Wolves Tattoo Meanings

Celtic Wolf Tattoo Designs:

Keltiska vargar, kända som skogens beskyddare, skyddade älvornas riken från farliga utomstående. Den keltiska varg tatueringen har starka kopplingar till naturen.

Örn och varg tatueringsdesign:

som två av de starkaste djurandarna representerar örnen och vargen tillsammans i en tatueringsdesign makt och frihet. Eftersom dessa två djur är vanliga i USA står de också som patriotiska tatueringsdesigns.

Fjäder och varg tatueringsdesigns:

kombinerat med fjädern representerar denna varg tatueringsdesign indiansk kultur. Den symboliserar naturens skönhet och hårdhet.

Howling Wolf Tattoo Designs:

Alfabetvargar är kända för att yla mot månen, för att kommunicera med medlemmarna i sin flock. Som tatueringsdesign representerar den ylande vargen styrka, frimodighet och en koppling till det vilda.

Japanska vargtatueringar:

I den japanska kulturen symboliserar vargar shintogudar och gudomliga budbärare. Som tatueringsdesign står en japansk varg för respekt och släktskap med himmelska krafter.

Ros och varg tatueringsdesign:

som en klassisk symbol för romantik står ros tatueringsdesignen tillsammans med vargen för romantisk kärlek. Eftersom vargar är monogama av naturen representerar dessa tatueringar också hängivenhet till en följeslagare.

Werewolf Tattoo Designs:

den mytiska varulvtatueringskonstruktionen hyllar skräck- och fantasyfilmkulturen. Varulven representerar både ondska och missförstådda hjältar.

Wolf Headdress Tattoo Designs:

I många indianska kulturer respekteras vargar som andliga guider och de ses som beskyddare av själar i livet efter döden.

Wolf Paw Tattoo Designs:

Vargens tassavtryck är en tatueringsdesign som representerar indiansk tradition. Vargens tass symboliserar att gå framåt eller att bli guidad på rätt väg.

Med djupa band till den indianska och japanska kulturen är vargar kraftfulla symboler, och de utgör enastående tatueringsdesigns. Oavsett om du är intresserad av romantiska eller andliga teman så representerar vargar en mängd olika idéer och teman som känns igen hos dig personligen.

Lämna en kommentar