Vilket är det mest reaktiva grundämnet?

Ett grundämnes reaktivitet baseras på hur många elektronskal det har. Ju fler elektronskal, desto mindre magnetisk attraktion till kärnan har elektronerna på de yttre skalen. Därför kan de lätt resa till andra kemiskt attraktiva atomer (kemiskt attraktivt betyder att deras yttre elektronskal är ofullständiga och bara behöver en eller två fler eller färre elektroner för att vara kompletta).

Som du kanske vet, ju längre ner du kommer (längs y-axeln), desto fler elektronskal har grundämnena, och bortsett från ädelgaserna är övergångsmetallerna den minst reaktiva gruppen i det periodiska systemet (på grund av att de har måttligt balanserade yttre skal) som ligger mot mitten av systemet. Därför ökar elementens reaktivitet ju längre bort man kommer från dessa grundämnen.

Alkalimetaller (som ligger långt ifrån övergångsmetaller och ädelgaser) är den mest reaktiva grundämnesgruppen. Cesium ligger näst längst ner i denna grupp, med 6 elektronskal, så den uppfyller alla egenskaper hos en reaktiv atom och är därför det mest reaktiva grundämnet.

Lämna en kommentar