyresavtal för en mobilmast tillsammans med de frågor som kan uppstå så att du kan känna till alla fakta.

Hyresvärdens hyra

Först och främst vill hyresvärdar vanligtvis veta hur mycket hyra de kommer att få för sin mobilmast. Detta belopp kommer dock att variera, eftersom flera faktorer bestämmer hyrespriset.

Hyrespriserna beror på ditt läge och hur det står sig i förhållande till dina konkurrenter, byggkostnader och efterfrågan på mobiltelefontäckning i området. Det är också viktigt att inse att kortsiktig vinst och långsiktig vinst är olika. Att maximera månadshyran initialt kanske inte ger dig den bästa mest lukrativa affären på lång sikt.

Hyresavtalets varaktighet

Hyresavtal för mobilmaster kan i allmänhet börja med femåriga villkor. Om ett hyresavtal förnyas ges ytterligare en femårsperiod, vilket ger en potentiell total längd på 25-30 år. Den fulla längden på 30 år kan dock också avtalas i början av kontraktet.

Och även om det kan låta gynnsamt med ytterligare fem eller tjugofem års hyra kan det finnas avtalsmässiga implikationer i dessa avtal. I en ständigt växande teknisk industri kan din mobilmast förlora i värde med tiden, eller i värsta fall inte längre behövas av mobilvågsoperatören.

Det är också viktigt att ta hänsyn till inflationen och att dina pengar kommer att minska med tiden, en fast hyresintäkt kan vara betydande nu, men inte om trettio år.

I ett hyresavtal för en mobilmast måste en uppsägningsklausul som erbjuds behandlas med försiktighet. Denna klausul gör det möjligt för trådlösa operatörer att lämna kontraktet i förtid med kort varsel och lämna sin oönskade trådlösa egendom på din mark. Dessa inkluderar befintliga strukturer tillsammans med kablar, stängsel och ledningar. Kostnaden för avlägsnandet av dessa får markägaren stå för.

En annan mer problematisk fallgrop som hyresvärdarna hamnar i är ROFR-klausulen (Right of First Refusal). Trådlösa operatörer som ockuperar ett mobiltelefontorn som utövar denna klausul får matcha eller överträffa erbjudanden från potentiella köpare. Om en ny köpare vill lägga ett bud på fastigheten, marken eller det trådlösa hyresavtalet kan det överskridas och säljas till den trådlösa operatören i stället. Att överträffa köparnas erbjudanden kommer att avskräcka andra potentiella köpare från att lägga ett bud, och om efterfrågan minskar kommer antalet köpare också att minska. Mindre konkurrens kan innebära att du inte får den bästa möjliga ekonomiska affären för din fastighet, mark eller ditt trådlösa hyresavtal.

Co-Location and Rooftop Leases

Ett co-location lease innebär att en trådlös operatör vill använda en mobilmast och dess markområde som redan är upptaget av en befintlig operatör.

En co-location fee förhandlas fram och avtalas mellan de båda operatörerna för att hyra ut en del av marken på mobilmasten i andra hand till den nya operatören. Hyresavtal av detta slag involverar i allmänhet inte fastighetsägaren. Fastighetsägaren måste i det här fallet vara en operatör eller ett tornföretag.

Ett hyresavtal på taket förekommer på liknande sätt när operatören vill installera sin takantenn och annan överföringsutrustning på taket men inte äger strukturen. Till överföringsutrustningen hör bland annat sändare/mottagare, reservkraftkällor, basstation för sändare (BTS) och GPS. Ägaren och operatören förhandlar om ett hyresavtal som gör att installationen kan ske.

Cell Tower Lease Buyout

Hyresvärdar som för närvarande har ett hyresavtal har möjlighet att sälja sitt hyresavtal för mobiltorn. En investerare som köper ett hyresavtal för en mobilmast kan göra det genom ett servitut eller en hyresöverlåtelse.

När en potentiell köpare närmar sig är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer som kan påverka det nuvarande eller framtida hyresvärdet. Dessa faktorer är hyra, periodiska hyreshöjningar, samlokalisering och datum då hyresavtalet löper ut.

Typen av mobilmast kommer också att påverka ett hyresköp. Ett köp av en takplats kommer till exempel att skilja sig från ett köp av ett hyreskontrakt för ett mobiltorn som ligger på landsbygden. Andra frågor som rör utköp av mobiltorn är tillträdeskrav, skattekonsekvenser, rättigheter till ombyggnad av egendom och skador på egendom som orsakas av installationer på hustak.

Områdesförklaring

I områdesförklaringen diskuteras och förtydligas vad de har för avsikt att göra med egendomen. Den kommer att innehålla en beskrivning av hur marken och taket kommer att användas, samt de tillåtelser och begränsningar som ges av hyresvärden.

I ett hyresavtal kan en trådlös operatör dra nytta av och förhandla fram mer utrymme för sin utrustning än vad som är nödvändigt på din fastighet. Otäcka strukturer och utrustning i ogynnsamma områden som tar för mycket utrymme kan minska fastighetsvärdet. Som hyresvärd är det viktigt att sätta begränsningar på operatörens åtgärder för att förhindra att detta händer.

Rekommendation om uthyrning av mobiltorn

Ett hyresavtal för mobiltorn kan vara överväldigande för många fastighetsägare på grund av de många komponenterna och de potentiella problem som du kan stöta på.

Det kan därför vara fördelaktigt att forska och prata med konsulter för mobiltorn i ditt område. Rätt konsult kan maximera hyreskostnaderna för mobilmaster och samtidigt klargöra för dig om potentiella fallgropar, så att du får bästa möjliga affär.

kort url:

https://bsng.us/6u5

Lämna en kommentar